Representationen i Finland

EU-finansiering

EU-finansiering – vägledning för nybörjare

Den här vägledningen riktar sig till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, ungdomar, forskare, bönder, myndigheter och andra grupper som har rätt att söka EU-bidrag.

Här hittar du länkar till webbplatser om EU-finansiering för perioden 2014–2020 och grundläggande information om bland annat

  • hur och var man söker
  • andra allmänna regler (t.ex. formella krav).

En nybörjarguide till EU-finansiering