Edustusto Suomessa

Precordior sai EIC-tukea sydänsairauksia tunnistavan älypuhelinsovelluksen kehittämiseen

/finland/file/3-devices-600pxjpg_fi3-devices-600px.jpg

Precordior sai EIC-tukea sydänsairauksia tunnistavan älypuhelinsovelluksen kehittämiseen
Copyright Precordior

Euroopan innovaationeuvosto (EIC) tarjoaa keskitetysti innovaatiorahoitusta, jolla on tarkoitus jalostaa tieteen tuloksia uudeksi liiketoiminnaksi ja auttaa innovatiivisia yrityksiä laajentamaan toimintaansa. Yksi suomalaisista tutkimuslähtöisistä tukea saaneista yrityksistä on turkulainen Precordior Oy.

31/03/2020

Osana EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toimivalle Euroopan innovaationeuvostolle (EIC) on vuosille 2019–2020 myönnetty yli 2 miljardin euron rahoitusbudjetti, joka kattaa koko innovaatioketjun. Pathfinder-rahoituksella tuetaan huipputeknologian ja läpimurtoinnovaatioiden tutkimusvaihetta. Accelerator-rahoituksella tuetaan startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä kehittämään innovaatioita ja kasvattamaan ne vaiheeseen, jossa niillä on paremmat mahdollisuudet saada yksityistä rahoitusta. Maaliskuussa 2020 Euroopan innovaationeuvosto myönsi 344 miljoonaa euroa tukea kaikkiaan 107 innovatiiviselle tutkimushankkeelle ympäri Eurooppaa.

Turkulainen Precordior Oy sai kaksi miljoonaa euroa EIC-tukea sydämen toimintaa mittaavan CardioSignal by Precordior® -tuoteperheensä tuotekehitykseen, kliinisiin tutkimuksiin, sertifiointeihin, markkinointiin ja muihin go-to-market -toimenpiteisiin.

Euroopassa yleiset sydän- ja verisuonitaudit ovat Suomessa kansantauteja

Euroopassa 49 miljoonaa ihmistä sairastaa sydän- ja verisuonitauteja, jotka voivat johtaa sydänkohtaukseen ja aivohalvaukseen. Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat yli puolet kaikista kuolemista Euroopassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kansantaudit, kuten esimerkiksi juuri sydän- ja verisuonitaudit, ovat sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle eli kansanterveydelle. Vaikka kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin on Suomessa vähentynyt huomattavasti 70-luvulta lähtien, ne aiheuttavat edelleen vajaan puolet työikäisten kuolemista Suomessa. Yhdessä ne muodostavat suurimman yksittäisen kuolinsyiden ryhmän.

Eteisvärinä (“flimmeri”) on sydämen yleisin rytmihäiriö, johon sairastuu elinaikanaan jopa neljäsosa väestöstä. Eteisvärinä on merkittävin yksittäinen aivoinfarktin aiheuttaja. Hoitamaton eteisvärinä voi altistaa aivoinfarktin ohella mm. sydämen vajaatoiminnalle. Eteisvärinä on yleinen vaiva, joka yleistyy ikääntyessä: jopa joka neljäs yli 40-vuotias kokee eteisvärinän elämänsä aikana. Eteisvärinä voi esiintyä kohtauksittaisesti tai pitkäkestoisesti. Eteisvärinä voi olla oireeton ja siten vaikea havaita.

Precordior Oy:n kehittämä CardioSignal-mobiilisovellus osaa tunnistaa sydämen eteisvärinän

Business Finlandin Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTLI) -rahoituksella (nykyisin Research to Business -rahoituspalvelu) edistetään idean kehittämistä ja samanaikaisesti valmistellaan sen kaupallistamista uudeksi liiketoiminnaksi. Turun yliopistossa TUTLI-projektissa tehdyssä valmistelutyössä tutkittiin sydämen eteisvärinän tunnistamista ja uutta mittausmenetelmää. Vuonna 2016 ryhmä tutkijoita sekä lääketieteen, teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijoita perusti Precordior Oy:n tutkimusprojektin spin-off-yrityksenä.

Precordior Oy kehittää ainutlaatuista ja patenttisuojattua ratkaisua sydänsairauksien nopeaan ja luotettavaan tunnistamiseen. Teknologia perustuu älypuhelimien sisäänrakennettuihin liikeantureihin, kiihtyvyysanturiin ja erityisesti gyroskooppiin, jotka mahdollistavat sydämen kiertoliikkeen mittaamisen ja analysoinnin. Ratkaisu ei vaadi minkäänlaisia lisälaitteita, pelkkä älypuhelin riittää. Vuonna 2011 aloitetut akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaan rintakehän värähtelyn ja mikroliikkeiden analysointi mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan tunnistaa erilaisia sydänsairauksia. Menetelmä tunnetaan nimellä Gyrokardiografia. CardioSignal-mobiilisovelluksen ensimmäinen kaupallinen versio julkaistiin kesällä 2019.

”Kehittämällämme CardioSignal-mobiilisovelluksella kuka tahansa voi helposti tarkistaa sydämensä toimintaa ja havaita eteisvärinän 96 % tarkkuudella. CardioSignal-sovellusta on helppo käyttää. Mene makuulle, rentoudu, paina Aloita-painiketta ja aseta puhelin rintakehällesi näyttö ylöspäin. Minuutin pituisen mittauksen aikana on hyvä olla puhumatta ja liikkumatta. Älypuhelin lähettää sovelluksen mittausdatan CardioSignal-pilvipalveluun analysoitavaksi. Muutama sekunti mittauksen päättymisen jälkeen näet analyysin tuloksen älypuhelimestasi”, kuvaa Juuso Blomster, Precordior Oy:n toimitusjohtaja ja kardiologi.

Näköpiirissä merkittäviä kehitysaskelia sydänsairauksien tunnistamisessa ja hoidossa

Nopean ja luotettavan älypuhelimella tehtävän tunnistusmenetelmän tuominen markkinoille voikin saada aikaan mullistavia muutoksia, sillä arviolta jopa 80% sydänsairauksista ja aivoinfarkteista olisi ehkäistävissä aikaisella tunnistamisella ja toimenpiteillä. Nykyisin kardiologit diagnosoivat sekä sepelvaltimotaudin että sydämen vajaatoiminnan menetelmillä, jotka ovat huonosti skaalautuvia. Käytetyt menetelmät ovat kalliita, saattavat vaatia kirurgisia toimenpiteitä, tai altistaa potilaat säteilylle.

”Tällä hetkellä terveydenhuolto joutuu usein hoitamaan komplikaatioita, kuten sydäninfarkteja, aivoinfarkteja ja sydämen vajaatoiminnan ongelmia. Tämä on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää, mutta olisi ihanteellista havaita sydänsairaudet ajoissa ennen komplikaatioita. Sydänsairauksien ongelmana on, että ne voivat usein olla vähäoireisia tai jopa täysin oireettomia. Merkittävä komplikaatio on liian usein ensimmäinen oire sairaudesta”, Blomster kertoo.

”Me aiomme muuttaa tilanteen CardioSignal by Precordior® -tuoteperheemme avulla, sillä ajoissa tehty sairauden tunnistus mahdollistaa vakavien seuraamuksien ehkäisyn. Me näemme mielessämme tulevaisuuden, jossa kansalaisilla on edellytykset parempaan terveyteen, elämänlaatuun sekä vähempiin komplikaatioihin”, hän jatkaa.

Nopea ja helppo älypuhelimella tehtävä todennus voi siis tuoda merkittäviä säästöjä ja lisätä potilaiden hoidon tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta merkittävästi. Tämän lisäksi Precordior Oy:n kehittämä menetelmä ja älypuhelimen yleisyys mahdollistaa mm. sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden seurannan jopa kotioloissa.

EU-rahoituksen ansiosta Precordior voi nopeuttaa uusien tunnistustoiminnallisuuksien kehittämistä

Saamansa EU-tuen avulla Precordior tuo vuoden 2022 aikana markkinoille myös sydämen vajaatoiminnan sekä sepelvaltimotaudin tunnistuksen.

”EU-tuen myöntäminen tulee merkittävästi nopeuttamaan tuotekehitystämme ja mahdollistaa huomattavien investointien tekemisen markkinoille tulon mahdollistamiseksi. Se, että tämä tuki on erittäin haluttu ja vaikeasti saatavissa, alleviivaa sitä, että myös ulkopuoliset alan ammattilaiset jakavat näkemyksemme ratkaisumme mahdollisuuksista. Eli ns. smartphone-only ratkaisut ovat todellakin merkittäviä terveydenhuoltoalan innovaatioita, joilla on huomattava kasvupotentiaali. Olemme erittäin tyytyväisiä ja iloisia siitä, että EU on huomannut asiamme tärkeyden. Tämä EU-tuki on konkreettinen väline, millä voimme turvata visiomme toteutumisen”, Blomster iloitsee.

CardioSignal-sovellus on CE-sertifioitu IIa-luokan lääkinnällinen laite. Sertifioinnilla varmistetaan EU-alueella, että tuote toimii EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti.