Representationen i Finland

Forskningsfinansiering

Horisontti 2020

Forskning och innovation är grunden för Europa 2020-strategin. En ökad användning av avancerad teknik och digitaliseringen av den inre marknaden spelar en viktig roll för att öka den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen. Därför är särskilda program och andra finansieringskällor tillgängliga för forskare i Europa. Läs mer om EU-finansiering.

Mer information kan även fås från närmaste kontaktpunkt.