Representationen i Finland

EU@ODE

EU@Ode är EU-kommissionens och Europaparlamentets gemensamma rum där vem som helst kan komma in för att få information och prata om EU-frågor. EU@Ode presenterar EU:s verksamhet och mål med hjälp av bilder, videon och spel. Det finns alltid en guide på plats som kan hjälpa dig i EU-relaterade frågor och visa hur du ska använda de informationskällor som finns.

Bakgrund

Syftet med informationsstället EU@Ode som öppnar i biblioteket är att ta Europa och EU dit där medborgarna finns och erbjuda dem information om unionen, öka deras intresse för Europa i allmänhet och uppmuntra dem att delta i EU-frågor. Europaparlamentet öppnade 2011 det populära besökscentret Parlamentarium i Bryssel, och nu förverkligas samma idé i EU-ländernas huvudstäder i form av utställningslokalerna Europa Experience. Tidigare har utställningslokaler öppnats bland annat i Berlin och Ljubljana.

Helsingfors centralbibliotek har ett centralt läge vilket gör det lätt för stora mängder besökare att titta in och bekanta sig med olika EU-teman. EU@Ode omfattar många multimediapresentationer om Europaparlamentet och kommissionens verksamhet och resultaten av EU-samarbetet. Besökarna kommer bland annat att ha tillgång till interaktiva skärmar med information om Europaparlamentariker och kommissionärer, ett fotobås och displayväggen ”EU i realtid”.

Läs mer på EU@Odes webbplats https://euoodi.eu/

Läs mera

EU@Ode och Helsingfors centrumbibliotek Ode öppnar dörrarna för allmänheten 5.12.2018