Ποιος βλέπει μια σελίδα wiki - Statistics Explained

Αυτή η ειδική σελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σελίδα MediaWiki:Number_of_watching_users_pageview να καθορίσει ένα σημείο εισόδου για την ειδική αυτή σελίδα.