Edustusto Suomessa

Komissio ehdottaa uutta lisäeläkesäästämismuotoa

Tämänpäiväinen komission ehdotus toisi tarjolle yleiseurooppalaisia yksilöllisiä lisäeläketuotteita, joista käytetään lyhennettä ”PEPP”. Uuden lisäeläketyypin tarkoituksena on antaa eläkesäästäjille enemmän valinnanvaraa, lisätä kilpailua lisäeläkkeiden tarjonnassa ja ohjata tuottamattomia säästöjä hallitusti pitkän aikavälin investointeihin.

29/06/2017

Tämänpäiväinen komission ehdotus toisi tarjolle yleiseurooppalaisia yksilöllisiä lisäeläketuotteita, joista käytetään lyhennettä ”PEPP”. Uuden lisäeläketyypin tarkoituksena on antaa eläkesäästäjille enemmän valinnanvaraa, lisätä kilpailua lisäeläkkeiden tarjonnassa ja ohjata tuottamattomia säästöjä hallitusti pitkän aikavälin investointeihin.

Tällä hetkellä yksilöllisten eläkkeiden markkinat ovat Euroopassa pirsteleiset.

Joissakin maissa tuotteita on tarjolla enemmän, kun taas toisissa valinnanvaraa ei ole juuri ollenkaan.

Tämä johtuu siitä, että säännöt vaihtelevat EU:n tasolla ja EU-maiden tasolla.

Tämä puolestaan estää laajojen ja kilpailukykyisten EU-markkinoiden syntyä yksilöllisille eläkkeille. PEPP:n ansiosta kuluttajat voisivat vapaaehtoisesti täydentää eläkesäästämistään ja hyötyä samalla vankasta kuluttajansuojasta.

PEPP-tuotteet lisäisivät kilpailua eläkkeiden tarjoajien välillä ja antaisivat kuluttajille enemmän valinnanvaraa säästöjensä sijoittamisessa. Ne auttaisivat myös ohjaamaan säästöjä pitkäaikaisiin investointeihin, mikä edistäisi kasvua ja työllisyyttä Euroopassa.

Tällä hetkellä vain 27 % eurooppalaisista 25–59-vuotiaista säästää eläkkeeseen.

PEPP tarjoaisi uuden luotettavan vaihtoehdon lisäeläkesäästämiseen ja toisi lisävaroja EU:n pääomamarkkinoille ja sitä kautta koko EU:n talouteen.

Yksityisille eläkesäästäjille PEPP toisi seuraavat edut:

PEPP-säästäjillä on enemmän valinnanvaraa, sillä PEPP-tuotteita voivat tarjota useat eri tahot. Tämä puolestaan lisää kilpailua.

PEPP-eläketuotteisiin sovelletaan tiukkoja tiedonantovaatimuksia ja tarjoamissääntöjä, joiden on oltava saatavilla myös verkossa. PEPP-eläketuotteita tarjoavilta tahoilta edellytetään Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) antamaa valtuutusta.

PEPP takaa säästäjille korkeatasoisen kuluttajansuojan oletusarvoisesti tarjottavan sijoitusvaihtoehdon kautta.

Säästäjillä on oikeus vaihtaa palveluntarjoajaa viiden vuoden välein sekä kotimaansa sisällä että rajojen yli. Tästä perittävälle maksulle on asetettu yläraja.

PEPP on siirrettävä eläketuote eli PEPP-säästämistä voidaan jatkaa myös silloin, jos eläkesäästäjä muuttaa toiseen EU-maahan.

Lisäeläkkeitä tarjoaville yrityksille PEPP toisi seuraavat hyödyt:

Palveluntarjoajat voivat luoda PEPP-tuotteita EU-maiden rajojen yli, yhdistää sijoitettavia varoja tehokkaammin ja saavuttaa mittakaavaetuja.

PEPP-tarjoajat voivat saavuttaa kuluttajat koko EU:n kattavien sähköisten jakelukanavien kautta.

PEPP-tarjoajille ja -säästäjille on tarjolla erilaisia maksuvaihtoehtoja eläkettä nostettaessa.

PEPP- tarjoajien on helpompi toimia rajojen yli erityisen EU-hyväksyntäpassin ansiosta.

Komission ehdotusta käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1800_fi.htm