Representationen i Finland

Kontakt

Europeiska kommissionens representation i Finland, kontaktuppgifter

Representationens personal

Europeiska kommissionens representation i Finland voimatalo ligger i Voimatalo vid Kampens torg, Malmgatan 16, 00100 Helsingfors.

Tfn (09) 622 6544 (växel) vardagar kl. 9.00 - 16.00

 

E-post

Formatet på våra e-postadresser är: förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Representationen: comm-rep-hel@ec.europa.eu

Frågor till informationstjänsten: COMM-REP-HEL-LIBRARY@ec.europa.eu

Sociala media

Twitter: http://twitter.com/eukomissio

Facebook: www.facebook.com/euroopankomissiosuomessa

YouTube: www.youtube.com/eukomissio

Blogg: http://euronautti.wordpress.com/

Instagram: https://www.instagram.com/eukomissio/

 

Europeiska kommissionens representation i Finland informerar finländarna om aktuella EU-frågor och håller kommissionen underrättad om den samhälleliga och politiska utvecklingen i Finland. Representationen företräder också kommissionen i Finland genom att stå i kontakt med beslutsfattare, myndigheter samt intresse- och medborgarorganisationer.

Till början

Representationens personal

Chef för representationen

Politisk rapportering

Europeisk planeringstermin

Media

Medborgarinformation, informationsnätverk och kommunikationsverksamhet

Administration

Lokala representanter i Helsingfors för kommissionens generaldirektorat för översättning

 

 CHEF FÖR REPRESENTATIONEN 

 

 Tillförordnad chef för representationen,

 Chef för politisk rapportering

 Maria Kokkonen

 tfn (09) 6226 5452

 mobil 050 564 0987

 

 

 

 

POLITISK RAPPORTERING

 

 

 Tillförordnad chef för representationen,

 Chef för politisk rapportering

 Maria Kokkonen

 tfn (09) 6226 5452

 mobil 050 564 0987

 

 

 Peter Johansson

 Politisk reporter 

 tfn (09) 6226 5475

 

 

 

 

Praktikant

Jonna Rajala

tfn (09) 6226 5472

 

 

Assistent

Doris Lebrecht

tfn (09) 6226 5457

 

EUROPEISKA PLANERINGSTERMINEN

 

Ekonomisk rådgivare

Vesa-Pekka Poutanen

tfn (09) 6226 5483

 

 

 

 

                          Ekonomisk rådgivare

                          Marjut Leskinen

                          tfn (09) 6226 5486

                         GSM 050 501 8321

                       

 

 

MEDIA

/finland/file/pia-siitonen_svPia Siitonen

Pia Siitonen

 

Informationschef

Pia Siitonen

tfn (09) 6226 5473

mobil 040 535 5979

 

/finland/file/ek-suomen-edustusto-2485-profiilipienijpg_svek-suomen-edustusto-2485-profiili_pieni.jpg

Nina Hotti

 

Informatör

Nina Hotti

tfn (09) 6226 5465

mobil 050 384 7857

 

 

 

Assistent

Sari Kotilainen

tfn (09) 6226 5453

 

 

Assistent

Sonja Kaartinen

tfn (09) 6226 5462

mobil 050 452 9547

Lokal representant för generaldirektoratet för översättning

Terttu Jokela

tfn (09) 6226 5480

 

Lokal representant för generaldirektoratet för översättning

Minna Holmberg

tfn (09) 6226 5477

 

MEDBORGARINFORMATION, INFORMATIONSNÄTVERK OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

 

 

Kommunikationschef

Ismo Ulvila 

tfn (09) 6226 5456

mobil 050 541 1122

 

 

Assistent

Susanna Wasenius

tfn (09) 6226 5455

mobil 050 304 3268

 

 

Ansvarig för informationstjänsten

Pekka Nousiainen

tfn (09) 6226 5458

mobil 050 472 3015

 

 

 

Evenemangssamordnare för Europasalen

Teemu Koskinen

tfn (09) 6226 5421

mobil 0400 164 802

Formatet på e-postadress är:
förnamn.efternamn@ext.ec.europa.eu

 

ADMINISTRATION

 

Administrationschef

Mika Somppi

tfn (09) 6226 5454

mobil 040 525 6400

 

 

Bokförare

Paula Halonen

tfn (09) 6226 5479

mobil 050 452 8352

 

 

Assistent

Kati Havusalmi

tfn (09) 6226 5466

 

 

Assistent

Doris Lebrecht

tfn (09) 6226 5457

 

 

Chaufför, säkerhetsansvarig

Hannu Melvasalo

tfn (09) 6226 5464

mobil 040 559 2078

 

 

Logistikansvarig

Niko Simola

tfn (09) 6226 5470

mobil 041 464 5040

 

LOKALA REPRESENTANTER I HELSINGFORS FÖR KOMMISSIONENS GENERALDIREKTORAT FÖR ÖVERSÄTTNING

Vid kommissionens representation i Helsingfors arbetar två lokala representanter för kommissionens generaldirektorat för översättning, en från den finska avdelningen och en från den svenska avdelningen. De lokala representanterna är ansvariga för att anpassa kommissionens informationsmaterial till de lokala förhållandena i Finland. De svarar på frågor om användningen av EU-termer och om EU:s språkpolitik. De informerar också om rekryteringen av översättare och om möjligheterna till översättningspraktik på kommissionen.

Den finskspråkiga lokala representanten i Helsingfors är Terttu Jokela (fornamn.efternamn@ec.europa.eu, tfn (09) 6226 5480) och den svenskspråkiga lokala representanten är Minna Holmberg (fornamn.efternamn@ec.europa.eu, tfn (09) 6226 5477).

Till början

Europeiska kommissionens representation i Finland

Till början