Edustusto Suomessa

Miesten ja naisten palkkaero Suomessa hieman yli EU-keskiarvon

/finland/file/equalpaydaypienijpg_fiequal_pay_day_pieni.jpg

Miesten ja naisten palkkaero
Copyright Euroopan komissio

Eurostatin tiedot vuodelta 2016 osoittavat, että sukupuolten palkkaero on Suomessa 17,4 prosenttia EU-keskiarvon ollessa 16,2 prosenttia. Suurimmat palkkaerot ovat Virossa, Tšekissä ja Tanskassa.

26/10/2018

Sukupuolten palkkaero tarkoittaa miesten ja naisten välistä keskimääräistä tuntipalkkaeroa. Suomessa sukupuolten palkkaero on vuoden 2016 Eurostat-tilastojen mukaan 17,4 prosenttia. Keskimääräinen sukupuolten palkkaero EU:ssa on 16,2 prosenttia.  

Sukupuolten kokonaistulojen välinen ero taas tarkoittaa naisten ja miesten välistä keskimääräistä vuosituloeroa.

Siinä otetaan huomioon kolme eri haittatekijää, jotka kohdistuvat naisiin: 1) alhaisemmat tuntipalkat, 2) vähäisempi tuntityömäärä palkkatyössä ja 3) alhaisempi työllisyysaste (esimerkiksi, kun työntekijä keskeyttää työnteon huolehtiakseen lapsista tai sukulaisista).

Sukupuolten kokonaistuloja vertailtaessa ero Suomessa on vuoden 2014 Eurostat-tilastojen perusteella 24,1 prosenttia.

EU:n tasolla kokonaistulojen keskimääräinen ero on 39,6 prosenttia.

Sukupuolten palkkaeroon on EU-tasolla useita syitä:

  • Johto- ja esimiestehtävät ovat laajalti miesten hallinnassa. Jokaisella alalla miehet saavat useammin ylennyksiä kuin naiset ja tästä johtuen suurempaa palkkaa. Tämä suuntaus käy ilmi etenkin johtoportaassa, jossa toimitusjohtajista vain kuusi prosenttia on naisia.

  • Naiset huolehtivat tärkeistä palkattomista tehtävistä, kuten kotitaloustöistä sekä lasten ja sukulaisten hoidosta, merkittävästi enemmän kuin miehet. Työssäkäyvät miehet kuluttavat viikossa 9 tuntia palkattomiin hoitotehtäviin ja kotitaloustöihin, kun taas naiset käyttävät 22 tuntia. Tämä tarkoittaa lähes neljää tuntia päivässä. Työmarkkinoihin vaikuttaa se tosiasia, että useampi kuin yksi kolmesta naisesta vaihtaa osa-aikaiseen työhön, mutta miehistä ainoastaan yksi kymmenestä tekee saman.

  • Naiset viettävät miehiä useammin pitkiä ajanjaksoja poissa työmarkkinoilta useammin kuin miehet. Urakatkokset vaikuttavat tuntipalkkaan mutta myös tuleviin ansioihin ja eläkkeisiin.

  • Eriytyminen koulutuksessa ja työmarkkinoilla tarkoittaa sitä, että joillain aloilla ja tietyissä ammateissa naiset ovat yleensä yliedustettuina. Joissain maissa tyypilliset naisten ammatit, kuten opettaminen tai myyntityö, ovat alhaisemmin palkattuja kuin tyypilliset miesten ammatit, vaikka työtehtäviin edellytetään samanlaista kokemusta ja koulutusta.

  • Palkkasyrjintä, joka on laitonta, on edelleenkin osasyy sukupuolten palkkaeroon.

Lisätietoa palkkaeroja koskevassa komission julkilausumassa:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6184_fi.htm   

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio