Edustusto Suomessa

Autonvuokrauksen hinnoittelu selkenee

/finland/file/autovuokrauspienijpg_fiautovuokraus_pieni.jpg

Autonvuokrauksen hinnoittelu selkenee
Copyright Euroopan unioni

Euroopan komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset ovat saaneet autonvuokrausalan viisi johtavaa yritystä (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz ja Sixt) selkeyttämään autonvuokrauksen hintojen esitystapaa.

25/03/2019

Helsinki 25. maaliskuuta 2019

Alkuvuodesta tehdyssä katsauksessa todettiin, että Avis, Europcar, Enterprise, Hertz ja Sixt eivät olleet kaikilta osin noudattaneet komissiolle antamiaan sitoumuksia, joten komissio ja kuluttajaviranomaiset pitivät niiden käytäntöjä osin kuluttajansuojalainsäädännön vastaisina.

Tänään julkaistussa arvioinnissa todetaan, että Enterprise ja Sixt ovat nyt tehneet kaikki tarvittavat muutokset. Avis on luvannut tehdä loput muutokset toukokuuhun 2019 mennessä. Europcar ja sen tytäryhtiö Goldcar toteuttavat loput muutokset kesäkuuhun 2019 mennessä. Hertz on sitoutunut tekemään kaikki tarvittavat muutokset maaliskuuhun 2020 mennessä.

Yritykset ovat tehneet seuraavat sitoumukset:

• Kaikki maksut sisällytetään varauksen kokonaishintaan. Kuluttajille tarjotaan verkkosivuilla nyt pakettihinta, joka vastaa heidän maksettavakseen tulevaa lopullista hintaa. Hintaan sisältyvät kaikki lisämaksut, kuten polttoainemaksut, lentoasemien lisämaksut, nuoren kuljettajan lisämaksut tai yhdensuuntaisen vuokrauksen lisämaksu, jos autoa ei palauteta samaan toimipisteeseen, josta se on otettu käyttöön.

• Sopimusehdoissa kuvataan selkeästi keskeiset sopimuksen sisältämät palvelut. Kuluttajille ei enää jää epäselvyyttä tai väärinkäsityksiä vuokrauksen ehdoista, kuten sopimuksen kattamista kilometreistä, polttoaineesta, sopimuksen peruuttamisesta tai takuumaksuista.

• Hintatarjouksessa esitetään selvästi lisäpalvelujen, kuten omavastuuta pienentävien lisävakuutusten, hinnat ja ehdot. Tarjouksessa on ilmoitettava selkeästi, mitä vahinkoja perushintainen sopimus kattaa, ja etenkin paljonko maksettavaa jää kuljettajan vastuulle vahinkotilanteessa. Ennen kuin kuluttaja ostaa lisävakuutuksen, hänen on saatava selkeät tiedot siitä, mitä vakuutus kattaa ja mitä se ei kata.

Euroopan komissio ja kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkostoon kuuluvat kansalliset kuluttajaviranomaiset seuraavat tiiviisti vielä tarvittavien muutosten toteuttamista.

Vaikka nämä yritykset kattavat kaksi kolmasosaa yksityisestä autonvuokrauksesta EU:ssa, markkinoilla on myös muita toimijoita, kuten välittäjiä ja pieniä yrityksiä.

Viranomaiset ja Euroopan komissio aikovat edelleen varmistaa, että ne kaikki alkavat noudattaa EU:n kuluttajansuojasääntöjä kaikilta osin.

 

Lisätietoa laajemmassa lehdistötiedotteessa:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1790_fi.htm

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio