Article name in polski (Polish)

<article to be saved as 'Article name in English/pl' !>

PAGE UNDER CONSTRUCTION !!!
Dane pobrano z bazy w Month Year r.[1] Najnowsze dane: Więcej informacji z Eurostatu, główne tabele i baza danych. Angielska wersja językowa jest bardziej aktualna. (Only when English version has more recent extraction date!) Planowana aktualizacja artykułu: Month Year r.

TEXT

Tablica, Wykres or Mapa X: Full title of the Table, Figure or Map
Źródło: Eurostat (educ_ilang)

Główne ustalenia statystyczne

TEXT

Subtitle 1

Subtitle 2

Źródła i dostępność danych

TEXT

Kontekst

TEXT

Zobacz także

Więcej informacji z Eurostatu

Wizualizacja danych

  • Regional Statistics Illustrated - wybierz dziedzinę 'xxx' (=Agriculture(Rolnictwo), Economy (Gospodarka), Education (Edukacja), Health (Zdrowie), Information society (Społeczeństwo informacyjne), Labour market (Rynek pracy), Population (Ludność), Science and technology (Nauka i technologia), Tourism (Turystyka) or Transport) (w prawym górnym rogu)

Publikacje

Główne tabele

Title(s) of second level folder (if any)
Title(s) of third level folder (if any)

Baza danych

Title(s) of second level folder (if any)
Title(s) of third level folder (if any)

Sekcja specjalna

Metodyka / Metadane

Dane źródłowe tablic, wykresów i map (MS Excel)

Pozostałe informacje

ITEMS

Linki zewnętrzne

Uwagi

  1. „Month” should be replaced by the name of the month in the locative case: styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu. For September, it should be “we wrześniu” (instead of „w”).


[[Category:<Statistical_article/pl|Article name in polski (Polish)>]]

Delete [[Category:Model|]] below (and this line as well) before saving!