Voorlopige flashraming van het bbp voor Europa na 30 dagen

Vanaf 29 april 2016 publiceert Eurostat voorlopige flashramingen van het bbp voor de eurozone en de Europese Unie (EU); deze publicatie vindt ongeveer 30 dagen na het einde van het kwartaal (t+30) plaats. Deze eerdere publicatie is een succes van het Europees statistisch systeem, aangezien de lidstaten hun nationale ramingen twee weken eerder dan voorheen aan Eurostat verstrekken.

De methodologie volgt grotendeels de huidige methodologie voor de bbp-flashramingen die 45 dagen na het einde van het kwartaal worden gepubliceerd (t+45)[1]. Het belangrijkste verschil is het gebruik van meer voorlopige nationale ramingen. Vanwege de eerdere indiening moeten de gegevens van de derde maand van het kwartaal vaak (ten minste gedeeltelijk) door de lidstaten worden geschat.

Volledig artikel

Hoe wordt de voorlopige flashraming geproduceerd?

Samengevat verzenden de meeste EU-lidstaten hun ramingen van de bbp-groei één dag vóór de overeengekomen publicatiedatum naar Eurostat. Deze groep omvat de lidstaten die hun ramingen al op t+30 bekendmaken, alsmede een aantal lidstaten die vertrouwelijke ramingen aan Eurostat toezenden. Vervolgens aggregeert Eurostat de kwartaal-op-kwartaal groeicijfers van de landen, na weging met het jaarlijkse nationale bbp, om zodoende tot ramingen van de bbp-groeipercentages voor de EU en de eurozone te komen.

Het besluit om de bbp-flashramingen voor de eurozone en de EU op t+30 te gaan publiceren, is gebaseerd op de resultaten van tests voor de kwartalen van 2012-2015. In de laatste testraming voor het kwartaal 2015Q4 was de landendekking 91 % van het bbp van de EU en 94 % van het bbp van de eurozone.

Is de voorlopige raming betrouwbaar?

Aangezien de flashramingen eerder beschikbaar zijn dan normale ramingen, moet er een evenwicht worden gevonden tussen tijdigheid en nauwkeurigheid. Op basis van de 16 testramingen wordt verwacht dat de gemiddelde herziening (afgerond op één decimaal) op t+45 voor op t+30 gepubliceerde groeipercentages van het bbp -0,1, 0,0 of +0,1 procentpunt zou bedragen voor zowel de eurozone als de EU. In het geval van een plotselinge zeer ingrijpende verandering in de economische ontwikkeling, zoals tijdens 2008Q2 met de financiële crisis, kunnen grotere herzieningen worden verwacht.

De verwachte herzieningen zijn aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria getoetst en hebben hieraan voldaan [2]. Figuur 1 toont de verschillen tussen de (niet afgeronde) groeicijfers op t+30 (testramingen), op t+45 en t+65 dagen voor 2012Q1–2015Q4. De bovenste grafiek toont de groeipercentages voor de eurozone en de onderste grafiek de groeipercentages voor de EU.

Figuur 1. De groeicijfers (in %) voor de eurozone (bovenste grafiek) en de EU (onderste grafiek) op t+30 (test), t+45 en t+65 dagen
Rechtstreekse toegang tot
Andere artikelen
Tabellen
Databank
Speciale sectie
Publicaties
Methodologie
Wetgeving
Visualisaties
Externe links

Speciale sectie

Voetnoten

  1. Nadere informatie is te vinden via deze link.
  2. Zie het statistische werkdocument van Eurostat "Euro area and European Union GDP flash estimates at 30 days", (dat) op 29 april 2016 (wordt) gepubliceerd op de website van Eurostat.