system message icon
Níor foilsíodh an suirbhé seo go fóill, sin nó níl sé ar fáil a thuilleadh.
Íoslódáil mar leagan PDF Tá an comhad á chruthú. Fan go fóill. Cruthaíodh an comhad. Bain úsáid as an gcnaipe thíos chun é a íoslódáil.

Tharla fadhb agus an oibríocht á rith. Taifeadadh an earráid sna logaí. Déan teagmháil leis an bhfoireann tacaíochta má tharlaíonn an fhadhb arís.
Is le ISA², clár de chuid an Choimisiúin Eorpaigh arb é is aidhm dó réitigh idir-inoibritheachta do riaracháin phoiblí Eorpacha a chur chun cinn, a mhaoinítear EUSurvey.