Representationen i Finland

Små och medelstora företag

En affärskvinna poserar framför kameran ©shutterstock

Finska företag ingår i ett handelsområde som inkluderar några av världens rikaste länder. Små och medelstora företag kan få EU-medel i form av bidrag, lån och i vissa fall garantier. De kan också delta i anbudsförfaranden och teckna avtal med EU om leverans av varor eller tjänster.

EU-finansiering – vägledning för nybörjare

Om du vill att ditt företag ska expandera till andra EU-länder kan du läsa mer på webbplatsen Ditt Europa.

Om du är intresserad av att starta företag kan du delta i EU:s utbytesprogram för nya företagare.