Representationen i Finland

Europasalen

Europasalen är ett gemensamt offentligt rum för Europeiska kommissionens representation i Finland och Europaparlamentets förbindelsekontor i Finland där det anordnas evenemang med anknytning till EU och Europa. Europasalen ligger i Voimatalo (Malmgatan 16, Helsingfors) och står till förfogande för medborgare, medborgarorganisationer, politiska aktörer och media.

Syftet med Europasalen är att främja diskussionen om olika EU-frågor genom att erbjuda diskussionsfora och diskussionskanaler där olika synsätt på EU-frågor får komma till uttryck. I Europasalen ordnas bl.a. utställningar, film- och teateruppvisningar, litteraturkvällar, seminarier, debatter och föreläsningar, särskilt inom politik, kultur, utbildning och det civila samhället. Evenemangen är avgiftsfria och öppna för allmänheten.

Europasalens kapacitet för närvarande är begränsad till högst 60 personer. Salen har moderna bild- och ljudanläggningar och internetanslutning och är anpassad för personer med rörelsehinder. Evenemang kan ordnas huvudsakligen på vardagar kl. 9-17.30, enligt avtal också på vardagskvällar. I samband med evenemangen kan man hämta gratis EU-informationsmaterial vid EU-informationsdisken.

Information om kommande evenemang i Europasalen får du bl.a. i representationens nyhetsbrev Veckobulletinen och Europaparlametets finskspråkiga nyhetsbrev Parlamentin viikko. Du får också information om evenemang i Europasalen och kan följa och delta i diskussioner om andra EU-nyheter på Facebooksidan Eurooppasali - Europasalen och på Twitter.

Om du vill ordna ett evenemang i Europasalen, kontakta samordnaren, e-post: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, tfn 0400 16 48 02 eller 09 62 26 54 21.

Välkommen till Europasalen!