Representationen i Finland

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Finland ligger något över EU-genomsnittet

Uppgifter från Eurostat för 2016 visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 17,4 % i Finland, medan EU-genomsnittet är 16,2 %. De största löneskillnaderna förekommer i Estland, Tjeckien och Danmark.

26/10/2018

Med löneskillnaden mellan kvinnor och män avses den genomsnittliga skillnaden i timlön. Enligt 2016 års statistik från Eurostat är löneskillnaden mellan kvinnor och män 17,4 % i Finland, medan motsvarande löneskillnad är 16,2 % på EU-nivå.  

Med skillnaden mellan de totala inkomsterna avses den genomsnittliga skillnaden i årsinkomst mellan kvinnor och män. Härvid beaktas tre nackdelar för kvinnor: 1. lägre timlöner, 2. färre arbetstimmar i avlönat arbete och 3. lägre sysselsättningsgrad (t.ex. när en arbetstagare avbryter sitt förvärvsarbete för att ta hand om barn eller släktingar).

En jämförelse av de totala inkomsterna visar att skillnaden mellan kvinnor och män på grundval av 2014 års statistik från Eurostat uppgår till 24,1 %.

På EU-nivå är den genomsnittliga skillnaden mellan de totala inkomsterna 39,6 %.

Det finns flera orsaker till löneskillnaden mellan kvinnor och män på EU-nivå:

  • Uppgifter inom ledning och arbetsledning är i stor utsträckning i händerna på män. Inom varje bransch befordras män oftare än kvinnor och får därmed högre lön. Denna tendens är tydlig framför allt på ledningsnivå, där endast 6 % av de verkställande direktörerna är kvinnor.

  • Kvinnor sköter viktiga oavlönade uppgifter som hushållsarbete och vård av barn och släktingar betydligt mer än män. Förvärvsarbetande män ägnar nio timmar i veckan åt oavlönat omsorgs- och hushållsarbete, medan motsvarande siffra för kvinnor är 22 timmar. Det betyder nästan fyra timmar om dagen. Arbetsmarknaden påverkas av det faktum att fler än en av tre kvinnor byter till deltidsarbete, medan endast en av tio män gör det.

  • Kvinnor står långa perioder utanför arbetsmarknaden oftare än män. Avbrotten i yrkeskarriären påverkar timlönen men också framtida inkomster och pensioner.

  • Segregeringen på utbildningsområdet och arbetsmarknaden betyder att kvinnor i regel är överrepresenterade inom vissa branscher och yrken. I vissa länder är typiska kvinnoyrken som undervisning eller försäljningsarbete lägre avlönade än typiska manliga yrken, trots att arbetsuppgifterna förutsätter likadan erfarenhet och utbildning.

  • Lönediskriminering, som är olagligt, är fortfarande en bidragande orsak till löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Läs mer i EU-kommissionens förklaring om löneskillnader:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6184_fi.htm   

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio