Edustusto Suomessa

EU Suomessa

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto sijaitsevat Voimatalossa © Euroopan komissioKomission edustuston lisäksi Suomessa on muitakin EU:n edustajia.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto sijaitsee Voimatalossa (Malminkatu 16) kuten edustustokin. Se jakaa tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä. Tärkeitä kohderyhmiä ovat mm. tiedotusvälineet, koulut ja muut oppilaitokset, tutkijat, viranomaiset ja järjestöt. Toimisto palvelee myös yksittäisiä kansalaisia.

Toimistosta voi kysyä Euroopan parlamentin työhön, rakenteeseen ja jäseniin (lainsäädäntötyö, valiokunnat, puhemiehistö jne.) liittyvistä asioista. Toimiston verkkosivuilta löytyvät myös suomalaisten parlamentin jäsenten yhteystiedot.

Euroopan parlamentin toimisto järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia sekä pitää luentoja parlamentin toiminnasta tai EU:n ajankohtaisista asioista. Toimisto ottaa vastaan vierailijaryhmiä, mutta vierailuaika on ehdottomasti sovittava etukäteen tilan ja puhujan varmistamiseksi. Toimisto järjestää myös toimittajatilaisuuksia ja EU-tiedon hakuun liittyvää koulutusta toimittajille.

Euroopan kemikaalivirasto ECHA sijaitsee Annankadulla Helsingissä. ECHA panee täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä auttamalla yrityksiä täyttämään tarvittavat vaatimukset, edistämällä kemikaalien turvallista käyttöä, antamalla tietoa kemikaaleista ja sääntelemällä huolta aiheuttavien kemikaalien käyttöä.