Az európai GDP 30 napos előzetes gyorsbecslése

Az Eurostat 2016. április 29-től az egyes negyedévek végét követő 30. napja közelében (t+30) közzéteszi az euróövezet (EA) és az Európai Unió (EU) GDP-jére vonatkozó előzetes negyedéves gyorsbecslését. Az eddigieknél korábbi közzététel az Európai Statisztikai Rendszernek köszönhető, amelynek keretében a tagállamok a korábbinál két héttel előbb nyújtják be nemzeti becsléseiket az Eurostatnak.

A módszertan túlnyomórészt a negyedév végét követő 45. napon (t+45) közzétett GDP-gyorsbecslések jelenlegi módszertanát követi[1]. A fő különbség a még korábbi tagállami előzetes becslések használatában rejlik. A korábbi időzítés miatt a tagállamok a negyedév harmadik hónapja tekintetében gyakran (legalábbis részben) becsült adatokat nyújtanak be.

Teljes cikk

Hogyan készül az előzetes gyorsbecslés?

Röviden összefoglalva: az uniós tagállamok többsége a közzététel egyezményes időpontja előtt egy nappal benyújtja az Eurostatnak a GDP alakulására vonatkozó becsléseit. Ez a csoport azokat a tagállamokat foglalja magába, amelyek már jelenleg is közzéteszik a t+30. napi becsléseiket, valamint azokat is, amelyek bizalmas becsléseket szolgáltatnak az Eurostatnak. Az Eurostat megbecsüli az EU és az euróövezet GDP-növekedési ütemét úgy, hogy összesíti a tagállamok előző negyedévhez viszonyított negyedéves növekedési adatait az országok éves GDP súlyának felhasználásával.

Az EA/EU t+30 gyorsbecslések közzétételéről szóló döntésének meghozatala során az Eurostat figyelembe vette a 2012–2015 közötti időszak negyedéveit vizsgáló tesztek eredményeit. A legutóbbi, 2015 negyedik negyedévére vonatkozó tesztbecslések tekintetében a tagállamok lefedettsége az EU28 GDP-je esetében 91%-ot, az EA19 GDP-je esetében pedig 94%-ot ért el.

Megbízható-e az előzetes becslés?

Mivel az előzetes becslések rendszerint a hagyományos becsléseknél hamarabb rendelkezésre állnak, a gyorsaság ára bizonyos mértékű pontatlanság. A tizenhat tesztbecslés alapján arra lehet számítani, hogy mind az euróövezet, mind az EU esetében a t+30. napon közzétett GDP-növekedési adatok tekintetében (egy tizedesjegy pontossággal) jellemzően –0,1, 0,0 vagy +0,1 százalékpontnyi korrekció várható a t+45. napon. Amennyiben hirtelen és drámai változások következnek be a gazdasági helyzet alakulásában – mint például 2008 második negyedévében a pénzügyi válság megjelenésével –, ennél jelentősebb korrekciókra is számítani lehet.

A várható korrekciókat előre meghatározott minőségi kritériumok alapján sikerrel tesztelték[2]. Az alábbi 1. ábra a 2012 első negyedévétől a 2015 negyedik negyedévéig tartó időszak tekintetében szemlélteti a t+30. napon (tesztbecslések), valamint a t+45. és t+65. napon becsült (kerekítés nélküli) növekedési ráták közötti különbségeket. A felső grafikon mutatja az euróövezetre, az alsó pedig az EU-ra vonatkozó növekedési rátákat.

1. ábra Az euróövezetre (EA) (felső grafikon) és az EU-ra (alsó grafikon) vonatkozó t+30. (tesztbecslés), valamint t+45. és t+65. napon becsült növekedési ráták (%)
Hasznos linkek
Kapcsolódó cikkek
Táblázatok
Adatbázis
Tematikus weboldalak
Kiadványok
Módszertan
Jogszabályok
Illusztrációk
Külső hivatkozások
Tematikus weboldalak

Jegyzetek

  1. További részletek itt találhatók.
  2. Lásd az Eurostat „Euro area and European Union GDP flash estimates at 30 days” (Az euróövezet és az Európai Unió GDP-jére vonatkozó 30. napi gyorsbecslések) című, az Eurostat weboldalán 2016. április 29-én közzétett statisztikai munkaanyagát.