Edustusto Suomessa

Työskentely EU:ssa

Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet

Määräaikaiset työsuhteet

Harjoittelujaksot

Tilapäistyö

Avoimia työpaikkoja

Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet

EU-elinten palvelukseen Liikekumppanit keskustelemassa sopimuksista ja ideoista copyright shutterstockotetaan vain EU-maiden kansalaisia. Tätä nykyä EU:n palveluksessa työskentelee yli 40 000 työntekijää, joista valtaosa Euroopassa ja loput EU:n toimipisteissä eri puolilla maailmaa.

Useimpiin tehtäviin hakeudutaan avointen kilpailujen kautta. Kilpailuja järjestää EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) seuraavien EU-elinten puolesta:

Seuraavilla EU-elimillä on omat rekrytointiprosessinsa:

Sivun alkuun

Määräaikaiset työsuhteet

EU:n toimielimissä, virastoissa ja muissa elimissä on tarjolla myös määräaikaisia työsuhteita.

Tietoa avoimista työpaikoista voi saada myös suoraan EU-virastoista ja -elimistä.

Harjoittelujaksot

Useimpiin EU-toimielimiin otetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoiksi.

Harjoittelupaikkoja komission edustustossa Helsingissä

Tilapäistyö

Euroopan komissio voi palkata toimistotyöntekijöitä tilapäistyöhön työntekijöitä välittävien toimistojen kautta.

Sivun alkuun

Avoimia työpaikkoja

Huipputason haasteita jo kokeneemmille asiantuntijoille

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimistolla (EPSO) on avoinna hakuprosesseja vähintään 6–7 vuoden olennaisen työkokemuksen omaaville asiantuntijoille. Kilpailun läpäisseet otetaan varallaololuetteloon, josta Euroopan komissio voi ottaa palvelukseensa uusia asiantuntijoita pysyvään työsuhteeseen hallintovirkamiehiksi (AD-virkamiehiksi). Varallaololuetteloon otettavat valitaan pätevyyden arvioinnin ja valintakokeiden perusteella. Tällä kertaa asiantuntijoita haetaan kilpailuoikeuden, finanssioikeuden, talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevan oikeuden, EU-varainhoitoa koskevien sääntöjen ja eurokolikkoväärennösten ehkäisyn alalle. Määräaika hakemuksille on kaikissa osioissa 9. heinäkuuta.

Lue lisää: https://epso.europa.eu/job-opportunities_fi

Euroopan parlamentti hakee harjoittelijoita

Hakuaika korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetuille harjoittelujaksoille Euroopan parlamentissa käynnistyi jälleen 1. kesäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta (klo 24.00). Alkavalla hakuajalla voi hakea 5 kuukauden pituiselle harjoittelujaksolle 1.10.2019−29.2.2020. Harjoitteluun voi hakea myös Euroopan parlamentin Suomen-toimistoon Helsingissä.

Lue lisää: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/work-with-us/traineeships

Työpaikat EU:n toimielimissä

Yhdelle sivustolle koottuna löytyy suomeksi kattava tietopaketti virkamiesurasta, määräaikaisista työmahdollisuuksista ja harjoitteluista Euroopan komissiossa ja muissa EU:n toimielimissä. Sivusto sisältää osiot muun muassa avoimista työpaikoista, hakumenettelystä, käytännön työskentelystä EU:n palveluksessa, harjoittelujaksoista, tutkijoille tarjolla olevista tehtävistä sekä rekrytointeja hoitavasta EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSOsta.

Lue lisää: https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_fi

Avoimien EU-työpaikkojen hakutietokanta

EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSOn tietokannasta voi hakea avoimia EU-työpaikkoja aihealueen, sopimustyypin, palkkaluokan ja toimipaikan perusteella. Tietokannassa on tarjolla sekä vakituisia että määräaikaisia työsuhteita.

Lue lisää: https://epso.europa.eu/apply/job-offers_fi

Harjoittelupaikat EU:n toimielimissä ja erillisvirastoissa

EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSOn sivuilta löytyy keskitetysti tietoa EU:n eri toimielinten ja lukuisten EU:n alaisten erillisvirastojen, kuten Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaalivirasto ECHAn, tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista. Useimmat EU-elimet tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoittelun aloitusajankohta ja kesto sekä harjoittelusta maksettava palkka/korvaus vaihtelee isäntäorganisaation ja sijaintimaan kustannustason mukaan. Vuosittain harjoittelijoita otetaan yhteensä n. 1200.

Lue lisää: https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_fi

Sivun alkuun

Tämän sivun tiedot eivät ole täydelliset. Kattavat tiedot EU-elinten tarjoamista työmahdollisuuksista ovat EPSO:n sivustolla.