Edustusto Suomessa

ESIR

Laskin ja talouden kehitystä kuvaava kaavio ©shutterstock

Euroopan komissio tukee kasvun käynnistymistä, yrittäjyyttä ja työllisyyttä Europan investointiohjelmalla. Ohjelmalla poistetaan investointien ja uusien liiketoimintamallien esteitä luomalla paremmin toimivat sisämarkkinat. Ideana on myös hyödyntää nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä entistä paremmin, ja antaa investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä apua. Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR toimii Euroopan investointiohjelman veturina.

Investointiohjelmalla on kolme keskeistä tavoitetta:

  • Hankkia vähintään 315 miljardin euron investoinnit seuraavien kolmen vuoden aikana ja kääntää näin investointien ja työpaikkojen määrä Euroopassa jälleen kasvuun
  • Tukea talouden pitkän aikavälin tarpeet täyttäviä investointeja reaalitalouteen ja parantaa näin eurooppalaista kilpailukykyä
  • Luoda investointien kannalta suotuisat olosuhteet ja edistää eurooppalaisten sisämarkkinoiden syventämistä

Euroopan investointiohjelman hankkeiden toteuttajille, sijoittajille ja viranomaisille on perustettu keskitetty tukipalvelu, Euroopan investointineuvontakeskus, johon on koottu kaikki asiaan liittyvät teknisen tuen palvelut ja neuvontapalvelut.

Esiristä tuetaan myös pk- ja markkina-arvoltaan keskisuurten innovatiivisten yritysten lainanantoa. Suomessa välittäjäpankkina toimii OP.

/finland/file/esirfipienijpg_fiesir_fi_pieni.jpg

Euroopan investointiohjelma
 
 
 
 

/finland/file/investeuefsisectorsfipienijpg_fiinvesteu_efsi_sectors_fi_pieni.jpg

Investointien avainalat Euroopassa