Vyhovujúce názvy stránok

 • =Hlavná stránka= __NOTOC__ ...
  611 B (78 slov) - 10:02, 15. november 2016
 • LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0193:SK:NOT integrovaných usmernení ... [[Category:Statistical_article/sk|Štatistika verejných financií]] ...
  30 KB (4 709 slov) - 15:54, 25. október 2018
 • *code=CELEX:32009R0471:SK:NOT|title=Nariadenie (ES) č. 471/2009 ... *code=CELEX:32010R0092:SK:NOT|title=Nariadenie (EÚ) č. 92/2010 z ...
  30 KB (4 973 slov) - 10:53, 17. apríl 2019
 • iniciatíva s názvom code=CELEX:52010DC0639:SK:NOT|title=Energia 2020: Stratégia ... oznámenie s názvom code=CELEX:52011DC0539:SK:NOT|title=Energetická politika ...
  26 KB (4 286 slov) - 12:35, 16. november 2018
 • [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0758 ... *code=CELEX:32003R1177:SK:NOT|title=Nariadenie (ES) č. 1177/2003 ...
  22 KB (3 483 slov) - 14:59, 19. november 2018
 • #redirect :Category:Statistical article/sk ...
  46 B (5 slov) - 15:53, 11. december 2012
 • do?uri=CELEX:02002R2150-20090420:SK:NOT Nariadenie (ES) č. 2150/2002 ... *[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32010R0849 ...
  22 KB (3 531 slov) - 11:59, 11. január 2019
 • [[Category:Statistical_article/sk|Štatistika príčin smrti]] ...
  26 KB (4 081 slov) - 10:08, 16. november 2018
 • europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=sk Európska stratégia zamestnanosti ... decembri 2012 navrhla code=CELEX:52012DC0727:SK:NOT|title=balík opatrení ...
  33 KB (5 310 slov) - 12:08, 26. november 2018
 • [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1177 ... *code=CELEX:32003R1177:SK:NOT|title=Nariadenie (ES) č. 1177/2003 ...
  32 KB (5 035 slov) - 17:55, 19. november 2018
 • v júli 2011 nové code=CELEX:32011R0692:SK:NOT|title=nariadenie č. 692/2011 ... oznámenie s názvom code=CELEX:52006DC0134:SK:NOT|title=Obnovená politika ...
  23 KB (3 682 slov) - 12:32, 29. marec 2019
 • *[http://www.eurofound.europa.eu/sk Eurofound — European Industrial ... explained/index.php/Minimum_wage_statistics/sk topic=X_Translation ...
  26 KB (4 431 slov) - 12:49, 24. máj 2019
 • prvky sú vymedzené v code=CELEX:32005R1737:SK:NOT|title=nariadení č. 1737/2005 ... sú stanovené v code=CELEX:32005R1738:SK:NOT|title=nariadení č. 1738/2005 ...
  26 KB (4 376 slov) - 17:06, 11. január 2019
 • *code=CELEX:32005R1737:SK:NOT|title=Regulation 1737/2005 (generating ... *code=CELEX:32003L0086:SK:NOT|title=Directive 2003/86/EC (generating ...
  4 KB (628 slov) - 12:04, 19. máj 2017
 • a azyle zakladá na code=CELEX:32007R0862:SK:NOT|title=nariadení č. 862/2007; ... *code=CELEX:32003L0086:SK:NOT|title=smernica 2003/86/ES o práve na ...
  46 KB (7 383 slov) - 17:03, 15. apríl 2019
 • [[Category:Statistical_article/sk|Národné účty a HDP]] ...
  53 KB (8 836 slov) - 19:46, 14. november 2018
 • [[Category:Background article/sk|Predbežný rýchly odhad HDP za Európu už 30 dní po skončení referenčného štvrťroka]] ...
  4 KB (639 slov) - 11:06, 22. apríl 2016
 • category = Statistical_article/sk category = Background_article/sk ...
  137 B (13 slov) - 11:14, 28. apríl 2016
 • [[Category:Statistical_article/sk|Štatistika trestnej činnosti]] ...
  17 KB (2 755 slov) - 13:46, 15. november 2018
 • trh v Európe] [code=CELEX:52015DC0192:SK:NOT|title=COM(2015) 192 final ... *code=CELEX:52015DC0192:SK:NOT|title=Stratégia pre jednotný digitálny ...
  34 KB (5 410 slov) - 18:17, 16. október 2018

Zhody v textoch stránok

 • Austria (AT), Poland (PL), Romania (RO), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE) and the United Kingdom (UK). Data collection is based on an exhaustive ...
  25 KB (3 529 slov) - 16:23, 23. máj 2019
 • |Slovakia (SK) |- |Germany (DE) |Italy (IT) |Netherlands (NL) |Finland (FI) |- |Estonia (EE) |Cyprus (CY) |Austria (AT) |Sweden (SE) ...
  3 KB (437 slov) - 17:19, 6. marec 2015
 • | width="5%" | SK | width="5%" | - | width="5%" | 1998 | width="5%" | 1998 ... | width="5%" | SK | width="10%"| - | width="10%" | 2011 ...
  34 KB (4 652 slov) - 09:53, 17. apríl 2019
 • =Hlavná stránka= __NOTOC__ ...
  611 B (78 slov) - 10:02, 15. november 2016
 • (-3,1 %) un Portugālē (-3,0 %) (sk. 1. diagrammu). ... — no 89,0 % līdz 86,7 % (sk. 2. diagrammu). ...
  33 KB (5 536 slov) - 14:37, 25. október 2018
 • LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0193:SK:NOT integrovaných usmernení ... [[Category:Statistical_article/sk|Štatistika verejných financií]] ...
  30 KB (4 709 slov) - 15:54, 25. október 2018
 • Ķīna un Amerikas Savienotās Valstis (sk. 1. diagrammu). 2016. ... līmeni Krievijā, Brazīlijā un Ķīnā (sk. 2. diagrammu), savukārt ...
  33 KB (5 363 slov) - 10:51, 17. apríl 2019
 • *code=CELEX:32009R0471:SK:NOT|title=Nariadenie (ES) č. 471/2009 ... *code=CELEX:32010R0092:SK:NOT|title=Nariadenie (EÚ) č. 92/2010 z ...
  30 KB (4 973 slov) - 10:53, 17. apríl 2019
 • miljoni naftas ekvivalenta tonnu (Mtoe) — sk. 1. tabulu. Tas bija par ... avots bija jēlnafta (9,8 %) (sk. 1. diagrammu). ...
  28 KB (4 654 slov) - 11:33, 16. november 2018
 • (pt), Romanian (ro), Russian (ru), Slovak (sk), Slovenian (sl), Spanish (es) and Swedish (sv). ==Display and navigation== On any page within Statistics ...
  2 KB (297 slov) - 10:37, 14. august 2015
 • iniciatíva s názvom code=CELEX:52010DC0639:SK:NOT|title=Energia 2020: Stratégia ... oznámenie s názvom code=CELEX:52011DC0539:SK:NOT|title=Energetická politika ...
  26 KB (4 286 slov) - 12:35, 16. november 2018
 • trešdaļa (33,6 %) — savrupmājās (sk. 1. attēlu). Lielākais ... Vairāk nekā puse katras ES dalībvalsts iedzīvotāju (sk. 2. attēlu ...
  24 KB (4 056 slov) - 13:36, 19. november 2018
 • [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0758 ... *code=CELEX:32003R1177:SK:NOT|title=Nariadenie (ES) č. 1177/2003 ...
  22 KB (3 483 slov) - 14:59, 19. november 2018
 • #redirect :Category:Statistical article/sk ...
  46 B (5 slov) - 15:53, 11. december 2012
 • do?uri=CELEX:02002R2150-20090420:SK:NOT Nariadenie (ES) č. 2150/2002 ... *[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32010R0849 ...
  22 KB (3 531 slov) - 11:59, 11. január 2019
 • daļa bija 47,7 % no kopējā apjoma (sk. 7. diagrammu). Igaunijas ... aptuveni 2320 miljoni tonnu atkritumu (sk. 3. tabulu); šajā rādītājā ...
  23 KB (3 666 slov) - 11:53, 11. január 2019
 • rādītāju samazinājums sievietēm — sk. 1. un 2. diagrammu. Lielāks ... bija augstāki nekā sievietēm — sk. 3. diagrammu. Standartizētie ...
  28 KB (4 910 slov) - 20:25, 15. november 2018
 • [[Category:Statistical_article/sk|Štatistika príčin smrti]] ...
  26 KB (4 081 slov) - 10:08, 16. november 2018
 • starpā pastāvēja lielas atšķirības (sk. 1. karti). Vienīgā ... no iegūtās izglītības līmeņa (sk. 3. diagrammu). Nodarbinātības ...
  34 KB (5 854 slov) - 11:28, 26. november 2018
 • europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=sk Európska stratégia zamestnanosti ... decembri 2012 navrhla code=CELEX:52012DC0727:SK:NOT|title=balík opatrení ...
  33 KB (5 310 slov) - 12:08, 26. november 2018

Zobraziť (predošlých 20 | ďalších 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).