Representationen i Finland

Europeiska filmveckorna 1–10 april 2019

Varje röst är värdefull

Datum: 
01/04/2019 - 17:00 - 10/04/2019 - 21:00

Europeiska filmveckorna lyfter i år fram de många aspekterna av europeisk demokrati. EU-valet våren 2019 och riksdagsvalet i Finland skapar ramen  för årets tema. Kärnan i europeisk demokrati är medborgarengagemang,  tro på en gemensam framtid och vikten av att delta.

Filmerna berättar fängslande historier om politik, längtan och ambitioner, jämlikhet och kärlekens många ansikten. Dessa 19 inspirerande filmer utgör ett fascinerande tvärsnitt av oss alla, av oss européer.

Evenemanget anordnas av Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Finland, tillsammans  med EU-ländernas och  EU-kandidat ländernas ambassader och kulturinstitut.

Filmerna är gratis. Det finns plats för 100 åskådare i Europasalen (Malmgatan 16, Helsingfors). Biljetter delas ut i Europasalens entréhall en timme innan varje föreställning börjar. Filmerna är textade till engelska.