Edustusto Suomessa

EU ottaa käyttöön yhteistä palontorjuntakalustoa seuraavaa metsäpalokautta varten

/finland/file/resceupienijpg_firesceu_pieni.jpg

RescEU EU ottaa käyttöön yhteistä palontorjuntakalustoa seuraavaa metsäpalokautta varten
Copyright Euroopan unioni

Komissio valmistautuu ensi kesän metsäpaloriskiin ottamalla käyttöön yhteistä sammutuskalustoa osana uutta luonnononnettomuuksien varalta perustettua rescEU-järjestelmää. Alun siirtymävaiheessa rescEU:n kalustoon kuuluu seitsemän sammutuslentokonetta ja kuusi helikopteria.

21/05/2019

EU:n pelastuspalvelumekanismi on tähän asti perustunut järjestelmään, jonka kautta EU koordinoi siihen osallistuvien valtioiden vapaaehtoisen avun toimittamista apua pyytäneeseen maahan.

Avuntarjoukset koordinoidaan EU:n hätäavun koordinointikeskuksessa, joka toimii Brysselissä.

Viime vuosina äärimmäiset sääolosuhteet ja muut uudenlaiset uhat ovat kuitenkin koetelleet EU-maiden kykyä auttaa toisiaan, erityisesti tilanteissa, joissa useat maat kohtaavat samanlaisen katastrofin samaan aikaan.

Tällaisissa tapauksissa, joissa resursseja on saatavilla vain vähän tai ei lainkaan, EU:lla ei ole ollut omaa reserviä avustaa äärirajoillaan toimivia maita.

Nyt on alettu rakentaa EU:n omaa kalustoreserviä.

Aluksi käytössä on 2 lentokonetta Kroatiasta, 1 lentokone Ranskasta, 2 lentokonetta Italiasta, 2 lentokonetta Espanjasta ja 6 helikopteria Ruotsista.

Lisäksi Euroopan komissio lisää seuranta- ja koordinointivalmiuksiaan valmistautuakseen metsäpalokauteen:

  • EU:n hätäavun koordinointikeskuksen (ERCC) yhteyteen perustetaan metsäpalojen torjuntaryhmä, jossa on kesän aikana asiantuntijoita EU-maista.
  • ERCC järjestää kesän aikana säännöllisesti videokokouksia EU-maiden kanssa jakaakseen tietoa metsäpaloriskeistä eri puolilla Eurooppaa.
  • EU:n Copernicus-satelliittijärjestelmää käytetään metsäpalojen aiheuttamien hätätilanteiden kartoittamiseen.
  • Kaikki EU-maat ja kumppanimaat osallistuivat Brysselissä järjestettävään vuotuiseen metsäpaloja käsittelevään kokoukseen valmistautuakseen seuraavaan metsäpalokauteen.
  • Viime kuukausien aikana on toteutettu useita kenttäharjoituksia metsäpalojen varalta. Esimerkiksi 7.–10. huhtikuuta 2019 Cresin saarella Kroatiassa pidettiin pelastuspalveluun ja metsäpaloihin liittyvät ModEx-kenttäharjoitukset, joihin osallistui asiantuntijoita ja pelastusyksiköitä eri EU-maista. Muita harjoituksia on järjestetty Splitissä Kroatiassa ja Aix-en-Provencessa Ranskassa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä valmiuksia ja resursseja ja koota laajempi rescEU-reservi.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2553_fi.htm
 
Euroopan komission Suomen-edustusto
Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio