Statistici privind turismul


Date extrase în decembrie 2017. Cele mai recente date: Informații suplimentare Eurostat, Tabele principale și Bază de date. Următoarea actualizare a articolului: iulie 2019. Versiunea în limba engleză este mai recentă.


Tabelul 1: Structuri de cazare turistică, 2016
Sursa: Eurostat (tour_cap_nat) și (tour_occ_ninat)
Figura 1: Tendințe în ceea ce privește nopțile petrecute în structurile de cazare turistică din cadrul UE-28, 2005-2016
(indice 2005=100)
Sursa: Eurostat (tour_occ_ninat)
Figura 2: Destinații turistice — nopți petrecute în structuri de cazare turistică, 2016
(milioane de nopți petrecute în țara respectivă de nerezidenți)
Sursa: Eurostat (tour_occ_ninat)
Figura 3: Procentul nopților petrecute în structuri de cazare turistică din UE-28 de către turiști care călătoresc în afara țării lor de reședință, 2016
(% din toate nopțile petrecute în structuri de cazare turistică din UE-28)
Sursa: Eurostat (tour_occ_ninat)
Figura 4: Intensitatea turistică, 2016
(nopți petrecute de rezidenți și de nerezidenți în structuri de cazare turistică, pe cap de locuitor)
Sursa: Eurostat (tour_occ_ninat)
Figura 5: Procentul populației care participă la turism, 2016
(% din populația în vârstă de cel puțin 15 ani)
Sursa: Eurostat (tour_dem_tttot)
Tabelul 2: Călătorii turistice ale rezidenților (în vârstă de cel puțin 15 ani), 2016
Sursa: Eurostat (tour_dem_tttot) și (tour_dem_totot)
Figura 6: Procentul nopților petrecute în vacanțe în străinătate de către europeni, în funcție de țara de reședință a turistului, 2016
(% din nopțile petrecute în străinătate de către rezidenți din UE-28)
Sursa: Eurostat (tour_dem_tntot)
Figura 7: Țara de origine pentru călătoriile turistice în străinătate, 2016
(media nopților petrecute în străinătate pe cap de locuitor în vârstă de cel puțin 15 ani)
Sursa: Eurostat (tour_dem_tntot) și (demo_pjanbroad)
Tabelul 3: Venituri și cheltuieli generate de călătorii în balanța de plăți, 2011–2016
Sursa: Eurostat (bop_c6_q), (bop_eu6_q) și (nama_10_gdp)

Acest articol prezintă informații privind cele mai recente statistici referitoare la turismul din Uniunea Europeană (UE). Turismul joacă un rol important în UE datorită potențialului său economic și de ocupare a forței de muncă, precum și datorită implicațiilor sale sociale și de mediu. Statisticile privind turismul sunt utilizate pentru a monitoriza nu doar politicile UE în domeniul turismului, ci și politica regională a UE și politica sa de dezvoltare durabilă.

În 2014, una din zece întreprinderi din sectoarele nefinanciare ale economiei europene aparținea sectorului turistic. În aceste 2,3 milioane de întreprinderi erau angajate aproximativ 12,3 milioane de persoane. Angajații întreprinderilor din sectoarele cu activități legate de turism au reprezentat 9,1 % din persoanele angajate în totalitatea sectoarelor nefinanciare ale economiei și 21,5 % din persoanele angajate în sectorul serviciilor.Procentele sectoarelor turistice în cifra de afaceri totală și în valoarea adăugată la costul factorilor au fost relativ mai reduse, sectoarele turistice reprezentând 3,7 % din cifra de afaceri și 5,6 % din valoarea adăugată a sectoarelor nefinanciare ale economiei.

Principalele rezultate statistice

O treime din toate locurile de cazare din UE-28 sunt concentrate în Franța și Italia

Se estimează că peste 608 de mii de structuri de cazare turistică au fost active în UE-28 în 2016 și că, împreună, acestea au asigurat mai mult de 31 de milioane de locuri de cazare (a se vedea Tabelul 1). Aproape o treime (32,2 %) din toate locurile de cazare din UE-28 s-a concentrat în doar două dintre statele membre ale UE, mai exact Franța (5,1 milioane de locuri de cazare) și Italia (4,9 milioane de locuri de cazare), urmate de Regatul Unit, Spania și Germania.

În ultimii ani, numărul de nopți petrecute în structuri de cazare turistică a înregistrat, în general, o tendință ascendentă (a se vedea Figura 1). Totuși, a existat o scădere pe termen scurt a numărului de nopți petrecute în structuri de cazare turistică în 2008 și 2009, ca urmare a crizei economice și financiare: numărul de nopți turistice în UE-28 a scăzut cu 0,6 % în 2008 și cu încă 2,0 % în 2009. Cu toate acestea, în 2010, numărul de nopți a cunoscut a redresare și a atins un nivel maxim de 2,9 miliarde de nopți în 2016, în creștere cu 3,0 % în comparație cu 2015.

Mai mult de jumătate (55.7 %) din totalul nopților petrecute de nerezidenți în UE-28 au fost petrecute în Spania, Italia, Franța și Regatul Unit

În 2016, Spania a fost principala destinație turistică din UE pentru nerezidenți (persoane care călătoresc în afara țării lor), cu 295 de milioane de nopți petrecute în structuri de cazare turistică, reprezentând 22,2 % din totalul pentru UE-28 (a se vedea Figura 2 și Figura 3). Din aceste 295 de milioane de nopți petrecute în Spania, peste 7 din 10 s-au concentrat în trei regiuni: Insulele Canare, Insulele Baleare și Catalonia.

La nivelul UE, primele patru cele mai populare destinații pentru nerezidenți au fost Spania, Italia (199 de milioane de nopți), Franța (124 de milioane de nopți) și Regatul Unit (119 milioane de nopți, estimare bazată pe datele lunare pentru 2016), care au reprezentat împreună peste jumătate (55,7 %) din totalul nopților petrecute de nerezidenți în UE-28. Destinațiile cel mai puțin căutate au fost Luxemburgul și Letonia; pentru interpretarea acestor cifre, este necesar să se țină cont de mărimea statelor membre menționate.

Numărul de nopți petrecute (pentru rezidenți și nerezidenți) poate fi analizat în perspectivă prin raportarea la dimensiunea demografică a fiecărei țări, obținându-se astfel un indicator al intensității turistice. Potrivit acestui calcul, în 2016, destinațiile mediteraneene, cum ar fi Malta, Croația și Cipru, precum și destinațiile alpine și orașele din Austria au reprezentat destinațiile turistice preferate din UE-28 (a se vedea Figura 4); din perspectiva intensității turistice, Islanda și Muntenegru au reprezentat și ele destinații populare.

62 % din rezidenții UE au participat la turism, efectuând 1,2 miliarde de călătorii

Se estimează că 62,1 % din populația UE-28 în vârstă de cel puțin 15 ani a participat la activități de turism în interes personal în 2016, mai precis aceste persoane au efectuat cel puțin o călătorie turistică în interes personal pe parcursul anului. De asemenea, se pot observa diferențe mari între statele membre ale UE, întrucât rata participării a variat de la 23,7 % în România la 88,9 % în Finlanda (a se vedea Figura 5).

Rezidenții (cu vârste de cel puțin 15 ani) din UE-28 au efectuat aproximativ 1,2 miliarde de călătorii turistice în 2016, în interes personal sau de afaceri. Din numărul total de călătorii efectuate, majoritatea (58,0 %) au fost călătorii scurte de una până la trei nopți (a se vedea tabelul 2), în timp ce trei sferturi (74,4 %) din totalul călătoriilor efectuate au fost către destinații interne, restul fiind în străinătate.

În unele state membre ale UE, mai mult de jumătate din numărul total de călătorii turistice efectuate în 2016 au fost către destinații din străinătate; aceste state sunt Luxemburg, Belgia, Malta și Slovenia (precum și Elveția). Pe de altă parte, mai puțin de 10 % din călătoriile efectuate de rezidenții din România și Spania au fost în străinătate. Aceste cifre par a fi influențate atât de mărimea statului membru, cât și de situarea sa geografică (în ceea ce privește rezidenții țărilor mai mici și rezidenții țărilor situate în partea de nord a Europei, s-a înregistrat o tendință mai accentuată de a călători în străinătate).

Rezidenții UE au preferat să călătorească în lunile de vară, aproape una din patru de călătorii fiind efectuată în iulie sau august.

Mai mult de jumătate din numărul total de nopți petrecute în străinătate de rezidenții din UE-28 au vizat rezidenți din Germania și Regatul Unit

Conform estimărilor, rezidenții din UE-28 au petrecut 2,6 miliarde de nopți în vacanță în străinătate în 2016 (a se vedea Figura 6). Rezidenții germani au petrecut 771 de milioane de nopți în călătorii în afara Germaniei în 2016, iar rezidenții din Regatul Unit au petrecut 564 de milioane de nopți în străinătate (datele pentru Regatul Unit sunt din 2013); rezidenții din aceste două state membre ale UE au totalizat mai mult de jumătate (51,3 %) din numărul total de nopți petrecute în străinătate de rezidenții din UE-28.

Ținând cont de mărimea populației unei țări, Luxemburg a fost statul membru al UE ai cărui rezidenți au petrecut cele mai multe nopți în străinătate pe cap de locuitor (o medie de 22,3 nopți în 2016), fiind urmat de Cipru (18,7 nopți). La celălalt capăt al spectrului, rezidenții din România, Bulgaria și Grecia au petrecut, în medie, mai puțin de o noapte în străinătate în 2016 (a se vedea Figura 7).

Rezidenții germani au cheltuit cel mai mult în călătoriile internaționale

Importanța economică a turismului internațional poate fi măsurată analizând proporția veniturilor generate de călătoriile internaționale în raport cu PIB-ul; aceste date provin din statisticile privind balanța de plăți și includ atât călătoriile de afaceri, cât și călătoriile de agrement. În 2016, statele membre ale UE cu cele mai mari ponderi în PIB ale veniturilor provenite din turism au fost Croația (18,6 %), Cipru (13,7 %) și Malta (13,2 %), cifrele confirmând importanța turismului pentru aceste țări (a se vedea Tabelul 3). În termeni absoluți, cele mai mari venituri din turism internațional în 2016 au fost înregistrate în Spania (54,7 miliarde EUR), Franța (38,3 miliarde EUR) și Regatul Unit (37,4 miliarde), urmate de Italia (36,4 miliarde) și Germania (33,8 miliarde).

Germania a înregistrat cel mai mare nivel al cheltuielilor pentru turismul internațional, totalizând 72,1 miliarde EUR în 2016. Germania a fost urmată de Regatul Unit (58,4 miliarde EUR) și de Franța (36,5 miliarde EUR).

Spania a fost statul membru al UE cu cel mai mare nivel al veniturilor nete din turism în 2016 (37,2 miliarde EUR), în timp ce Germania a înregistrat cel mai mare deficit (-38,3 miliarde EUR).

Sursele și disponibilitatea datelor

În context statistic, turismul se referă la activitatea vizitatorilor care efectuează o călătorie către o destinație aflată în afara mediului lor obișnuit, pentru mai puțin de un an. Astfel de călătorii pot fi efectuate din orice motiv principal, inclusiv afaceri, agrement sau alte motive personale, în afara încadrării în muncă de către un angajator rezident, o gospodărie sau o întreprindere în locul vizitat.

În iulie 2011, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat noul Regulament (UE) nr. 692/2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului; acesta a intrat în vigoare pentru anul de referință 2012 și impune statelor membre ale UE să furnizeze în mod regulat un set de statistici comparabile în domeniul turismului.

Statisticile privind turismul în UE cuprind două componente principale: pe de o parte, statisticile referitoare la capacitatea și gradul de ocupare ale structurilor de cazare turistică colectivă; pe de altă parte, statisticile referitoare la cererea turistică. În majoritatea statelor membre ale UE, statisticile referitoare la prima componentă menționată sunt colectate prin intermediul datelor furnizate de unitățile de cazare în cursul sondajelor, în timp ce statisticile referitoare la a doua componentă sunt colectate mai ales prin intermediul sondajelor adresate călătorilor la frontiere sau al sondajelor în gospodării.

Statisticile privind capacitatea structurilor de cazare turistică colectivă includ numărul de structuri, numărul de camere și numărul de locuri. Aceste statistici sunt disponibile în funcție de tipul de structură sau de regiune și sunt elaborate anual. Statisticile privind gradul de ocupare a structurilor de cazare turistică colectivă se referă la numărul de sosiri (în structurile de cazare) și la numărul de nopți petrecute de rezidenți și de nerezidenți, datele fiind defalcate în funcție de tipul de structură sau de regiune; sunt disponibile serii statistice anuale și lunare. De asemenea, sunt elaborate statistici privind utilizarea camerelor și a locurilor de cazare (gradele de ocupare).

Statisticile privind cererea turistică sunt colectate în legătură cu numărul de călătorii turistice efectuate (și cu numărul nopților petrecute în cadrul acestora), defalcate în funcție de:

 • țara de destinație;
 • scopul călătoriei;
 • durata șederii;
 • tipul de cazare;
 • luna plecării;
 • modalitatea de transport;
 • cheltuieli.

Datele sunt analizate, de asemenea, în funcție de caracteristicile socio-demografice ale turistului:

 • sexul;
 • grupa de vârstă;
 • nivelul de educație absolvit (opțional);
 • venitul gospodăriei (opțional);
 • statutul privind activitatea (opțional).

Până în 2013, statisticile privind turismul se limitau la o durată minimă de ședere de o noapte; începând cu anul de referință 2014, statisticile oficiale europene cuprind, de asemenea, vizitele de o zi în străinătate. Aceste date vor fi analizate în curând într-un nou articol pe site-ul Statistics Explained.

Pentru a studia turismul, este posibilă utilizarea datelor dintr-o gamă de alte surse oficiale. Aceste statistici includ:

 • date privind ocuparea forței de muncă în sectorul de cazare turistică din Ancheta privind forța de muncă (AFM), analizate în funcție de timpul de lucru (normă întreagă/fracțiune de normă), statutul profesional, vârstă, nivelul de educație, sex, continuitatea și vechimea în muncă la același angajator (date anuale și trimestriale);
 • date privind veniturile și cheltuielile personale generate de călătorii din balanța de plăți;
 • statistici privind transportul (de exemplu, transportul aerian de pasageri).

Context

Potrivit unei publicații a Organizației Mondiale a Turismului a Națiunilor Unite (UNWTO) intitulate „Tourism highlights” (în limba engleză), UE este o destinație turistică majoră, cinci dintre statele sale membre fiind printre primele zece destinații din lume în 2015. Turismul are potențialul de a contribui la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică, precum și la dezvoltarea zonelor rurale, periferice sau mai puțin dezvoltate. Având în vedere aceste caracteristici, sunt necesare statistici fiabile și armonizate în acest domeniu, precum și în contextul mai amplu al politicii regionale și al politicii de dezvoltare durabilă.

Turismul poate juca un rol semnificativ în dezvoltarea regiunilor europene. Infrastructura creată în scopuri turistice contribuie la dezvoltarea locală, iar locurile de muncă create sau menținute pot contribui la compensarea declinului industrial sau rural. Turismul durabil presupune protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural, de la artă la gastronomie locală sau la conservarea biodiversității.

În 2006, Comisia Europeană a adoptat o comunicare intitulată „O nouă politică a UE în domeniul turismului: consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa” [COM(2006) 134 final]. Documentul menționat a abordat o serie de provocări care vor influența turismul în următorii ani, printre care îmbătrânirea demografică din Europa, concurența externă în creștere, cererea consumatorilor în ceea ce privește un turism mai specializat și necesitatea de a trece la practici mai durabile și mai ecologice în domeniul turismului. Documentul susținea că o ofertă turistică mai competitivă și destinațiile durabile ar contribui la creșterea satisfacției turiștilor și ar consolida poziția Europei în fruntea destinațiilor turistice ale lumii. Comunicarea menționată a fost urmată, în octombrie 2007, de o altă comunicare, intitulată „Agenda pentru un turism european durabil și competitiv” [COM(2007) 621 final], care a propus acțiuni în ceea ce privește gestionarea durabilă a destinațiilor, integrarea preocupărilor în materie de durabilitate în cadrul mediului de afaceri și sensibilizarea turiștilor cu privire la durabilitate.

Tratatul de la Lisabona a recunoscut importanța turismului, conturând o competență specifică a UE în acest domeniu și permițând luarea de decizii cu majoritate calificată. Un articol din tratat prevede că UE „completează acțiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea competitivității întreprinderilor Uniunii în acest sector”. „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european” [COM(2010) 352 final] a fost adoptată de Comisia Europeană în luna iunie 2010. Această comunicare are ca scop să încurajeze adoptarea unei abordări coordonate pentru inițiativele legate de turism și a definit un nou cadru de acțiune pentru a spori competitivitatea turismului și potențialul acestuia de creștere durabilă. Comunicarea a propus o serie de inițiative europene sau multinaționale – inclusiv o consolidare a bazei de cunoștințe socioeconomice în sectorul turismului – în scopul îndeplinirii acestor obiective.

Vezi și

Informații suplimentare Eurostat

Publicații

Tabele principale

Bază de date

Secțiune specială

Metodologie / Metadate

Date-sursă pentru tabele și grafice (MS Excel)

Alte informații

Legături externe