Vasted artikli pealkirjades

 • karistuste määramise võimalust, et innustada asjaomast liikmesriiki ... ELi liikmesriike eraldi vaadeldes selgub, et eri tululiikide suhteline ...
  28 KB (3479 sõna) - 24. oktoober 2018, kell 10:29
 • Ekspordi- ja impordivoogusid vaadeldes selgub, et 2016. aastal oli ... Euroopa Liidu siseturu olulisust rõhutab asjaolu, et ELi sisekaubandus ...
  28 KB (3613 sõna) - 17. aprill 2019, kell 10:49
 • [[Category:Model|Glossary page/et]] ...
  2 KB (244 sõna) - 13. august 2015, kell 18:10
 • Energia tootmise ja impordi statistika näitab, et enam kui pool ELi ... riikidest, mis on tingitud sellest, et tootmine ei vasta tarbimisele ...
  24 KB (3032 sõna) - 16. november 2018, kell 11:08
 • samuti Norra, Šveits ja Island teatasid, et alla 10,0 % nende elanikkonnast ... IV jaotise artiklis 34 on sätestatud, et „sotsiaalse tõrjutuse ja ...
  21 KB (2635 sõna) - 19. november 2018, kell 12:47
 • #redirect :Category:Statistical article/et ...
  46 B (5 sõna) - 11. detsember 2012, kell 15:48
 • käsitleva code=CELEX:32002R2150:ET:NOT|title=määruse (EÜ) nr ... Jäätmete näol, mis code=CELEX:32008L0098:ET:NOT|title=direktiivi ...
  20 KB (2670 sõna) - 11. jaanuar 2019, kell 11:47
 • kohta. Tabelist 1 nähtub, et vereringesüsteemi haigused ... kordajate lihtsuhtarvud näitasid aga, et Poolas ja Rumeenias oli meeste ...
  24 KB (3157 sõna) - 15. november 2018, kell 20:30
 • Joonis 1 näitab ka seda, et tööturu olukord on ajavahemikul, mille ... Jooniselt 2 on selgelt näha, et EL 28 tööhõive määr 25–54aastaste ...
  30 KB (4278 sõna) - 26. november 2018, kell 11:22
 • seda sageli ostujõu standardiga (PPS), et võtta arvesse elukalliduse ... Küpros, Rootsi ja Belgia teatasid, et neis riikides oli naiste suhtelise ...
  30 KB (3954 sõna) - 19. november 2018, kell 16:13
 • isiklikul eesmärgil, see tähendab, et nad tegid aasta jooksul isiklikel ... Nõukogu vastu uue code=CELEX:32011R0692:ET:NOT|title=määruse (EL) nr ...
  21 KB (2674 sõna) - 27. märts 2019, kell 12:48
 • 3Miinimumpalga statistilised andmed näitavad, et miinimumpalga määr ... väljendatud miinimumpalkade alusel, selgub, et hinnatasemete kohandus viib ...
  23 KB (3021 sõna) - 24. mai 2019, kell 12:46
 • 2005. aasta code=CELEX:32005R1737:ET:NOT|title=määruses (EÜ) ... 2005. aasta code=CELEX:32005R1738:ET:NOT|title=määruses (EÜ) ...
  23 KB (3168 sõna) - 11. jaanuar 2019, kell 12:50
 • /LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1737:ET:NOT Règlement 1737/2005] of ... /LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:ET:NOT Directive 86/2003] of DD ...
  4 KB (548 sõna) - 19. mai 2017, kell 11:34
 • =Esileht= __NOTOC__ ...
  602 B (76 sõna) - 15. november 2016, kell 09:53
 • või sihtriigis (tõmbetegurid). Arvatakse, et läbi ajaloo on ELi suhteline ... tööjõuturul. Peaaegu kindel on aga see, et üksnes rände abil ei ole ...
  43 KB (5673 sõna) - 15. aprill 2019, kell 16:59
 • (PPS), millega kohandatakse väärtusi, et võtta arvesse riikidevahelisi ... viimase kümne aasta areng järeldada, et elatustasemed on teataval määral ...
  49 KB (6274 sõna) - 14. november 2018, kell 17:40
 • lingilt].. Peamine erinevus seisneb selles, et kasutatakse rohkem riikide ... [[Category:Background article/et|SKP esialgsed kiirhinnangud Euroopa ...
  3 KB (461 sõna) - 22. aprill 2016, kell 11:09
 • category = Statistical_article/et category = Background_article/et ...
  137 B (13 sõna) - 28. aprill 2016, kell 11:01
 • ametlikel näitajatel. Andmed näitavad, et autovarguste, eluruumidesse ... arv võrdlemisi vähe. Jooniselt 1 on näha, et ELis ajavahemikus 2012–2016 ...
  15 KB (1908 sõna) - 15. november 2018, kell 17:35

Vasted artikli tekstides

 • ===Policy: strategic framework for education and training (ET 2020)=== in education and training] (later known as ET 2020), was adopted by ...
  20 KB (2712 sõna) - 24. oktoober 2018, kell 11:53
 • in education and training (known as ET 2020) adopted a benchmark ... ====ET 2020 strategic framework==== The strategic framework for European ...
  23 KB (3450 sõna) - 15. mai 2019, kell 10:25
 • Europe 2020 and ET 2020 benchmarks Higher education institutions ... in education and training (known as ET 2020), was adopted by ...
  37 KB (5113 sõna) - 20. mai 2019, kell 15:30
 • title=framework for education and training (ET 2020). An analysis of adult education and training in Europe is available in a [http://publications ...
  23 KB (3210 sõna) - 8. mai 2019, kell 11:12
 • *code=KS-ET-11-001|title=Key figures on European Business — with a special feature on SMEs — 2011 edition *code=KS-SF-09-062|title=Specialisations ...
  32 KB (4620 sõna) - 28. mai 2019, kell 15:28
 • *DWORAK T. et al, '[http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf EU Water Saving Potential - Final Report]', 2007 ...
  35 KB (5107 sõna) - 4. veebruar 2019, kell 12:42
 • framework_en education and training 2020 (ET 2020)] strategic framework ... survey (LFS)). This indicator is both an ET 2020 benchmark and a ...
  41 KB (5999 sõna) - 5. september 2018, kell 10:42
 • f.eks. bruttonationalproduktet (BNP), som er et mål for en økonomis samlede ... Nationalregnskabet er kilden til et væld af velkendte økonomiske ...
  47 KB (6672 sõna) - 14. november 2018, kell 17:40
 • =Politiques régionales et priorités de la Commission européenne= 1Le présent article constitue le premier chapitre de la publication en ligne ...
  53 KB (8502 sõna) - 16. oktoober 2018, kell 10:42
 • d’eau, l’utilisation de l’eau et les eaux usées montrent la ... Eurostat, Principaux tableaux et Base de données. La version ...
  42 KB (6814 sõna) - 5. veebruar 2018, kell 16:15
 • *DWORAK T. et al, „[http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf EU Water Saving Potential — Final Report]“, 2007 ...
  38 KB (5188 sõna) - 5. oktoober 2018, kell 11:26
 • Statistikker over offentlige finanser danner et vigtigt grundlag for ... med 2016. Der blev desuden konstateret et fald i den offentlige gæld ...
  29 KB (4128 sõna) - 24. oktoober 2018, kell 10:23
 • karistuste määramise võimalust, et innustada asjaomast liikmesriiki ... ELi liikmesriike eraldi vaadeldes selgub, et eri tululiikide suhteline ...
  28 KB (3479 sõna) - 24. oktoober 2018, kell 10:29
 • publiques dans l’Union européenne (UE) et dans la zone euro (ZE-19). ... .png|thumb|left|380px|Dette publique, 2016 et 2017 (¹) (dette brute consolidée ...
  34 KB (5296 sõna) - 25. oktoober 2018, kell 14:22
 • Eurostat, Principaux tableaux et Base de données. [[Image:Protected ... reflète le nombre, la variété et la variabilité des organismes ...
  20 KB (3256 sõna) - 9. detsember 2016, kell 12:43
 • (se graf 3) og fortsatte dermed et mønster, som har været synligt ... Efter et massivt fald i både eksport og import i 2009 kunne der for ...
  29 KB (4277 sõna) - 17. aprill 2019, kell 10:49
 • Handel nach wichtigsten Produkten, EU-28, 2012 et 2017(in Mrd. EUR)Quelle: Eurostat title=|code=ext_lt_intertrd]] [[Image:Main exports, EU-28 ...
  31 KB (4247 sõna) - 17. aprill 2019, kell 10:49
 • Ekspordi- ja impordivoogusid vaadeldes selgub, et 2016. aastal oli ... Euroopa Liidu siseturu olulisust rõhutab asjaolu, et ELi sisekaubandus ...
  28 KB (3613 sõna) - 17. aprill 2019, kell 10:49
 • du commerce international de biens») et de mars 2018 (reste de l'article ... de l'Union européenne dans les importations et exportations mondiales, sur ...
  33 KB (4926 sõna) - 17. aprill 2019, kell 10:50
 • [[Category:Model|Glossary page/et]] ...
  2 KB (244 sõna) - 13. august 2015, kell 18:10

Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)