Statistics Explained

Article name in Eesti (Estonian)

<article to be saved as 'Article name in Estonian/et' !>

PAGE UNDER CONSTRUCTION !!!
Andmed seisuga Month Year. Viimased andmed: Täiendav Eurostati teave, põhitabelid ja andmebaas. Ingliskeelne versioon on uuem. (Only when English version has more recent extraction date!) Artikli kavandatud uuendamine: Month Year.
Tabel, Joonis or Kaart X: Full title of the Table, Figure or Map
Allikas: Eurostat (educ_ilang)

TEXT

Peamised statistilised näitajad

TEXT

Subtitle 1

Subtitle 2

Text with Footnote [1]

Andmete allikad ja kättesaadavus

TEXT

Kontekst

TEXT

Vaata lisaks

Täiendav Eurostati teave

Andmekuva

  • Regional Statistics Illustrated - valige statistikavaldkond 'xxx' (= Agriculture (Põllumajandus), Economy (Majandus), Education (Haridus), Health (Tervishoid), Information society (Infoühiskond), Labour market (Tööturg), Population (Rahvastik), Science and technology (Teadus ja tehnoloogia), Tourism (Turism) or Transport) (lehekülje paremas ülanurgas)

Väljaanded

Põhitabelid

Title(s) of second level folder (if any)
Title(s) of third level folder (if any)

Andmebaas

Title(s) of second level folder (if any)
Title(s) of third level folder (if any)

Erirubriik

Metoodika / Metaandmed

<link to ESMS file, methodological publications, survey manuals, etc.>

Tabelite, jooniste ja kaartide lähteandmed (MS Excel)

Muu teave

<Regulations and other legal texts, communications from the Commission, administrative notes, Policy documents, …>

<For other documents such as Commission Proposals or Reports, see EUR-Lex search by natural number>

<For linking to database table, otherwise remove: {{{title}}} ({{{code}}})>

Välislingid

Märkused

  1. Text of the footnote.


[[Category:<Statistical article/et|Article name in Eesti (Estonian)>]]

Delete [[Category:Model|]] below (and this line as well) before saving!