Representationen i Finland

EU-finansiering

EU-finansiering

Handskakning ©shutterstock

Basfakta om EU-finansiering hittar du här.

Infopaketet om EU-finansiering innehåller vägledning för småföretag, icke-statliga organisationer, forskare, bönder, myndigheter, ungdomar och andra grupper som har rätt att söka EU-bidrag.

Här hittar du länkar till webbplatser om finansieringsmöjligheter för perioden 2014–2020 och grundläggande information om bland annat

  • Hur och var man söker
  • Vem som kan få finansiering och på vilka villkor.