Předběžný bleskový odhad HDP za Evropu již 30 dní po skončení čtvrtletí

Přejít na: navigace , hledání

Od 29. dubna 2016 bude Eurostat pravidelně zveřejňovat předběžné bleskové odhady čtvrtletního HDP za eurozónu (EZ) a za Evropskou unii (EU) přibližně 30 dní po skončení čtvrtletí (t+30). Rychlejší zveřejňování je umožněno díky Evropskému statistickému systému, v rámci kterého členské státy nyní poskytují Eurostatu své národní odhady o dva týdny dříve.

Metodika do velké míry odpovídá stávající metodice pro bleskové odhady HDP zveřejňované 45 dní po skončení čtvrtletí (t+45)[1] . Hlavní rozdíl spočívá v použití předběžnějších odhadů z jednotlivých zemí. Vzhledem k dřívějšímu termínu musí členské státy údaje za třetí měsíc čtvrtletí mnohdy (alespoň částečně) odhadovat.


Jak se předběžný bleskový odhad sestavuje?

Většina členských států EU předává Eurostatu své odhady růstu HDP jeden den před dohodnutým datem zveřejnění. Do této skupiny patří ty členské státy, které již nyní zveřejňují své odhady 30 dní po skončení období, a také řada členských států, které předávají Eurostatu důvěrné předběžné údaje. Eurostat poté agreguje mezičtvrtletní tempa růstu použitím váženého ročního HDP jednotlivých zemí, čímž se získají odhady tempa růstu HDP za EU a eurozónu.

Rozhodnutí začít zveřejňovat bleskové odhady HDP EZ/EU 30 dní po skončení čtvrtletí vychází z výsledků testovací fáze za jednotlivá čtvrtletí v období let 2012–2015. V posledních testovacích odhadech za 4. čtvrtletí 2015 (2015Q4) bylo pro HDP dosaženo 91% pokrytí zemí EU-28 a 94% pokrytí zemí EZ-19.

Je předběžný odhad spolehlivý?

Jelikož jsou bleskové odhady k dispozici dříve než tradiční odhady, jde o kompromis mezi včasností a přesností. Z 16 testovacích odhadů vyplývá, že by očekávaná typická revize tempa růstu HDP zveřejňovaného v termínu t+30 na úrovni přesnosti zveřejňovaných hodnot (tj. se zaokrouhlením na jedno desetinné místo) v čase t+45 představovala –0,1, 0,0 nebo +0,1 procentního bodu za eurozónu i EU. V případě náhlé dramatické změny vývoje ekonomiky, jako tomu bylo v 2. čtvrtletí 2008 v souvislosti s finanční krizí, mohou být revize větší.

Očekávané revize byly úspěšně testovány na základě předem stanovených kritérií kvality[2] . Na obrázku 1 jsou znázorněny rozdíly v (nezaokrouhlených) tempech růstu zveřejněných 30 dní (t+30) (testovací odhady), 45 dní (t+45) a 65 dní (t+65) po skončení daného čtvrtletí za období 2012Q1–2015Q4. V horním grafu jsou zobrazena tempa růstu EZ a ve spodním grafu tempa růstu EU.

Obrázek 1: Tempo růstu (v %) EZ (horní graf) a EU (spodní graf) v termínech t+30 (test), t+45 a t+65 dní

Reference

  1. Další informace získáte kliknutím na tento odkaz.
  2. Viz statistický pracovní dokument Eurostatu „Euro area and European Union GDP flash estimates at 30 days“ s datem zveřejnění na internetových stránkách Eurostatu dne 29. dubna 2016.