Edustusto Suomessa

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso

Talouden kasvukäyrä, taustalla eurokolikoita ©iStockVakaus- ja kasvusopimus on Euroopan unionin jäsenmaiden välinen finanssipoliittinen sopimus Euroopan talous- ja rahaliiton EMU:n muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi. Jäsenmaat halusivat sopimuksen osaksi EU lainsäädäntöä 1997, jotta jäsenmaiden finanssipoliittinen kuri säilyisi EMU:n vakauden varmistamiseksi. Euroa käyttävät jäsenmaat pyrkivät täyttämään Maastrichtin sopimuksen talouspoliittiset kriteerit kestävän talouskasvun ja työllisyyden varmistamiseksi pitämällä julkisen talouden terveellä pohjalla ja ehkäisemällä makrotalouden liialliset epätasapainot.

Euroopan unioni koordinoi ja valvoo talouspolitiikkaa ja talouspolitiikalla asetettujen sääntöjen noudattamista vuosittaisessa prosessissa, jota kutsutaan talouspolitiikan EU-ohjausjaksoksi. Siinä Euroopan komissio ja neuvosto arvioivat jäsenmaiden finanssi-, makrotalous- ja rakennepolitiikkaa, antavat suosituksia ja valvovat suositusten toimeenpanoa.

Ohjausjakso käynnistyy vuoden lopussa, kun komissio julkistaa vuosittaisen kasvuselvityksen, työllisyysraportin, euroalueen suositukset ja hälytysmekanismiraportin. Vuoden alkupuolella niistä käydään keskustelua Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Keskustelua käydään ympäri vuoden myös jäsenmaissa, niiden parlamenteissa ja talouspolitiikasta kiinnostuneiden sidosryhmien keskuudessa.

Helmikuussa komissio julkaisee jäsenmaiden talouden tilaa tarkastelevat analyysit, nk. maaraportit, sekä makrotalouden epätasapainon perusteelliset tarkastelut niille jäsenmaille, joissa mahdollisesti esiintyy makrotalouden epätasapainoa. Jäsenmaissa käydyn keskustelun perusteella jäsenmaat toimittavat komissiolle kansalliset uudistusohjelmansa ja vakaus- tai lähentymisohjelmansa huhtikuussa.

Touko-kesäkuussa komissio ja neuvosto julkaisevat arvionsa kansallisista uudistusohjelmista ja vakaus- tai lähentymisohjelmista sekä siitä, miten jäsenvaltiot ovat edistyneet Eurooppa 2020 -strategiassa määritettyjen tavoitteiden saavuttamisessa ja makrotaloudellisen epätasapainon korjaamisessa. Arvioinnin perusteella komissio ehdottaa maakohtaisia suosituksia. Heinäkuussa Eurooppa-neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset ja loppusyksystä Euroopan parlamentti antaa lausuntonsa kuluvasta EU-ohjausjaksosta.

Paikallisten, alueellisten ja kansallisen tason toimijoiden on mahdollista tuoda talouspoliittiset näkemyksensä kuuluville ohjausjakson aikana suoraan jäsenmaissa työskentelevien komission asiantuntijavirkamiesten kautta. Suomessa tehtävää hoitavat Ismo Grönroos-Saikkala ja Vesa-Pekka Poutanen (sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ec.europa.eu).