Edustusto Suomessa

Euroopan innovaationeuvosto: uudet neuvonantajat nimitetty, rahoitusta innovaatiohankkeille yli 300 miljoonaa

/finland/file/eiccopyrightsergeynivens-stockadobecompienijpg_fieic_copyright_sergey_nivens_-_stock.adobe_.com_pieni.jpg

Euroopan innovaationeuvostolta rahoitusta suomalaistoimijoille
Copyright Sergey Nivens - stock.adobe.com

Komissio on tänään nimittänyt Euroopan innovaationeuvoston neuvonantajaryhmän jäsenet. Suomesta ryhmään nimitettiin Marja Makarow. Samalla julkistettiin tällä kierroksella rahoitettavat hankkeet. Suomesta rahoitusta saivat Infinited Fiber Company Espoosta, Aurelia Turbines Lahdesta ja FocalSpec Oulusta sekä Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT.

27/06/2019

Euroopan komissio nimitti tänään Euroopan innovaationeuvoston neuvonantajaryhmään 22 innovaatioalan asiantuntijaa, joilla on yhdessä mittava kokemus yrittäjyydestä, riskipääomarahoituksesta, tieteestä ja teknologiasta.

Suomesta neuvonantajaryhmään nimitettiin Biokeskus Suomen johtaja Marja Makarow. Makarow on toiminut myös Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtajana ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin hallintoneuvoston jäsenenä.

Neuvonantajien tehtävänä on tukea komissiota innovaationeuvoston strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.

Euroopan innovaationeuvosto (EIC) tarjoaa keskitetysti innovaatiorahoitusta, jolla on tarkoitus jalostaa tieteen tuloksia uudeksi liiketoiminnaksi ja auttaa innovatiivisia yrityksiä laajentamaan toimintaansa suurempaan mittakaavaan.

Innovaationeuvosto on vielä pilottivaiheessa. Täyteen toimintakuntoon se nostetaan vuonna 2021 käynnistyvässä EU:n seuraavassa tutkimuspuiteohjelmassa, jossa sille on kaavailtu 10 miljardin euron budjettia.

Komissio julkaisi tänään myös hakuilmoituksen, jolla haetaan innovaationeuvostolle ensimmäisiä ohjelmapäälliköitä. Heidän tehtävänään on toimia tiiviissä yhteydessä nopealiikkeisiin teknologiahankkeisiin ja avata ovia ja luoda verkostoja laajemmin innovoinnin ja kaupallistamisen ekosysteemeissä.

“Euroopan innovaationeuvostolla paikkaamme kriittisen aukon innovaatioekosysteemissä ja parannamme merkittävästi Euroopan asemia markkinoita luovassa innovoinnissa," sanoo EU:n tutkimus-, tiede- ja innovaatiokomissaari Carlos Moedas. "Pidän erittäin tärkeänä, että innovaationeuvosto saa tukea Euroopan ansioituneimpiin kuuluvilta innovoijilta ja sijoittajilta ja saamme avuksemme aikaansaavia ohjelmapäälliköitä viemään innovaationeuvoston tavoitteita käytäntöön."

Pilottivaiheen käynnistymisestä lähtien innovaationeuvosto on jo myöntänyt yli 700 miljoonaa euroa rahoitusta yli tuhannelle erityisen innovatiiviselle hankkeelle.

Tänään komissio julkisti myös viimeisimmällä rahoituskierroksella rahoitettavat hankkeet.

Innovaationeuvoston ns. Accelerator-rahoitusosiosta myönnetään 149 miljoonaa euroa 83 pk- ja startup-yritykselle.

Suomesta rahoitusta saavat tekstiilijätteestä selluloosapohjaisia kuituja tekstiiliteollisuudelle kehittävä Infinited Fiber Company Inc Espoosta (1,96 miljoonaa euroa), erittäin tehokasta pienikokoista kaasuturbiinia lämmön ja sähkön yhteistuotantoon kehittävä lahtelainen Aurelia Turbines (2,29 miljoonaa euroa) sekä Oulusta tuleva FocalSpec Oy, joka kehittää akkujen tuotantolinjoille tarkoitettua erittäin tarkkaa laaduntarkkailuteknologiaa (2,49 miljoonaa euroa).

Lisäksi innovaationeuvoston Pathfinder-rahoitusosiosta myönnetään 164 miljoonaa euroa 53:lle uraa uurtavalle tutkimus- ja kehityshankkeelle. Rahoitusta saaneissa tutkimuskonsortioissa ovat Suomesta mukana Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Pathfinder-rahoituksella tuetaan huipputeknologian ja läpimurtoinnovaatioiden tutkimusvaihetta.

Accelerator-rahoituksella taas autetaan startup- ja pk-yrityksiä kehittämään ja skaalaamaan innovaatiotaan riittävälle tasolle, jotta niillä on paremmat mahdollisuudet saada yksityistä rahoitusta.

Lisää Euroopan innovaationeuvostosta:

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857

etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio