Edustusto Suomessa

CitiCAP-hanke kannustaa siirtymään ympäristöystävälliseen liikkumiseen

/finland/file/citicap600jpg_ficiticap_600.jpg

CitiCAP-hanke kannustaa siirtymään ympäristöystävälliseen liikkumiseen
Copyright Lahden kaupunki

Lahden määrätietoisesti ympäristön hyväksi tekemä kehitystyö sai tunnustusta kesäkuussa, kun kaupunki valittiin Euroopan ympäristöpääkaupungiksi. Lahden kaupungilla on hiilineutraalisuustavoitteet liikenteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja ihmisiä kannustetaan liikkumaan ilmastoystävällisesti kävellen, pyöräillen ja julkista liikennettä käyttäen. Lahdessa oman liikkumisen päästöjä ja hiilijalanjälkeä voi seurata CitiCAP-sovelluksella.

07/01/2020

Lahdessa on vuoden 2020 loppuun asti käynnissä CitiCAP-hanke , jossa kerätään kattavasti tietoa ihmisten liikkumistavoista ja kehitetään asukkaille uudenlaisia liikkumisen palveluita. Hankkeessa esimerkiksi testataan asukkaan henkilökohtaista päästökauppaa ja rakennetaan älykäs pyörätie.

Hankkeen toteuttavat Lahden kaupunki, Lappeenrannan ja Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC sekä viisi liikkumisen alueella työskentelevää yritystä. Myös Lahden asukkaat ovat osallistuneet hankkeen toteutukseen alusta lähtien. Toiset kaupungit, yritykset ja kolmannet tahot voivat hyödyntää projektin tuloksena syntyneitä ratkaisuja sekä liikkumisesta kerättyä tietoa omissa kehitysprojekteissaan.

Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) innovatiivisia kaupunkihankkeita tukevasta Urban Innovative Actions -ohjelmasta, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Ohjelma kannustaa kaupunkiviranomaisia poikkeamaan tavanomaisuudesta, ottamaan kunnianhimoisia riskejä luovien ideoiden muodossa sekä kääntämään ideat kaupunkiympäristössä testattaviksi prototyypeiksi.

Lahteen liikkumisen henkilökohtainen päästökauppa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa

Lahti suunnittelee ja toteuttaa asukkaan päästökauppaa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Päästökauppaa käydään liikkumismuodon tunnistusta hyödyntävällä CitiCAP-mobiilisovelluksella, jolla kerätään tietoa kaupunkilaisten liikkumisesta. Tavoitteena on vähentää liikkumisen päästöjä, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä vähentää liikenneruuhkia.

”Sovellusta varten on kerätty paljon lähtötietoja. Sen lähtökohtana on kaupungille asetettava päästökatto, joka rajaa, kuinka paljon Lahti saa tuottaa liikkumisen hiilipäästöjä vuositasolla. Päästökatto puolestaan määrittää, kuinka paljon hankkeessa on jaettavissa päästöoikeuksia kaupunkiliikkumiseen. Päästöoikeuksien perusteella muodostuu henkilökohtainen päästökiintiö. Jokainen osallistuja saa viikoittaisen 17 hiilidioksidiekvivalenttikilon päästökiintiön, mikä vastaa noin 90 kilometrin bensiiniautoilua viikossa”, kertoo Anna Huttunen, CitiCAP-hankkeen projektipäällikkö Lahden kaupungilla.

Sovellus laskee käyttäjälle henkilökohtaisen viikoittaisen päästöbudjetin ja kannustaa liikkumaan entistä vähemmillä päästöillä. Sovellus tunnistaa automaattisesti, onko käyttäjä liikkeellä henkilöautolla, bussilla, junalla, metrolla, ratikalla, kävellen vai pyörällä, laskee liikkumisesta syntyneet hiilidioksidipäästöt ja vertaa niitä keskivertotasoon.

Testikäyttäjiltä positiivista palautetta CitiCAP-sovelluksesta

”Sovellus on nyt Android-versiona 350 lahtelaisella laajassa testikäytössä. Aiemmin sitä ovat testanneet Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Lahden kaupungin työntekijät. Käyttäjä voi sovelluksen avulla tarkastella liikkumisensa päästöjä ja päästöoikeuksien kulutusta. Testiin osallistujien tavoitteena on pysytellä päästökiintiössä. Keskiarvon ylittäjille kerrotaan asiasta, mutta heille ei koidu seuraamuksia”, kertoo Huttunen.

Huttusen mukaan pelillisyyttä sisältävä sovellus on saanut myönteistä palautetta, mutta myös kehitysehdotuksia käyttäjiltä.

”Olemme saaneet käyttäjiltä positiivista palautetta CitiCAP-sovelluksen käytön vaivattomuudesta ja siitä, että se tunnistaa liikkumistavan automaattisesti. Lisäksi testikäyttäjät ovat pohtineet omaa liikkumistaan ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä testivaiheen aikana kokeilleet kestävämpää kulkumuotoa oman auton käytön sijaan, mikä on yksi hankkeen päätavoitteista”, hän kertoo.

”Sovellus on toki edelleen kehitysvaiheessa. Siinä on ollut teknisiä bugeja, joita olemme saamamme palautteen pohjalta syksyn mittaan korjanneet. Testaus laajenee tammikuussa sovelluksen iOS-version tullessa saataville. Samalla saamme testikäyttöön sovelluksen markkinapaikan, jossa päästökaupan maksuvälineenä toimivat virtuaalieurot. Jos viikkopäästöt jäävät seuraavassa testivaiheessa alle keskiarvon, käyttäjä voidaan palkita esimerkiksi alennustarjouksilla tai maksuttomilla bussilipuilla”, Huttunen jatkaa.

Ensi vuoden aikana Lappeenrannan ja Lahden teknillinen yliopisto (LUT) tutkii motiiveja, joita ihmisillä on sovelluksen käyttöön ja kestävään liikkumiseen.

”Onkin mielenkiintoista kuulla, onko käytön motiivina huoli ilmastonmuutoksesta, päästöjen ja liikkumisen seuraaminen vai jotain ihan muuta. Tutkimustietoa on näillä näkymin saatavilla hankkeen lopussa”, Huttunen kertoo.

”Tämä on meistä hieno tapa osallistaa ihmisiä vähentämään liikkumisen päästöjä. Toivomme, että muutkin kaupungit innostuisivat kehittämään päästökauppamalleja kaupunkilaisille”, Huttunen toteaa.

Lahdessa rakennetaan myös älykäs CitiCAP-pyörätie

CitiCAP-hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan vuonna 2020 kaupungin eteläpuolelle myös 2,5 kilometriä pitkä pyörätie Matkakeskukselta Uudenmaankadun vartta Pohjoiselle Liipolankadulle ja edelleen Ajokadulle ja Apilakadulle. CitiCAP-pyörätie on osa Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkkosuunnitelmaa, johon kuuluvat pääreitit tarjoavat sujuvat ja nopeat pyörätiet asuinalueilta keskustaan. Aluereitit täydentävät pääreittejä ja yhdistävät asuinalueita toisiinsa.

Osana CitiCAP-hankkeen pyörätietä on Lahden Matkakeskuksessa jo otettu testikäyttöön Waltti-bussikortilla toimivat turvalliset Bikeep-pyörätelineet.

”​Ajoväylästä ja jalkakäytävästä selkeästi erotetun pyörätien tarkoituksena on mahdollistaa sujuva ja turvallinen ympärivuotinen pyöräily. Tavoitteena on houkutella asukkaat pyöräilemään, luoda hyvä esimerkki laadukkaasta pyöräinfrastruktuurista ja vahvistaa käyttäjälähtöisen pyöräliikenteen suunnitteluosaamista”, kertoo Huttunen.

CitiCAP-pyörätiellä kokeillaan erilaisia älykkäitä ratkaisuja pyöräilykokemuksen parantamiseksi ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi. Pyörätielle tulee liiketunnistimiin perustuva mukautuva katuvalaistus, joka kirkastuu ja himmenee käytön mukaan. Lisäksi pyöräväylän varten tulee infonäyttöjä, joille voidaan heijastaa erilaista pyöräilijöille hyödyllistä tietoa.