Representationen i Finland

Kommissionen besöker Finland idag och imorgon

/finland/file/euroopankomissiopienijpg_sveuroopan_komissio_pieni.jpg

Euroopan komission puheenjohtaja ja jäsenet
Copyright Euroopan unioni

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionsledamöterna deltar i den officiella invigningen av Finlands EU-ordförandeskapsperiod den 4 och 5 juli.

04/07/2019

Ordförande Juncker och kommissionsledamöterna är i Finland den 4 och 5 juli för att träffa Finlands politiska ledning och uppmärksamma att Finlands EU-ordförandeskapsperiod börjar.

Finlands prioriteringar under ordförandeskapet kommer att vara följande: stärka EU:s gemensamma värden och rättsstatsprincipen, förbättra EU:s konkurrenskraft och framhäva social inkludering, stärka EU:s ställning som global ledare när det gäller att bekämpa klimatförändringen och slå vakt om EU-medborgarnas säkerhet på alla nivåer.

De finländska prioriteringarna är också den avgående kommissionens prioriteringar. De behandlades bland annat i kommissionens bidrag till det informella toppmötet i Sibiu i Rumänien den 9 maj (”För ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU i en alltmer osäker värld”).

Torsdagen den 4 juli kl. 20 finsk tid blir det informell middag för ordföranden och kommissionärerna med statsminister Antti Rinne som värd.

Fredagen den 5 juli kl. 10 finsk tid förhandlar ordförande Juncker och statsminister Rinne i enrum. I det sammanhanget blir det också gruppfoto med ordföranden, kommissionärerna och Finlands regering.

Ungefär samtidigt diskuterar kommissionärerna i grupper med de finländska ministrarna kring tre centrala teman: EU:s kommande långtidsbudget eller den fleråriga budgetramen, utvecklingen av ett rättvist, hållbart och konkurrenskraftigt EU och utvecklingen av EU:s globala inflytande och säkerhet.

Kl. 11 finsk tid börjar ett gemensamt möte mellan ordförande Juncker och alla kommissionärer och den finska regeringen.

Efter mötet, cirka kl. 11.30, håller ordförande Juncker och statsminister Rinne en gemensam pressbriefing.

Kl. 12.15 blir det informell lunch för ordföranden och kommissionärerna i presidentens slott med president Sauli Niinistö som värd.

Därefter deltar ordföranden och kommissionärerna i möten i riksdagen.

Pressbriefingen som börjar på fredag cirka kl. 11.30 finsk tid sänds direkt via kommissionens AV-tjänst på följande adress: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2

De bilder som tas av kommissionens AV-tjänst kan fås på följande adress: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979

förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857

förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio