Article name in slovenčina (Slovak)

<article to be saved as 'Article name in English/sk' !>

PAGE UNDER CONSTRUCTION !!!
Údaje extrahované v mesiaci Month Year. Najnovšie údaje: Ďalšie informácie z Eurostatu, Hlavné tabuľky a Databáza. Anglická verzia obsahuje aktuálnejšie informácie. (Only when English version has more recent extraction date!) Plánovaná aktualizácia článku: Month Year.

TEXT

Tabuľka, Obrázok or Mapa X: Full title of the Table, Figure or Map
Zdroj: Eurostat (educ_ilang)

Hlavné štatistické výsledky

TEXT

Subtitle 1

Subtitle 2

Text with Footnote [1]

Zdroje a dostupnosť údajov

TEXT

Kontext

TEXT

Pozri aj

Ďalšie informácie z Eurostatu

Vizualizácia údajov

  • Regional Statistics Illustrated - vyber štatistickú oblasť 'xxx' (= Agriculture (Poľnohospodárstvo), Economy (Ekonomika), Education (Vzdelávanie), Health (Zdravie), Information society (Informačná spoločnosť), Labour market (Trh práce), Population (Obyvateľstvo), Science and technology (Veda a technika), Tourism (Cestovný ruch) or Transport (Doprava)) (v pravom hornom rohu)

Publikácie

Hlavné tabuľky

Title(s) of second level folder (if any)
Title(s) of third level folder (if any)

Databáza

Title(s) of second level folder (if any)
Title(s) of third level folder (if any)

Zvláštna sekcia

Metodológia / Metadáta

<link to ESMS file, methodological publications, survey manuals, etc.>

Zdrojové údaje pre tabuľky, obrázky a mapy (MS Excel)

Ďalšie informácie

<Regulations and other legal texts, communications from the Commission, administrative notes, Policy documents, …>

  • Regulation 1737/2005 (generating url [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1737:SK:NOT Regulation 1737/2005]) of DD Month YYYY on ...
  • Directive 2003/86/EC (generating url [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:SK:NOT Directive 2003/86/EC]) of DD Month YYYY on ...
  • Commission Decision 2003/86/EC (generating url [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0086:SK:NOT Commission Decision 2003/86/EC]) of DD Month YYYY on ...

<For other documents such as Commission Proposals or Reports, see EUR-Lex search by natural number>

<For linking to database table, otherwise remove: {{{title}}} ({{{code}}})>

Externé odkazy

Referencie

  1. Text of the footnote.


[[Category:<Statistical article/sk|Article name in slovenčina (Slovak)>]]

Delete [[Category:Model|]] below (and this line as well) before saving!