Edustusto Suomessa

Komissiolta vuoden 2018 työohjelma

/finland/file/junckerpienijpg_fijuncker_pieni.jpg

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker
©Euroopan komissio

Euroopan komissio keskittyy vuonna 2018 jo käynnissä olevien toimenpidekokonaisuuksien täydentämiseen ja täytäntöönpanoon, mutta luvassa on myös tulevaisuussuuntautuneita uusia avauksia.

24/10/2017

Ensi vuoden työohjelmassa pääpiirteenä on saada jo prosessissa olevat tärkeimmät ehdotukset käsiteltyä, saada keskeiset lainsäädäntökokonaisuudet voimaan ja vahvistaa visiota tulevaisuuden Euroopasta.

Ensi vuoden työohjelma sisältää 26 toimenpidettä, joilla on kaksi keskeistä tavoitetta.

Ensinnäkin ohjelmassa on säädösehdotuksia, joilla täydennetään Junckerin komission kymmeneen painopisteeseen liittyvää työtä. Ehdotukset esitetään toukokuuhun 2018 mennessä, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat lainsäädäntötyön päätökseen ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Toiseksi tehdään pidemmälle tähtääviä avauksia, jotka antavat suuntaa uuden, 27 jäsenvaltion unionin tulevaisuudelle vuoteen 2025 ja sen jälkeen. Nämä ehdotukset perustuvat keskusteluun, joka käynnistettiin komission antamalla Euroopan tulevaisuutta käsittelevällä valkoisella kirjalla ja puheenjohtaja Junckerin pitämällä vuoden 2017 puheella unionin tilasta.

Säädösehdotukset koskevat muun muassa seuraavia aloja:

- EU:n kiertotaloustoimintasuunnitelman toteuttaminen,

- digitaalisten sisämarkkinoiden, energiaunionin, pääomamarkkinaunionin, talous- ja rahaliiton ja pankkiunionin täydentäminen,

- digipalvelujen ja -tuotteiden oikeudenmukainen verotus,

- sosiaalinen oikeudenmukaisuus (toimenpidepaketti),

- elintarvikeketjun toimivuuden parantaminen EU:ssa,

- turvallisuusunionin täydentäminen,

- muuttoliikeagendan ja globaalistrategian toteuttaminen,

- EU:n pelastuspalvelumekanismin lujittaminen ja

- kauppasopimukset Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa sekä neuvottelujen jatkaminen Meksikon ja Mercosurin kanssa.

Pidemmän välin kehitystä muokkaaviin aloitteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

- uskottavat EU-jäsenyysnäkymät Länsi-Balkanin edistyneimmille ehdokasmaille,

- ehdotus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä eli EU:n toiminnan rahoittamisesta,

- lainsäädäntömenettelyjen tehostaminen sisämarkkina-asioissa,

- yhteisen ulkopolitiikan tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantaminen,

- pohdinta-asiakirja Euroopan kestävästä tulevaisuudesta,

- keskustelunavaus EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tulevaisuudesta,

- ehdotus Euroopan syyttäjänviraston tehtävänkuvan laajentamisesta terrorismin torjuntaan,

- ehdotus Euroopan talous- ja finanssiministerin tehtävän luomisesta,

- toissijaisuus- eli subsidiariteettiperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen (toimenpiteiden oikeasuhteisuus tavoitteisiin nähden) käytön tehostamista koskeva selvitys ja

- tiedonanto vaihtoehdoista, joilla voitaisiin tehostaa tapoja ohjata Euroopan unionin toimintaa.

Työohjelma sisältää myös luettelon ehdotuksista, joita komissio esittää peruttaviksi, koska niistä ei todennäköisesti päästä lähiaikoina yhteisymmärrykseen tai ne eivät enää vastaa alkuperäistä tarkoitusta tai ovat teknisesti vanhentuneita.

Lisätietoa laajemmassa lehdistötiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4002_fi.htm

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio