Edustusto Suomessa

Perustietoa EU:sta

Perustietoa EU:sta

Euroopan unionin historiaa

EU:n toimielimet

EU:n jäsenvaltiot

Suomi ja suomalaiset EU:ssa

EU-länder ©shutterstockEuroopan unionin historiaa

Euroopan unioni (EU) on taloudellinen ja poliittinen liitto, johon kuuluu 28 Euroopan maata. Se sai alkunsa vuonna 1958, jolloin Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa perustivat Euroopan talousyhteisön (ETY).

EU:n perustana on oikeusvaltioperiaate, eli kaikki sen toiminta perustuu perussopimuksiin, jotka kaikki sen jäsenmaat ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisesti ja demokraattisten menettelyjen mukaisesti.

Nimi Euroopan unioni on ollut käytössä vuodesta 1993.

EU:n toiminta-alat

Sivun alkuun

EU:n toimielimet

EU:n toimielinjärjestelmä on ainoa laatuaan maailmassa. Yleiset poliittiset painopisteet määritellään EU-maiden päämiesten säännöllisissä huippukokouksissa. Päätöksentekomenettelyyn osallistuu useita toimielimiä, joista tärkeimmät ovat:

EU:n diplomaattisuhteita muuhun maailmaan hoitaa Euroopan ulkosuhdehallinto.

Lisätietoa EU:n elimistä

Sivun alkuun

EU:n jäsenvaltiot

EU:ssa on tätä nykyä 28 jäsenvaltiota. Viimeisimpänä jäseneksi liittyi Kroatia heinäkuussa 2013.

EU-maat ja jäsenehdokasmaat – lisätietoa

Perustietoa ja tilastoja EU:sta

Sivun alkuun

Suomi ja suomalaiset EU:ssa

Suomi liittyi Euroopan unioniin 1. tammikuuta 1995. Suomen hallitus jätti jäsenyyshakemuksen maaliskuussa 1992, minkä jälkeen alkoivat neuvottelut unionin kanssa. Neuvottelujen päätyttyä tuloksekkaasti Suomessa järjestettiin lokakuussa 1994 kansanäänestys, jossa unioniin liittymistä kannatti 56,9 prosenttia äänestäneistä. Lopullisen päätöksen liittymisestä teki eduskunta.

Euroopan komission suomalaisjäsen on työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Komissio toimii koko EU:n edun nimissä, ja vaikka komission jäseniä eli komissaareja valitaan yksi jokaisesta jäsenvaltiosta, heidän rooliinsa ei kuulu oman kotimaan etujen tai näkökohtien ajaminen. Komissio on EU:ssa aloitteiden tekijä ja toimeenpaneva elin, joka ehdottaa lakeja ja sopimuksia, edistää unionin toimintaa ja valvoo tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa.

Kaikissa EU:n toimielimissä työskentelee suomalaisia. Tammikuussa 2015 komissiossa oli yhteensä 33 197 työntekijää. Heistä virkamiehiä oli 23 668, joista suomalaisia 592, eli 1,8 %. EU tarjoaa hyvin monenlaisia työskentely- ja harjoittelumahdollisuuksia.

Euroopan parlamentissa on 13 suomalaisjäsentä. Yhteensä europarlamentaarikkoja on 751. Euroopan parlamentti jakaa neuvoston kanssa lainsäädäntö- ja budjettivallan sekä harjoittaa kaikkien toimielinten demokraattista valvontaa.

Neuvostossa EU-maiden ministerit kokoontuvat keskustelemaan EU:n asioista, tekemään päätöksiä ja säätämään lakeja. Se jakaa lainsäädäntö- ja budjettivallan Euroopan parlamentin kanssa, koordinoi jäsenvaltioiden politiikkoja, vastaa EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä tekee kansainvälisiä sopimuksia. Suomessa eduskunnalla on vahva rooli EU-päätöksenteossa ja neuvoston kokoukseen osallistuva ministeri käy eduskunnan suuressa valiokunnassa selvittämässä kokouksen tärkeimpiä aiheita ja Suomen kantaa niihin. Neuvoston puheenjohtajuus vaihtuu puolen vuoden välein ja Suomen seuraava puheenjohtajuuskausi on loppuvuonna 2019.

Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa (ETSK) on edustettuna järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ja se edustaa yleistä etua sekä antaa lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista. ETSK:ssa on 350 jäsentä, joista 9 on suomalaisia.

Alueiden komitea edustaa Euroopan kaupunkeja ja alueita EU:n päätöksenteossa varmistaen, että alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon. Alueiden komiteassakin on 350 jäsentä, joista 9 on suomalaisia.

Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n poliittiset suuntaviivat ja prioriteetit. Kokouksissa ovat läsnä jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehet (eli Suomesta pääministeri), Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja sekä Euroopan komission puheenjohtaja.

Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänä on valvoa unionin toimielinten toiminnan lainmukaisuutta, varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat perussopimusten mukaisia velvoitteitaan sekä tulkita unionin oikeutta kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä. Euroopan unionin tuomioistuin muodostuu kolmesta eri tuomioistuimesta: unionin tuomioistuimesta, unionin yleisestä tuomioistuimesta ja virkamiestuomioistuimesta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo, että EU:n varat kerätään ja käytetään asianmukaisesti. Jäseniä on yksi jokaisesta jäsenvaltiosta.

Euroopan keskuspankki ylläpitää hintavakautta ja hallinnoi rahapolitiikkaa euroalueella. Suomesta EKP:n neuvostoon kuuluu Suomen Pankin pääjohtaja.

EU:n eri toimialoille on perustettu hallinnointia helpottamaan alakohtaisia virastoja. Virastoja on yli 40 ympäri Eurooppaa. Suomessa toimii Euroopan kemikaalivirasto ECHA.

Sivun alkuun