Edustusto Suomessa

Pääomarahoituksen saatavuus paranee

/finland/file/paaomarahoituspienijpg_fipaaomarahoitus_pieni.jpg

pääomamarkkinaunioni
Copyright Euroopan unioni

Euroopan parlamentti on hyväksynyt lopullisissa äänestyksissä komission ehdotukset, joilla rakennetaan ns. pääomamarkkinaunionia.

25/04/2019

Pääomamarkkinaunionin uudistuksilla tuodaan yrityksille uusia rahoituslähteitä ja kansalaisille uusia mahdollisuuksia löytää talletuksilleen kannattavia sijoituslähteitä. Uudistusten myötä mm. sijoitusrahastoja koskevat säännöt yhdenmukaistuvat ja niiden välinen kilpailu helpottuu, rahanpesuriskien valvonnasta tulee ennakoivampaa ja nopeampaa, sijoituspalveluyritysten pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset selkiytyvät, katettujen joukkolainojen säännöt yhdenmukaistuvat ja "kestävän kehityksen investointeina" markkinoitavien sijoitustuotteiden tiedottamisvelvollisuudet tarkentuvat. Myös johdannaiskaupalle saadaan yksinkertaisemmat ja toimivammat säännöt.

Lue lisää: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_fi.htm