Statistics Explained

Ekologinio ūkininkavimo statistika2022 m. vasario mėn. duomenys

Planuojamas atnaujinimas: 2023 m. birželio 22 d.

Highlights

Bendras ekologinio ūkininkavimo plotas ES toliau didėja, o 2020 m. jis apėmė 14,7 mln. hektarų žemės ūkio paskirties žemės.

2020 m. ekologiškas plotas sudarė 9,1 proc. visos ES žemės ūkio paskirties žemės.

2020 m. Švedijoje buvo didžiausia ekologiškų grūdų dalis (7,1 proc.) ir šviežios daržovės (17,8 proc.), o Graikijai teko didžiausia ekologiškų galvijų dalis (30,3 proc.).

Organic area 2020.png

Šiame straipsnyje aprašoma situacija, kai ekologinis ūkininkavimas į Europos Sąjunga . Kai tik įmanoma, atliekamas palyginimas su visu žemės ūkiu.

Full article

Pagrindinės žinutės

2020 m. ekologinis ūkininkavimas ES apėmė apie 14,7 mln. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, t. y. 9,1 proc. visos žemės ūkio paskirties žemės. naudojamos žemės ūkio naudmenos . Tai yra staigus padidėjimas, palyginti su 2012 m. ekologinei žemės ūkio gamybai naudotų 9,5 mln. hektarų.
2012–2020 m. ekologiniam ūkininkavimui naudojamos žemės ūkio paskirties žemės dalis padidėjo visose ES valstybėse narėse, išskyrus Lenkiją.
2020 m. daugiausia ekologinių ūkių plotų sudarė Austrija (25 proc.), Estija (22 proc.) ir Švedija (20 proc.).
Ekologiškai ganomų gyvulių skaičius paprastai yra didesnis nei kitų gyvulių. Pavyzdžiui, šiek tiek daugiau nei trečdalis (36,0 proc.) avių ir ožkų tiek Latvijoje, tiek Austrijoje buvo auginamos pagal ekologinio ūkininkavimo metodus. Be to, šiek tiek mažiau nei trečdalis (30,3 proc.) galvijų Graikijoje buvo ekologiški. Tačiau kiaulių skaičius buvo daug mažesnis, o didžiausia dalis – Danijoje (3,4 %).
Ekologinių ūkių valdytojai paprastai yra jaunesni nei neekologiškų ūkių valdytojai. Jaunesnių nei 40 metų ūkių valdytojų dalis buvo dvigubai didesnė ekologiniuose ūkiuose (21,0 proc.) nei neekologiniuose ūkiuose (10,5 proc.).

Bendras ekologiškas plotas

Bendras ekologiškas plotas ES toliau didėja

Iš viso ekologiškas plotas į ES 2020 m. buvo 14,7 mln. hektarų (ha), palyginti su 13,8 mln. hektarų 2019 m. ir 9,5 mln. hektarų 2012 m. 2012–2020 m. ekologinės gamybos plotas padidėjo 56 proc.(žr. 1 lentelę). Bendras ekologiškas plotas yra „pertvarkomo ploto“ ir „sertifikuoto ploto“ suma.[1]. Kad plotą būtų galima sertifikuoti kaip „ekologišką“, jis turi būti pertvarkytas, o tai gali užtrukti 2–3 metus, priklausomai nuo pasėlių.[2].

1 lentelė. Bendras ekologinis plotas (visiškai pakeistas ir pertvarkytas) pagal šalis, 2012 ir 2020 m. Šaltinis – Eurostatas (org_cropar)

2020 m. Prancūzijoje ekologinei žemės ūkio gamybai naudota 2,5 mln. hektarų žemės ploto – tai didžiausias iš ES valstybių narių. 2012 m. jis buvo beveik pusantro karto didesnis už tą patį plotą. 2020 m. Ispanija ir Italija taip pat turėjo daugiau kaip 2 mln. hektarų žemės ploto, naudojamo ekologinei žemės ūkio gamybai, kartu su dviem valstybėmis narėmis dar 1,6 mln. hektarų ekologiško ploto. Prancūzija (17,1 proc.), Ispanija (16,6 proc.), Italija (14,2 proc.) ir Vokietija (10,8 proc.) kartu sudarė daugiau nei pusę (58,7 proc.) viso ES ekologinio ploto 2020 m. (žr. 1 grafiką).

2012–2020 m. ekologiniam ūkininkavimui naudojamas žemės ūkio paskirties žemės plotas padidėjo visose ES valstybėse narėse, išskyrus Lenkiją. Ši teritorija padvigubėjo Bulgarijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje ir Vengrijoje. Lenkijoje ekologinis plotas sumažėjo šiek tiek daugiau nei penktadaliu (-22,3 %).


1 pav.: Bendro ES ekologinio ploto (visiškai pertvarkyto ir perėjimo prie ekologinės gamybos) dalis 2020 m.
(%)
Šaltinis – Eurostatas (org_cropar)


2020 m. ekologiškas plotas sudarė 9,1 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės.

2012–2020 m. bendro ES ekologinio ploto dalis naudojamos žemės ūkio naudmenos pakilo nuo 5,9 % iki 9,1 %[3].

2020 m. šalys, kuriose ekologinės žemės ūkių plotai sudarė didžiausią žemės ūkio paskirties žemės dalį, buvo Austrija.[4](25 %), Estija (22 %) ir Švedija (20 %) – žr. 2 diagramą. Italija, Čekija, Latvija, Suomija, Slovakija, Danija, Slovėnija ir Graikija taip pat turėjo daugiau kaip 10 % akcijų. Priešingai, aštuoniose ES valstybėse narėse ekologinio ūkininkavimo dalis buvo mažesnė nei 5 proc., o mažiausia dalis – Airijoje ir Maltoje.

Visose ES valstybėse narėse ekologiškai auginami pasėliai daugiausia buvo sertifikuoti[5]. 2020 m. 8 ES valstybėse narėse (Lietuvai, Nyderlandams, Čekijai, Švedijai, Airijai, Estijai, Latvijai ir Liuksemburgui) daugiau kaip 90 proc. ekologiškai auginamų pasėlių plotų buvo nurodyti kaip sertifikuoti. Kitose 14 ES valstybių narių sertifikuotų ekologiškų produktų dalis sudarė 70–90 proc. Mažiausia sertifikuotų plotų dalis buvo Vengrijoje (64,1 proc.), Maltoje (61,2 proc.) ir Rumunijoje (58,9 proc.), o tai reiškia, kad ateinančiais metais šiose šalyse sertifikuotų teritorijų augimo potencialas yra didelis. Atsižvelgiant į 2–3 metų žemės ūkio paskirties žemės perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį, didelė žemės ūkio paskirties žemės ploto dalis yra būtina, kad būtų išvengta sertifikuoto ekologinės gamybos ploto augimo sąstingio.


2 pav.: Ekologiškas plotas, 2020
m. (visų žemės ūkio naudmenų procentinė dalis). Šaltinis – Eurostatas (org_cropar), (apro_cpsh1)


Ekologinis ūkininkavimas ES regionuose

Ekologinio ūkininkavimo mastas ES regionuose labai skiriasi (žr. 1 žemėlapį). Naujausi ataskaitiniai metai, kai pateikiami regioniniai ekologinio ūkininkavimo duomenys Ūkių struktūros tyrimas 2016 m.

Austrijos Zalcburgo regione 2016 m. maždaug pusė (52 proc.) visų žemės ūkio naudmenų, naudojamų ekologiniam ūkininkavimui, sudarė didžiausią ES regionų dalį. Dar septyniuose regionuose ekologinis ūkininkavimas sudarė daugiau kaip ketvirtadalį visų naudojamų žemės ūkio naudmenų: Severozįpad Čekijoje (30 %), Norra Mellansverige Švedijoje ir Kalabrijos Italijoje (po 29 %), Mellersta Norrland Švedijoje (28 %), Burgenland Austrijoje (27 %), Sicilijoje Italijoje (26 %) ir Moravskoslezsko Čekijoje (25 %).


1 žemėlapis: Ekologiškų žemės ūkio naudmenų dalis naudojamose žemės ūkio naudmenose (NŽŪN) pagal NUTS 2 lygio regionus 2016 m.
(visų žemės ūkio naudmenų procentinė dalis) Šaltinis – Eurostatas (ef_lus_main)


Palyginti su 2013 m., žemės ūkio paskirties žemės plotas labiausiai padidėjo Kalabrijoje (Italija) ir Zalcburge (Austrija) (kiekvienas + 11 procentinių punktų (p. p.)), po kurio sekė Sicilia Italijoje ir Région de Bruxelles-Capitale Belgijoje (kiekvienas + 9 proc. p. p.), taip pat Alandas Suomijoje (+ 8 proc. p. p.).

Ekologinė gamyba

2020 m. daugiausia ekologiškos grūdų ir šviežių daržovių produkcijos teko Švedijai.

3 paveikslėlis rodo, kad ekologinė gamyba nuo javai [6](toliau – javai) kaip visos grūdų produkcijos procentinė dalis. 2020 m. ekologinė grūdų gamyba sudarė 7,1 proc. visos grūdų produkcijos Švedijoje ir 6,1 proc. Estijoje, o Italijoje – 5,8 proc.


3 pav.: Ekologiškų javų produkcijos dalis, palyginti su visa javų produkcija, 2020
m. (%) Šaltinis – Eurostatas (org_croppro), (apro_cpsh1)


Švedija taip pat turėjo didžiausią ekologiškų produktų dalį. šviežios daržovės [7]gamyba visoje gamyboje (17,8 proc.), po jos eina Vokietija (10,4 proc.) ir Italija (8,3 proc.) (žr. 4 diagramą). Likusiose ES valstybėse narėse[8]ekologinės daržovių gamybos dalis svyravo nuo 0,05 % Maltoje iki 5,7 % Nyderlanduose.


4 pav.: Ekologiškų šviežių daržovių produkcijos dalis, palyginti su visa šviežių daržovių produkcija, 2020 m.
(%) Šaltinis – Eurostatas (org_croppro), (apro_cpsh1)Ariamoji žemė 2020 m. sudarė beveik pusę visos ES ekologinės žemės ūkio paskirties žemės

Žemės ūkio gamybos vietovė skirstoma į tris pagrindines naudojimo rūšis: ariamoji žemė kultūriniai augalai (daugiausia javai šakniavaisiai, šviežios daržovės, žalieji pašarai ir pramoninės kultūros), daugiamečiai žolynai (gamyklos ir pievos) ir daugiamečiai pasėliai (vaisiai ir uogos, alyvmedžių giraitės ir vynuogynai).

2020 m. ekologiškos ariamosios žemės plotas sudarė 6,8 mln. hektarų, t. y. 46 proc. visos ES ekologinės žemės ūkio paskirties žemės. Ekologinės ganyklos ir pievos (dažniausiai naudojamos ekologiškiems gyvuliams ganyti) sudarė dar 42 proc., o kitos – ekologiškos daugiametės kultūros.

11 ES valstybių narių ekologiškai auginami ariamosios žemės pasėliai sudarė daugiau nei pusę jų bendro ekologinės žemės ūkio paskirties žemės ploto, o 13 valstybių narių ekologinės ganyklos ir pievos sudarė daugiau nei pusę jų bendro ekologinės žemės ūkio paskirties žemės ploto (5 diagrama). Ekologiški pasėliai sudarė didžiąją dalį ekologiškos žemės ūkio paskirties plotų Suomijoje (99,2 proc.), Danijoje (82,8 proc.) ir Švedijoje (77,2 proc.). Airijoje (89,0 proc.), Čekijoje (81,9 proc.) ir Slovėnijoje (80,5 proc.) vyrauja ekologinės ganyklos ir pievos.


5 pav.: Ekologiški ariamosios žemės pasėliai, daugiamečiai žolynai (ganyklos ir pievos) ir daugiamečiai pasėliai, 2020
m. (visiškai pertvarkyto ir perėjimo prie ekologinės gamybos ploto proc.) Šaltinis– Eurostatas (org_cropar)


Daugumoje ES valstybių narių ekologiškai auginami daugiamečiai pasėliai sudarė mažiausią iš šių trijų pagrindinių žemės naudojimo kategorijų ekologiškai auginamų žemės plotų dalį (16 ES valstybių narių ji sudarė mažiau nei 5 proc. ekologiškos žemės ploto) (5 diagrama). 2020 m. ekologiškos daugiametės kultūros sudarė 5–20 proc. Slovėnijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Graikijoje ir Kroatijoje, o Portugalijoje, Bulgarijoje, Italijoje ir Ispanijoje – daugiau kaip 20 proc. Didžiausia dalis buvo Kipre ir Maltoje – atitinkamai 47,6 proc. ir 38,8 proc.


4,6 mln. ekologiškų galvijų

Didėjantis skaičius galvijai , avys ir ožkos auginamos naudojant organinius metodus. Kaip pavyzdys ES bandos76.5 million 2020 m. 4,6 mln. galvijų buvo auginami taikant ekologinius metodus.

Ekologiškai ganomų gyvulių skaičius paprastai yra didesnis nei kitų gyvulių. Pavyzdžiui, šiek tiek daugiau nei trečdalis (36 proc.) avių ir ožkų Latvijoje ir Austrijoje buvo auginamos pagal ekologinio ūkininkavimo metodus. Be to, šiek tiek mažiau nei trečdalis (30,3 proc.) galvijų Graikijoje buvo ekologiški. Didžiausią ekologiškų pieninių karvių dalį sudarė Austrija (22,0 proc.), Graikija (21,8 proc.) ir Švedija (18,8 proc.). Tačiau kiaulių skaičius buvo daug mažesnis, o didžiausia dalis – Danijoje (3,4 %).

6 pav.: Ekologiškų gyvulių dalis visuose gyvuliuose pagal šalis, kuriose ši dalis didžiausia, 2020 m.
(galvijų skaičiaus proc.) Šaltinis – Eurostatas (org_lstspec), (apro_mt_lscatl), (apro_mt_lspig), (apro_mt_lsgoat) and (apro_mt_lssheep)


Visiškai ekologiški ūkiai

Žemės ūkio paskirties žemė, kurią valdo visiškai ekologiški ūkiai

Pirmiau pateikti metiniai statistiniai duomenys pateikiami tik kaip suvestiniai statistiniai duomenys ir juose nenurodoma, kokio tipo valdoje yra ekologiškas plotas. Idealiu atveju visa valda turėtų būti valdoma laikantis ekologinei gamybai taikomų reikalavimų.[9]. Realybė yra kitokia, ir yra daug ūkių, kuriuose yra mišrių ekologinių ir neekologiškų ūkių.[10]gamyba ES. Duomenys iš Ūkių struktūros tyrimas jis gali būti naudojamas išsamiau apibūdinti situaciją. Paskutiniai turimi ataskaitiniai metai yra 2016 m.
Dalis NŽŪN 2016 m. ūkių, turinčių tik ekologinį plotą, valdomi 4,2 % (žr. 7 diagramą). Ūkiai, kuriuose yra tam tikras ekologiškas plotas (t. y. ūkiai, kuriuose yra ir neekologiškų, ir ekologinių plotų), valdė 3,4 proc. visų NŽŪN, o likusius 92,4 proc. valdė ūkiai, kuriuose yra tik neekologiškų plotų. Terminai „tik ekologiški“, „kai kurie ekologiški“ ir „neekologiški“ paaiškinami antraštinėje dalyje. „Naudota terminologija“ skirsnyje „Duomenų šaltiniai“ .

7 pav.: Naudojamos žemės ūkio naudmenos (NŽŪN), valdomos ūkių, kuriuose yra tik ekologiška žemė, tam tikra ekologiška vietovė ir neekologiška žemė, ES, 2016 m.
(visų naudojamų žemės ūkio naudmenų proc.).
Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


Šalies lygmeniu apie 60 proc. visiškai ekologinių ūkių ES 2016 m. buvo Prancūzijoje, Italijoje arba Austrijoje (2 lentelė). Vokietijoje, Prancūzijoje ir Italijoje visiškai ekologiniai ūkiai valdė daugiau kaip milijoną hektarų NŽŪN. Daugiausia ūkių, turinčių ekologinį ir neekologišką plotą, buvo Lenkijoje (17 500) ir Ispanijoje (13 610). Nors Ispanijoje ir Prancūzijoje buvo užregistruotas didžiausias žemės ūkio paskirties žemės neturinčių ūkių hektarų skaičius, Rumunijoje buvo daugiausia neekologiškai augintų ūkių, o tai labai tikėtina dėl to, kad Rumunijoje yra daug mažų ūkių.

2 lentelė: Žemės ūkio valdų ir naudojamų žemės ūkio naudmenų (NŽŪN) paskirstymas valdoms, kuriose yra tik ekologiška žemė, tam tikros ekologiškos vietovės ir neekologiškai neekologiškas plotas, pagal šalis, 2016 m.
Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


Dauguma ekologinių ūkių buvo visiškai ekologiški 14 ES valstybių narių.

8 diagramoje parodyti ūkiai, kurie turi visus savo NŽŪN pagal ekologinio valdymo principą („tik ekologiniai“ ūkiai), kaip visų ūkių, kurių plotas yra ekologinis (tik ekologinis ir tam tikras ekologinis), dalis kiekvienoje ES valstybėje narėje[11]. Ši dalis svyruoja nuo 98,3 % Čekijoje iki 10,8 % Airijoje. Be to, Čekijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje, Italijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje ir Bulgarijoje ši dalis viršija 50 %.

8 paveikslėlis: Ūkių, kuriuose yra tik ekologiškai augintas ir tam tikras ekologiškas plotas, dalis pagal šalis 2016 m.
(visų ūkių, kuriuose yra ekologiškai augintas plotas, proc.). Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


Ūkiuose, kuriuose yra ir ekologiškos žemės, ir kitos žemės, vidutinė ekologinės gamybos ploto dalis visame ūkio plote svyruoja nuo 86,8 proc. Suomijoje iki 22,0 proc. Bulgarijoje (9 diagrama). 14 ES valstybių narių vidutinė ekologinės gamybos ploto dalis šiuose ūkiuose viršijo 50 proc.

9 pav.: Ploto, kuris yra ekologiškas, dalis ūkiuose, kuriuose yra ir ekologinės, ir neekologiškų plotų, pagal šalis 2016 m.
(ūkių, kuriuose yra tam tikrų ekologinių plotų, naudojamų žemės ūkio naudmenų procentinė dalis) Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


Ekologinės gamybos ekonominės vertės nustatymas

Lyginti standartinė išvestis ūkių, kuriuose auginami tik ekologiški plotai ir neekologiški plotai #Data sources suteikia supratimą apie skirtumus tarp jų gamybos piniginės vertės.[12]Tačiau yra tam tikrų metodinių aplinkybių, kurios išsamiau paaiškintos toliau, ir palyginimas turėtų būti aiškinamas atsargiai.

Standartinės produkcijos santykis metinis darbo vienetas ūkių darbo jėgos (10 diagrama) didėja kartu su ūkio dydžiu tiek ekologiniuose, tiek neekologiniuose ūkiuose. Tačiau mažesnis nei 20 ha ūkių santykis yra didesnis tik ekologiniams ūkiams nei neekologiniams ūkiams. Tuomet šis santykis palankus neekologiniams ūkiams, nes ūkio dydis viršija 20 ha. Iš viso šis santykis yra šiek tiek didesnis ekologiniuose ūkiuose, nes yra daugiau ūkių, kurių plotas yra mažesnis nei 20 ha, nei tuo atveju, kai šis dydis viršija tą ribą.

10 pav.: Standartinės produkcijos (SO) eurais vienam metiniam darbo vienetui (MVP) santykis valdoms, kuriose yra TIK ekologinė sritis ir neekologiškas plotas pagal dydžio klases, ES, 2016
m. (SO eurais vienam ūkių darbo jėgos MV)
Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


Santykis standartinė išvestis už hektarą naudojamos žemės ūkio naudmenos kita vertus, mažėja, nes ūkiai tampa didesni (11 diagrama). Čia šis santykis vėl yra didesnis tik ekologiniams ūkiams, kurių plotas mažesnis nei 20 ha, o neekologiniams ūkiams – didesnis, nes dydžio klasės tampa didesnės.

11 paveikslėlis: Vienos naudojamos žemės ūkio naudmenos (NŽŪN) standartinės produkcijos (NŽŪN) santykis valdų, kuriose yra tik ekologiškas plotas ir neekologiškas plotas pagal dydžio klasę, ES, 2016
m. (SO eurais vienam NŽŪN)
Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


Vertinant šiuos skaičius reikia atsižvelgti į kai kuriuos metodologinius aspektus. Visų pirma, standartinė išvestis apskaičiuojamas pagal regionus, ataskaitinius laikotarpius ir produktus. Nėra skirtingos standartinės produkcijos, apskaičiuotos skirtingų dydžio klasių ūkiuose arba tarp ekologinės ir neekologinės produkcijos (specifinė).koeficientainerenkamos pagal tokias kategorijas ir joms būtų taikomas tas pats SO koeficientas. Kadangi nustatant standartinę produkciją neatsižvelgiama į galimus dydžio klasių arba ekologinės ir neekologinės produkcijos piniginės vertės skirtumus, reikėtų parengti kitus rodiklius, kad būtų galima tiksliau palyginti tik ekologiškų ir neekologiškų ūkių gamybos vertę.

Antra, 10 ir 11 paveiksluose parodyta bendra standartinė produkcija pagal dydžio klases, visi produktai kartu, ir neįrodoma, kurie produktai prisideda prie prieštaravimo pareiškimo. Pavyzdžiui, galėtų būti, kad neekologiškų ūkių PP daugiausia gaunama iš pasėlių, o ekologinių ūkių PP – iš ganyklų.

Kaip matyti iš 12 ir 13 diagramų, SP vienam metiniam darbo vienetui ir SP vienam naudojamam žemės ūkio naudmenų santykiui šalyse labai skiriasi. Tik ekologinių ūkių santykis yra didžiausias Danijoje ir Nyderlanduose. Abiejuose santykiuose vertės yra didesnės už ES vidurkį, taip pat Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Italijoje.

12 pav.: Standartinės produkcijos (SO) eurais vienam metiniam darbo vienetui (MVP) santykis valdoms, kuriose yra tik ekologinė vietovė ir neekologiška teritorija, pagal šalis, 2016
m. (SO eurais vienam ūkio darbo jėgos MVV)
Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


13 pav.: Standartinės produkcijos (SO) eurais vienai naudojamai žemės ūkio naudmenai (NŽŪN) santykis valdoms, kuriose yra tik ekologiška žemė ir neekologiška vietovė, pagal šalis, 2016
m. (SO eurais vienam NŽŪN)
Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


Ekologinių ūkių vadovai linkę būti jaunesni

Palyginus ūkių, kuriuose yra arba neekologiškai auginami plotai, amžių ir lytį (14 diagrama), matyti, kad ūkių, kuriuose yra tik ekologiškai auginamų plotų arba tam tikra jų dalis, valdytojai paprastai yra jaunesni nei neekologinių ūkių valdytojai. #Data sources .

Neekologiškų ūkių valdytojų dalis didėja didėjant amžiaus klasei. Iš tiesų daugiau nei vienas iš penkių vadovų (22,8 proc.) yra 45–54, vienas iš keturių (25,1 proc.) yra 55–64 m., o vienas iš trijų (33,3 proc.) yra vyresnis nei 65 metų amžiaus.

Didžiausia 45 ir 54 metų amžiaus (29,7 proc.) ūkių, kuriuose yra tik ekologiškai auginamų plotų arba tam tikra ekologiniu plotu, valdytojų dalis. Panaši ekologinių ūkių valdytojų dalis priklauso 55–64 metų amžiaus klasei (24,1 proc.) kaip ir neekologiniuose ūkiuose. Priešingai nei neekologiniuose ūkiuose, tik 13,5 proc. ekologinių ūkių valdytojų yra vyresni nei 65 metų. Jaunesnių nei 40 metų ekologinių ūkių valdytojų dalis (21,0 proc.) yra dvigubai didesnė nei neekologinių ūkių (10,5 proc.).

Moterų vadovų dalis yra šiek tiek didesnė neekologiniuose ūkiuose. Iš tiesų, 28,8 proc. ūkių, kuriuose yra neekologiškų plotų, vadovauja moterys, o tai yra 24,0 proc. ūkių, kuriuose yra tik ekologiškai auginami plotai arba tam tikras ekologinis plotas. Priešingai, vyrų vadovų dalis yra didesnė ūkiuose, kuriuose yra tik ekologinė arba tam tikra ekologinė sritis (76,0 %), nei ūkiuose, kuriuose auginami neekologiški plotai (71,2 %).

14 diagramoje parodytas išsamus valdytojų suskirstymas pagal lytį ir amžiaus klases, išreikštas bendro neekologiškų ūkių valdytojų skaičiaus ir bendro tik ekologinės gamybos plotų arba tam tikros ekologinės gamybos plotų valdytojų skaičiaus dalimi.

14 pav.: Ūkių valdytojų, turinčių tik ekologišką plotą ir neekologišką plotą, amžius ir lytis, ES, 2016 m.
(ūkių kategorijos proc.)
Šaltinis – Eurostatas (Ūkio struktūros tyrimas, 2016 m.)


Lentelių ir grafikų šaltinio duomenys

lentelės ir skaičiai nuoroda=

Duomenų šaltiniai

Šiame leidinyje pateikta statistinė informacija yra sudaryta iš Eurostatas duomenų bazė, kurią galima rastiinterneto svetainė. Šiame straipsnyje naudojami duomenys apima neskelbtus duomenis.

Ekologinio ūkininkavimo statistika

Metinis duomenų rinkimas. Duomenis teikia ES valstybės narės, Islandija, Norvegija, Šveicarija, Turkija, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija ir Serbija, remdamosi suderintu klausimynu. Šio metinio rinkimo duomenys gaunami iš nacionalinių subjektų, atsakingų už ekologinės gamybos sektoriuje dalyvaujančių ūkio subjektų sertifikavimą, administracinių duomenų. Iki ataskaitinių 2007 m. duomenys buvo teikiami savanoriškai. Nuo 2008 ataskaitinių metų duomenys turi būti teikiami:Commission Regulation (EC) No 889/2008, implementing Council Regulation (EC) No 834/2007 .

Žemės ūkio valdų struktūros statistika (FSS)

Dėl Ūkių struktūros tyrimas atliekamas kas 10 metų (visos apimties žemės ūkio surašymas) ir tarpiniai tyrimai (pagrįsti imtimi). Duomenų prieinamumą pagal metus ir šalį galima rasti[1]. Statistinis vienetas yra žemės ūkio valda. FSS ekologiniai duomenys renkami nuo 2000 m. surašymo.

Duomenų rinkimas pagal FSS ir metinis ekologinio ūkininkavimo statistinių duomenų rinkimas nėra visiškai palyginamas dėl metodinių skirtumų. Šiame straipsnyje duomenys naudojami atskirai ir nelygina dviejų skirtingų kolekcijų.

Šiame straipsnyje vartojama terminologija

Visiškai ekologiškas ūkis ir (arba) ūkis, kuriame yra tik ekologiškas plotas: ūkis, kurio žemės ūkio paskirties žemė yra tik sertifikuota ekologiška arba pereinama prie ekologinės gamybos.
Iš dalies ekologiškas ūkis ir (arba) ūkis, kuriame yra tam tikras ekologiškas plotas: ūkis, kurio žemės ūkio paskirties žemė sertifikuota ir (arba) keičiama į ekologinę ir tradicinę žemės ūkio paskirties žemę toje pačioje valdoje.
Neekologiškas ūkis ir (arba) ūkis su neekologišku plotu: ūkis, kuris negamina produkcijos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 889/2008.

Gyvulininkystės statistika

Dėl Gyvulininkystės tyrimas duomenys naudojami lyginant ekologiškų gyvulių duomenis su visos gyvulininkystės produkcijos duomenimis. Tai yra metinis duomenų rinkimas. Statistinis vienetas yra žemės ūkio valda, šiame straipsnyje naudojamų duomenų atveju ataskaitinis laikotarpis yra gruodžio mėnesio diena.

Pasėlių statistika

Metiniai pasėlių statistiniai duomenys naudojami lyginant ekologiškų pasėlių plotą su bendru žemės ūkio paskirties plotu, t. y. pagrindiniu plotu, kuris atitinka žemės sklypų plotą. Statistinis vienetas yra sklypas, auginamas pasėliams auginti. Šiame straipsnyje naudojamas ataskaitinis laikotarpis yra galutiniai 2020 m. duomenys.

Direct access to

Other articles
Tables
Database
Dedicated section
Publications
Methodology
Visualisations
Agriculture, forestry and fishery statistics – 2020 m. leidimas (Statistinė knyga)
Key figures on the European food chain – 2021 m. leidimas (Statistinė knyga)Ekologinis ūkininkavimasžr.:
Ekologinis ūkininkavimas (org)
Ekologinės gamybos veiklos vykdytojai pagal registracijos proceso statusą (nuo 2012 m.) (org_coptyp)
Ekologiškų pasėlių plotas pagal žemės ūkio gamybos metodus ir pasėlius (nuo 2012 m.) (org_cropar)
Ekologinė augalininkystė pagal pasėlius (nuo 2012 m.) (org_croppro)
Ekologiški gyvuliai (nuo 2012 m.) (org_lstspec)
Ekologinė gyvūninių produktų gamyba (nuo 2012 m.) (org_aprod)
Ekologinė akvakultūros produktų gamyba (nuo 2012 m.) (org_aqtspec)
Ekologiškų produktų perdirbėjai pagal NACE 2 red. veiklą (C) (nuo 2012 m.) (org_cpreact)
Žemės ūkisžr.:
Ūkio struktūra (ef)
Pagrindiniai ūkių rodikliai pagal NUTS 2 lygio regionus (ef_mainfarm)
Ūkio struktūra. 2008 m. teisės aktai (nuo 2005 m.) (ef_main)
Žemės ūkio gamyba (apro)
Pasėliai (apro_crop)
Augalininkystė (apro_cp)
Pasėlių auginimas ES standartinėje drėgmėje (nuo 2000 m.) (apro_cpsh)
Pasėlių auginimas ES standartinėje drėgmėje (apro_cpsh1)
Gyvulininkystė (apro_anip)
Gyvuliai ir mėsa (apro_mt)
Gyvuliai (apro_mt_ls)
Galvijų populiacija – metiniai duomenys (apro_mt_lscatl)
Ožkų populiacija – metiniai duomenys (apro_mt_lsgoat)
Avių populiacija – metiniai duomenys (apro_mt_lssheep)
Kiaulių populiacija – metiniai duomenys (apro_mt_lspig)Organic farming statistics (ESMS metaduomenų rinkmena – org_esms)
Klausimynai, naudojami duomenims rinkti
Farm structure survey (ESMS metaduomenų rinkmena – ef_sims)
Crop production statistics (ESMS metaduomenų rinkmena – apro_cp_esms)
Animal production statistics (ESMS metaduomenų rinkmena – apro_anip_esms)


Pastabos

 1. ES, Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos duomenys apie ekologišką plotą neskirstomi į perėjimo prie ekologinės gamybos ir sertifikuotos ekologinės gamybos vietoves, nes trūksta duomenų. Pranešama tik apie bendrą ekologinį plotą.
 2. Kad augalai ir augaliniai produktai būtų sertifikuoti ekologiškai, gamybos taisyklės turi būti taikomos žemės sklypuose bent dvejų metų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu iki sėjos, o pievų ar daugiamečių pašarų atveju – bent prieš dvejus metus iki jų naudojimo kaip ekologinio ūkininkavimo pašarą, o daugiamečių augalų, išskyrus pašarus, atveju – likus ne mažiau kaip trejiems metams iki pirmojo ekologiškų produktų derliaus.
 3. Iš viso NŽŪN (pagrindinis plotas) pagal metinius pasėlių statistinius duomenisapro_cpsh1naudojamas kaip vardiklis.
 4. 2020 m. Austrijos ekologiniai duomenys pagrįsti 2019 m. duomenimis
 5. ES, Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos duomenys apie ekologišką plotą neskirstomi į perėjimo prie ekologinės gamybos ir sertifikuotos ekologinės gamybos vietoves, nes trūksta duomenų. Pranešama tik apie bendrą ekologinį plotą.
 6. Grūdams (išskyrus ryžius) priskiriamas kodas C1000 (iš kodų sąrašo CROPS). Remiantis metiniu pasėlių statistikos vadovu (2020 m. leidimas), jis apima visus grūdus, išskyrus ryžius, nuimtus sausus grūdus, neatsižvelgiant į jų naudojimą.
 7. Šviežios daržovės žymi kodą V0000 (iš kodų sąrašo CROPS). Remiantis metiniu pasėlių statistikos vadovu (2020 m. leidimas), į jį įtrauktos visos brassicas, lapinės ir koteliai, daržovės, auginamos vaisiams, šakniavaisiams, gumbavaisiams ir svogūninėms daržovėms, švieži ankštiniai augalai ir kitos daržovės, nuimtos šviežios (ne sausos).
 8. Duomenų apie Daniją, Prancūziją, Liuksemburgą, Austriją ir Portugaliją nėra.
 9. 9 straipsnio 2 dalisRegulation (EU) No 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo.
 10. Šiame straipsnyje sąvoka „neekologiška“ reiškia, kad žemė nėra sertifikuota ekologiška arba pereinama prie ekologinio ūkininkavimo pagal ekologinį ūkininkavimą reglamentuojančios teisinės sistemos taisykles. Žemė galėtų būti valdoma tvariai, bet ne pagal ekologinės gamybos kontrolės sistemą.
 11. Išskyrus Maltą ir Liuksemburgą, kad būtų apsaugotas konfidencialumas dėl mažo ekologinių ūkių skaičiaus.
 12. 10–13 paveiksluose neįtraukiami ūkiai, kurių NŽŪN yra mažesnis nei 2 ha. Taip yra todėl, kad yra skirtumų, kaip šalys renka duomenis apie mažiausią dydžio klasę (žr.straipsnisdaugiau informacijos). Kai kuriose šalyse ūkiai, kurių plotas yra mažesnis nei 2 ha, yra įtraukti į naudojamos žemės ūkio naudmenos net jei jie naudojami ne žemės ūkio gamybai, o daugiausia asmeniniam pragyvenimui (kaip virtuvės sodai). Todėl sunku padaryti išvadas dėl mažesnių nei 2 ha ūkių piniginės vertės, nes tik dalis imties yra skirta žemės ūkio gamybai. Todėl į palyginimą neįtraukiami mažesni nei 2 ha ūkiai.