Edustusto Suomessa

Komission kesän 2019 talousennuste: EU:n ulkoiset tekijät jarruttavat talouskasvua

/finland/file/talousennuste_fiTalousennuste

Talousennuste
copyright Euroopan komissio

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2019 seitsemättä vuotta peräkkäin. Lyhyen aikavälin talousnäkymiä varjostavat kuitenkin ulkoiset tekijät, kuten maailmankaupan jännitteet ja merkittävä poliittinen epävarmuus. Myös Suomelle ennustetaan tälle vuodelle 1,5 prosentin kasvua, joka kuitenkin hidastunee ensi vuonna 1,2 prosenttiin.

10/07/2019

Helsinki 10. heinäkuuta 2019

Komission tuoreen talousennusteen mukaan Euroopan talous kasvaa tänäkin vuonna, jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Kasvua on kaikkien jäsenvaltioiden taloudessa.

Kasvu euroalueella oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotettua vahvempaa.

Syynä tähän olivat useat tilapäiset tekijät, kuten leuto talvi ja automyynnin elpyminen.

Lisäksi kasvua edistivät finanssipoliittiset toimenpiteet, joiden ansiosta kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät useissa jäsenvaltioissa.

Euroopan talouden lyhyen aikavälin näkymiä varjostavat kuitenkin ulkoiset tekijät, kuten maailmankaupan jännitteet ja merkittävä poliittinen epävarmuus.

Nämä tekijät ovat heikentäneet edelleen luottamusta valmistusteollisuuteen, jolla kansainvälistä kauppaa käydään eniten.

Niiden ennustetaan myös vaikuttavan loppuvuoden kasvunäkymiin.

Tämän vuoksi euroalueen BKT:n kasvun ennustetaan vuonna 2019 säilyvän ennallaan 1,2 prosentissa.

Suomen kasvun ennustetaan hidastuvan viime vuoden 1,7 prosentista 1,5 prosenttiin.

Vuoden 2020 ennustetta on laskettu hieman 1,4 prosenttiin, koska loppuvuonna kasvun odotetaan olevan hitaampaa (kevään talousennusteen mukaan 1,5 %).

Suomen kasvun odotetaan jäävän ensi vuonna alle euroalueen keskiarvon, eli 1,2 prosenttiin.

EU:n BKT:n ennustetaan säilyvän muuttumattomana 1,4 prosentissa vuonna 2019 ja 1,6 prosentissa vuonna 2020.

Euroalueen ja EU:n kuluttajahintainflaation ennusteita laskettiin 0,1 prosenttiyksikköä tänä ja ensi vuonna, mikä johtuu pääasiassa öljyn hinnan laskusta ja hieman aiempaa heikommista talousennusteista.

Euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennustetaan nyt olevan keskimäärin 1,3 prosenttia sekä vuonna 2019 että 2020 (kevään talousennusteen mukaan molempina vuosina 1,4 prosenttia).

Suomessa kuluttajahintainflaation odotetaan kiihtyvän jo vuonna 2015 alkaneen kehityksen mukaisesti ensin 1,4 prosenttiin tänä vuonna ja edelleen 1,6 prosenttiin ensi vuonna.

Koko EU:ssa ennuste on keskimäärin 1,5 prosenttia vuonna 2019 ja 1,6 prosenttia vuonna 2020 (kevään talousennusteen mukaan 1,6 prosenttia vuonna 2019 ja 1,7 prosenttia vuonna 2020).

Tämä ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista sellaisina kuin ne olivat 28. kesäkuuta.

Kaikkien muiden tietojen osalta ennusteessa on otettu huomioon 2. heinäkuuta käytettävissä olleet tiedot.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3850_fi.htm

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio