Representationen i Finland

Representationen

Information om Europeiska kommissionens representation i Finland och dess uppdrag

Europeiska kommissionens representation i Euroopan komission Suomen-edustusto © Euroopan komissioFinland finns i Helsingfors.

Vårt uppdrag är att

  • förklara hur EU:s politik påverkar dig som bor i Finland
  • förmedla EU-information till den finska regeringen, de finska myndigheterna och andra aktörer
  • informera press och media samt allmänheten direkt i Finland om EU:s politik och beslut
  • representera EU-kommissionen i Finland
  • rapportera till kommissionen i Bryssel om vad som händer i Finland inom politik, ekonomi och samhälle.

Kommissionen har representationer i alla 27 EU-länder, och dessutom regionala kontor i Barcelona, Bonn, Marseille, Milano, München och Wrocław.

Kontoren informerar medierna och allmänheten om EU-politiken och rapporterar till kommissionen om vad som händer i landet.