system message icon
Toisc go bhfuil stóráil logánta díchumasaithe, ní féidir sábháil uathoibríoch a dhéanamh
Léirigh do thuairim féin!
Is spéis linn aon tuairim a bheadh agat ar na seirbhísí poiblí/rialtais a úsáideann tú.

Le breis eolais a fháil ar an gcomhairliúchán seo, féach ar gov.ie. Tríd an gcomhairliúchán seo a chomhlánú, aontaíonn tú go bhfuil an t-eolas sin léite agat. Ag brath ar an ngléas atá agat, tá roghanna eile agus naisc úsáideacha ar fáil i bpainéal taoibh nó ó roghchlár.

(Is féidir na painéil eolais thíos a dhúnadh trí chliceáil ar an x sa choirnéal deas ag barr gach bosca. Ní dhúnfaidh sé seo an comhairliúchán féin.)


Is réimsí éigeantacha iad na réimsí a bhfuil * leo.
Séanadh

Níl an Coimisiún Eorpach freagrach as a inneachar ceistneoirí a chruthaítear le EUSurvey – is faoi fhreagracht chruthaitheoir agus bhainisteoir na foirme agus faoina bhfreagracht siúd amháin atá sin. Ní hionann EUSurvey a úsáid agus moladh ón gCoimisiún Eorpach ar a bhfuil sa suirbhé ná tacaíocht dó.

Anonymous mode

The anonymous option has been activated. As a result, your contribution to this survey will be anonymous as the system will not save any personal data such as your IP address.

Lógó na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
Amharc
Caighdeánach  Mód Inrochtaineachta
Caighdeánach  Mód Inrochtaineachta


Naisc úsáideacha

Teagmháil
Foirm Theagmhála
Íoslódáil mar leagan PDF Tá an comhad á chruthú. Fan go fóill. Cruthaíodh an comhad. Bain úsáid as an gcnaipe thíos chun é a íoslódáil.

Tharla fadhb agus an oibríocht á rith. Taifeadadh an earráid sna logaí. Déan teagmháil leis an bhfoireann tacaíochta má tharlaíonn an fhadhb arís.


Déan mí-úsáid a thuairisciú

*
Freagra
radio button label
*
checkbox label
*
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
*
Iontráil arís é:
*
Character limit reached.

Iontráil arís é:
*

*
*
Move the slider or accept the initial position. Move the slider or accept the initial position.
*
@
*
*
*
 

[Cuir comhad le do shuirbhé a mbeidh na rannpháirtithe in ann é a íoslódáil]
*
*
*
*
Tá do fhreagra ar an gceist seo an-difriúil le freagraí an chuid eile den ghrúpa. Athraigh do fhreagra nó tabhair míniú ar do chinneadh.
Airmheán an ghrúpa:
Mínigh an freagra a thug tú
Cuir comhad le do mhíniú
Staitisticí
Tá nótaí tráchta nua ann
Freagra Arna nuashonrú an Míniú Plé
:

  to 
  *
system message icon
Export  available for download
Go to Export Page