Edustusto Suomessa

Kielet

Seminaari luentosalissa ©iStockNäiltä sivuilta saat tietoa kielistä ja kääntämisestä EU:ssa sekä kieliasioista komission Suomen-edustustossa.

Euroopan kielten päivä

Juvenes Translatores -käännöskilpailu

Kääntäjänkoulutusohjelmien EU-verkosto

EU - kielten ja kulttuurien tilkkutäkki

Kääntäminen ja tulkkaus

Kieliasiat komission Suomen-edustustossa

Euroopan kielten päivä

Euroopan kielten päivää vietetään vuosittain 26.9. Teemapäivän yhteydessä järjestetään satoja tapahtumia ympäri Eurooppaa, ja tarkoitus on mm. kertoa luovista tavoista oppia vieraita kieliä.

Lue lisää

Juvenes Translatores -käännöskilpailu

Komission käännöstoimen pääosasto on vuodesta 2007 järjestänyt vuosittain Juvenes Translatores -kilpailun (juvenes translatores (lat.) = nuoret kääntäjät). Kilpailun tavoitteena on innostaa nuoria opiskelemaan kieliä ja antaa heille tilaisuus kokeilla kääntäjän työtä.

Kilpailu on suunnattu 17-vuotiaille opiskelijoille. Se järjestetään samaan aikaan kaikissa mukaan valituissa kouluissa eri puolilla EU:ta. Jokaisesta EU-maasta valitaan voittaja, joka kutsutaan opettajansa kanssa palkintomatkalle Brysseliin.

Lue lisää täältä.

Sivun alkuun

Kääntäjänkoulutusohjelmien EU-verkosto

Kääntäjänkoulutusohjelmien EU-verkosto (EMT) kokoontuu konferenssiin Brysseliin kerran vuodessa.

EMT (European Master’s in Translation) on EU-komission käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on kehittää kääntäjänkoulutusta EU:ssa. EMT-laatumerkki voidaan myöntää tietyt kääntämisen opinnoille asetetut laatuvaatimukset täyttäville eurooppalaisille maisteritason kääntäjänkoulutusohjelmille. EMT:n nimeä ja tunnusta saavat käyttää EMT-verkoston jäsenet verkostoon valittujen maisteritason kääntäjänkoulutusohjelmiensa yhteydessä.

Konferenssi

Lisätietoa EMT:stä

Verkoston jäsenet

Sivun alkuun

EU – kielten ja kulttuurien tilkkutäkki

EU:lla on 27 jäsenmaata ja 24 virallista kieltä. Virallisten kielten lisäksi EU:n alueella puhutaan noin 60 alueellista ja vähemmistökieltä sekä arviolta 300:aa maahanmuuttajien kieltä.

Erilaiset kulttuurit ja kielet ovat EU:n rikkaus. Sen vuoksi EU-komission tavoitteena on

  • säilyttää Euroopan kielten moninaisuus, myös alueelliset ja vähemmistökielet
  • rohkaista kaikkia EU:ssa asuvia opiskelemaan muiden maiden kieliä
  • kehittää toimivia menetelmiä kieltenopetukseen ja -oppimiseen.

Lisätietoa EU:n kielipolitiikasta: EU:n kieliportaali

Korkeimman poliittisen vastuun kielikysymyksistä kantaa EU:ssa komissaari Johannes Hahn. Kielipolitiikan käytännön toteuttamisesta vastaa komissiossa koulutuksen ja kulttuurin pääosasto, joka rahoittaa kaikki koulutusalan ohjelmat.

Sivun alkuun

Kääntäminen ja tulkkaus

EU:n monikielisyydelle on kaksi perustetta: EU-maissa asuvilla on oltava mahdollisuus perehtyä EU:n lainsäädäntöön omalla kielellään. Heillä on myös oltava mahdollisuus käyttää omaa kieltään, kun he ottavat yhteyttä EU:n eri toimielimiin tai osallistuvat EU:n toimintaan.

Tämän vuoksi EU:n toimielimet tarvitsevat paljon kääntäjiä ja tulkkeja. Komissiossa kääntäjät ovat käännöstoimen pääosaston ja tulkit tulkkauksen pääosaston palveluksessa.

Video kääntämisestä komissiossa

Video tulkkauksesta komissiossa

Ohjeita ja vinkkejä monikielisiin kokouksiin osallistuville

Sivun alkuun

Kieliasiat komission Suomen-edustustossa

Edustustossa on kaksi komission käännöstoimen pääosaston paikallisedustajaa, yksi suomen osastosta ja yksi ruotsin osastosta. Paikallisedustajat vastaavat osaltaan komission tiedotusmateriaalien sovittamisesta paikallisiin olosuhteisiin Suomessa.  Heiltä voi kysyä EU-käsitteistön käytöstä, EU-termeistä ja EU:n kielipolitiikasta. He vastaavat kaikenlaisiin EU-aiheisiin kielikysymyksiin ja antavat tietoa käännöstoimen pääosastosta ja sen toiminnasta. Heiltä voi kysyä esim. kääntäjäharjoittelumahdollisuuksista komissiossa, kääntäjien valintakokeista ja erilaisista kieliin liittyvistä hankkeista, esimerkiksi nuorten Juvenes Translatores ‑käännöskisasta.

Lisäksi heitä voi pyytää maksutta erilaisiin tilaisuuksiin koko maassa. Kyse voi olla luennoista, esitelmistä, seminaareista, konferensseista tai workshopeista. Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi koululuokat, opettajat, korkeakouluopiskelijat, järjestöt ja yritykset.

Suomenkielisenä paikallisedustajana Helsingissä toimii Terttu Jokela (etunimi.sukunimi@ec.europa.eu), p. (09) 6226 5480) ja ruotsinkielisenä paikallisedustajana toimii Minna Holmberg (etunimi.sukunimi@ec.europa.eu), p. (09) 6226 5477).

Sivun alkuun