Edustusto Suomessa

Eurobarometri: Eurolla ja EU-tason turvallisuuspolitiikalla laaja kannatus Suomessa

/finland/file/eurobarometrijpg_fieurobarometri.jpg

Eurobarometri-mielipidetutkimus
©

Tuoreen Eurobarometri-tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista kannattaa talous- ja rahaliittoa ja yhteistä valuuttaa, kaksi kolmesta eurooppalaisen tason puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomalaisten enemmistö katsoo myös olevansa hyvin perillä Euroopan asioista.

13/02/2018

 

Tänään julkistetun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan EU merkitsee suomalaisille ennen muuta positiivisia käytännön asioita: vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella sekä yhteistä rahaa. EU on heille myös rauhan, ihmisoikeuksien ja lakien kunnioittamisen unioni.

Terrorismi ja maahanmuutto ovat suomalaisten mielestä EU:n suurimmat ongelmat. Myös ilmastonmuutos on heille tärkeä asia. Suomen taloustilanteen näyttäessä nyt aiempaa paremmalta EU-maiden julkisen talouden tila ei puhuta suomalaisia aivan yhtä paljon kuin vielä jokin aika sitten.

Enemmistö suomalaisista uskoo olevansa perillä Eurooppaa koskevista asioista erittäin tai melko hyvin. Suomalaiset otaksuvat itsensä ja muiden suomalaisten tietämyksen Euroopan asioista paremmaksi kuin EU-kansalaiset keskimäärin.

Suomalaiset suhtautuvat yksiselitteisen myönteisesti EU-kansalaisten oikeuteen asua ja työskennellä missä tahansa EU-maassa.

He asennoituvat EU:n sisäiseen maahanmuuttoon myönteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Maahanmuuttoon EU:n ulkopuolelta he sen sijaan suhtautuvat jonkin verran kriittisemmin.

Kolme neljästä suomalaisesta kannattaa talous- ja rahaliittoa sekä yhteistä valuuttaa euroa. Suomalaiset suhtautuvat yhteiseen valuuttaan myönteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Euro onkin heille yksi keskeisimmistä EU:n symboleista.

Melkein joka toinen suomalainen kannattaa EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa, kaksi kolmesta eurooppalaisen tason puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tosin kumpi tahansa miellyttää suomalaisia EU-kansalaisten keskiarvoa vähemmän.

Enemmistö arvioi, että demokratia toimii EU:ssa vähintäänkin melko hyvin. Käsitys demokratian toteutumisesta omassa maassa erottaa suomalaiset selvästi EU28-maiden keskiarvosta: suomalaiset ovat varsin selvästi keskivertoa tyytyväisempiä demokratian tilaan kotimaassaan.

Tämä luonee pohjan sille, että suomalaisten kokema luottamus niin oman maansa kuin kansainvälistenkin instituutioiden toimintaan on selvästi vahvempaa kuin Euroopan kansoilla keskimäärin.

Eurobarometri-kysely toteutettiin kaikissa EU-maissa, viidessä jäsenehdokasmaassa ja Pohjois-Kyproksella 5.–19. marraskuuta 2017. Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan 33 193 yli 15-vuotiasta vastaajaa, joista 28 055 oli EU:n jäsenmaiden kansalaisia. Suomessa haastatteluja tehtiin 1 016. Haastattelut Suomessa suoritti TNS Gallup Oy.

Eurobarometrin "Kansalaismielipide Euroopan unionissa" Suomea koskeva raportti (National reports – Finland)

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio