Edustusto Suomessa

Uutiset

Pages

Eurooppa-neuvosto
14/12/2017

EU-johtajien kokouksen esityslistalla ovat muun muassa puolustusasiat, muuttoliike, ulkosuhteet sekä sosiaalikysymykset.

Luokka:
EU maailmannäyttämöllä, Maahanmuutto, Talous, rahoitus ja verot / Kilpailu, Talous- ja rahaliitto, Ulkosuhteet
ESIR-investointirahasto laajenee
12/12/2017

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään asetuksen, jolla laajennetaan ja vahvistetaan Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR), joka on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa. ESIR 2.0 -asetuksen odotetaan tulevan voimaan heti ensi vuoden alusta. Rahaston toiminta-aikaa jatkettiin vuoden 2020 loppuun ja investointitavoite korotettiin 315 miljardista eurosta vähintään 500 miljardiin euroon.

Luokka:
Työllisyys, kasvu ja investoinnit
EU:n tulevaisuus
14/12/2017

Se, mitä asioita me Euroopassa ja Suomessa pidämme tärkeinä ja mitä haluamme puolustaa, tiivistyy loppujen lopuksi arvoihin.

Videokilpailu vihreistä valinnoista
14/12/2017

Euroopan ympäristökeskus järjestää videokilpailun ympäristöystävällisistä arjen valinnoista.

Luokka:
Energiaunioni ja ilmastotoimet, Ympäristö, kuluttajat ja terveys
Energiaunioni
14/12/2017

Ilman energiaa ei ole nykymaailmassa juuri mitään muutakaan.

Luokka:
Energiaunioni ja ilmastotoimet
Aktia Pankki ja Säästöpankkiryhmä mukaan EU:n pk-yritysaloitteeseen
08/12/2017

Komissio on tyytyväinen siihen, että Suomessa on allekirjoitettu pk-yrityksiä koskevan aloitteen yhteydessä kaksi uutta sopimusta Euroopan investointipankkiryhmän, Aktia Pankin ja Säästöpankkiryhmän välillä. Pk-yrityksiä koskeva aloite edistää suomalaisten pienyritysten kilpailukykyä hyödyntämällä innovatiivisia tapoja investoida koheesiopolitiikan varoja.

Luokka:
Talous, rahoitus ja verot / Kilpailu
07/12/2017

Vuosi sitten Euroopan komissio käynnisti Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan. Mukaan on ilmoittautunut 42 745 nuorta kaikista jäsenvaltioista. Heistä 2 166 on aloittanut palvelujaksonsa 1 434 organisaatiossa.

Luokka:
Kulttuuri, koulutus ja nuoriso
07/12/2017

EU:n johtajat keskustelevat muuttoliikkeestä 14. joulukuuta. Komissio esittää sitä varten tänään poliittisen etenemissuunnitelman, jotta kesäkuuhun 2018 mennessä voitaisiin saavuttaa kokonaisvaltainen yhteisymmärrys kestävästä muuttoliikepolitiikasta. Kun kriisinhallintavaihe on Euroopassa päättymässä, tarvitaan yhteisymmärrystä vakaasta ja tulevaisuudessakin toimivasta EU:n pitkän aikavälin muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikasta, jotta ei hukata tilaisuutta asian järjestämiseen sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Luokka:
Maahanmuutto
07/12/2017

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi käynnistyy Milanossa pidettävän Euroopan kulttuurifoorumin juhlallisuuksilla. Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi tuo esiin Euroopan rikasta kulttuuriperintöä ja esittelee sen roolia edistettäessä yhteistä identiteettiä ja rakennettaessa Euroopan tulevaisuutta. Suomessa vuoden koordinaatiosta vastaa Museovirasto.

Luokka:
Kulttuuri, koulutus ja nuoriso
07/12/2017

Euroopan komissio päätti tänään nostaa kanteen Suomea, Bulgariaa ja Kreikkaa vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska ne eivät ole ilmoittaneet tai ovat ilmoittaneet vain osittain toimenpiteistä, joilla merten aluesuunnittelun puitteista annetut EU:n säännöt (direktiivi 2014/89/EU) saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 18. syyskuuta 2016.

Luokka:
Oikeusasiat ja kansalaisoikeudet, Talous, rahoitus ja verot / Kilpailu

Pages