Statistici privind salariul minim

This is the stable Version.

Versiunea din 24 mai 2019 12:49; autor: EXT-G-Albertone (Discuție | contribuții)

(dif) ←Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Date extrase în februarie 2018. Cele mai recente date: Informații suplimentare Eurostat, Tabele principale și Bază de date. Următoarea actualizare a articolului: iulie 2019. Versiunea în limba engleză este mai recentă.

Acest articol ilustrează modul în care nivelurile salariului minim variază considerabil între statele membre ale Uniunii Europene (UE); de asemenea, acesta oferă o comparație cu situația din țările candidate și din Statele Unite.

Statisticile privind salariul minim publicate de Eurostat se referă la salariile minime la nivel național. Salariul minim la nivel național se aplică de obicei pentru toți angajații sau cel puțin pentru o mare majoritate a angajaților dintr-o țară. Acesta este impus prin lege, adesea după consultarea partenerilor sociali, sau în mod direct, printr-un acord intersectorial la nivel național.

Salariile minime sunt, în general, prezentate sub formă de rate lunare pentru câștigurile salariale brute, și anume înainte de deducerea impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări socialeplătite de angajat; aceste deduceri variază de la o țară la alta. Salariile minime la nivel național sunt publicate de către Eurostat de două ori pe an. Acestea reflectă situația înregistrată anual la 1 ianuarie și la 1 iulie ale fiecărui an. Prin urmare, modificările salariilor minime introduse între cele două date sunt prezentate doar în cadrul următoarei publicări semestriale a datelor.

Figura 1: Salarii minime, ianuarie 2008 și ianuarie 2018
(EUR per lună și %)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur)
Figura 2: Salarii minime, ianuarie 2018
(SPC pe lună)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur)
Figura 3: Salariile minime exprimate ca proporție din câștigurile salariale brute medii, 2014
(%)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur) și Ancheta asupra structurii câștigurilor salariale 2014. Calcule speciale efectuate în scopul acestei publicări; datele nu sunt disponibile în baza de date online a Eurostat
Figura 4: Ponderea lucrătorilor a căror remunerație reprezintă mai puțin de 105 % din salariul minim, octombrie 2010 și 2014
(%)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur) și Ancheta asupra structurii câștigurilor salariale 2014. Calcule speciale efectuate în scopul acestei publicări; datele nu sunt disponibile în baza de date online a Eurostat

Principalele rezultate statistice

Variații ale salariilor minime la nivel național

Salariile minime în statele membre ale UE au variat între 261 EUR și 1 999 EUR pe lună în ianuarie 2018

În ianuarie 2018, 22 dintre cele 28 de state membre ale UE (Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia au constituit excepții) au avut un salariu minim la nivel național, precum și toate țările candidate la UE (Muntenegru, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Albania, Serbia și Turcia). La 1 ianuarie 2018, salariile minime lunare au variat semnificativ în rândul statelor membre, de la 261 EUR în Bulgaria la 1 999 EUR în Luxemburg (a se vedea Figura 1).

Comparativ cu ianuarie 2008, salariile minime (exprimate în euro) au fost mai mari în ianuarie 2018 în fiecare stat membru al UE care are un salariu minim la nivel național, exceptând Grecia, unde au fost mai mici cu 14 % (cumulate pe o perioadă de 10 ani, cu o rată medie anuală de variație de -1.5 %). Între ianuarie 2008 și ianuarie 2018, rata medie anuală de variație a salariilor minime a fost cea mai ridicată în România (11,4 %) și în Bulgaria (8,8 %). În plus, Slovacia (7,1 %), precum și cele trei state membre baltice — Letonia (6,5 %), Estonia (6,0 %) și Lituania (5,6 %) — au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative.

În funcție de nivelul salariului lunar minim brut exprimat în euro, statele membre UE cuprinse de această colectare de date pot fi împărțite în trei grupuri; țările terțe sunt prezentate în figura 1 ca grup separat.

 • Grupul 1, în care salariile minime la nivel național au fost mai mici de 500 EUR pe lună în ianuarie 2018. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Bulgaria, Lituania, România, Letonia, Ungaria, Croația, Republica Cehă și Slovacia; salariile minime la nivel național în aceste țări au variat între 261 EUR în Bulgaria și 480 EUR în Slovacia.
 • Grupul 2, în care salariile minime la nivel național au fostde cel puțin 500 EUR, dar mai mici de 1 000 EUR pe lună în ianuarie 2018. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Estonia, Polonia, Portugalia, Grecia, Malta, Slovenia și Spania; salariile minime la nivel național în aceste țări au variat între 500 EUR în Estonia și 859 EUR în Spania.
 • Grupul 3, în care salariile minime la nivel național au fost de cel puțin 1 000 EUR pe lună în ianuarie 2018. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Regatul Unit, Franța, Germania, Belgia, Țările de Jos, Irlanda și Luxemburg; salariile minime la nivel național în aceste țări au variat între 1 401 EUR în Regatul Unit și 1 999 EUR în Luxemburg.
 • Toate țările candidate la UE au avut salarii minime similare celor din grupul 1, variind între 181 EUR în Albania și 446 EUR în Turcia. Nivelul din Statele Unite (cu un salariu minim la nivel național de 1 048 EUR pe lună) s-a încadrat în intervalul prezentat de grupul 3.

Pentru statele membre UE din afara zonei euro care au salarii minime (Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Ungaria, Polonia, România și Regatul Unit), precum și pentru țările candidate la UE și Statele Unite, nivelurile și clasificarea salariilor minime exprimate în euro sunt afectate de ratele de schimb utilizate pentru conversia din monedele naționale în euro.

Salarii minime exprimate în standarde ale puterii de cumpărare

Decalajul dintre țări în ceea ce privește nivelul salariilor minime a fost considerabil mai mic dacă se ține seama de diferențele în materie de nivel al prețurilor

Figura 2 compară salariile minime brute ținând seama de diferențele în materie de nivel al prețurilor prin aplicarea parității puterii de cumpărare (PPC) pentru cheltuielile finale pentru consumul casnic; după cum ar fi de așteptat, ajustarea pentru a ține seama de diferențele dintre nivelurile prețurilor reduce disparitățile dintre țări. În funcție de nivelul salariului lunar minim brut exprimat în SPC, statele membre UE cuprinse în această colectare de date pot fi împărțite în trei grupuri; din nou, țările terțe sunt prezentate ca grup separat în figura 2.

 • Grupul 1, în care salariile minime la nivel național au fost mai mici de 750 SPC pe lună în ianuarie 2018. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Bulgaria, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Croația, Slovacia și Ungaria; salariile minime la nivel național în aceste țări au variat între 546 SPC în Bulgaria și 743 SPC în Ungaria.
 • Grupul 2, în care salariile minime la nivel național au fost de cel puțin 750 SPC, dar mai mici de 1 000 SPC în ianuarie 2018. Acest grup este alcătuit din șase state membre ale UE, respectiv: Portugalia, România, Grecia, Polonia, Malta și Spania; salariile minime la nivel național în aceste țări au variat între 788 SPC în Portugalia și 938 SPC în Spania.
 • Grupul 3, în care salariile minime la nivel național au fost de cel puțin 1 000 SPC în ianuarie 2018. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Slovenia, Regatul Unit, Irlanda, Franța, Țările de Jos, Germania, Belgia și Luxemburg; salariile minime la nivel național în aceste țări au variat între 1 006 SPC în Slovenia și 1 597 SPC în Luxemburg.
 • Cu excepția Turciei, cele patru țări candidate la UE rămase au avut salarii minime exprimate în SPC similare celor din grupul 1, variind între 350 SPC în Albania și 553 EUR în Serbia. Turcia (cu un salariu minim la nivel național de 1 018 SPC), precum și Statele Unite (1 011 SPC) au avut salarii minime exprimate în SPC similare celor din grupul 3.

Statele membre UE din Grupul 1, cu salarii minime exprimate în euro relativ scăzute au raportat, ca tendință generală, niveluri mai reduse ale prețurilor și, prin urmare, au înregistrat salarii minime relativ mai mari atunci când acestea au fost exprimate prin utilizarea standardului puterii de cumpărare (SPC). Pe de altă parte, statele membre din Grupul 3, care au raportat salarii minime exprimate în euro relativ mari, înregistrează, ca tendință generală, niveluri mai ridicate ale prețurilor, iar salariile lor minime exprimate prin utilizarea SPC sunt, adeseori, mai mici. Această ajustare pentru a ține seama de diferențele dintre nivelurile prețurilor are efectul de a reduce parțial diferențele importante existente între cele trei grupuri diferite de state membre care au fost identificate în momentul clasificării în funcție de salariul minim exprimat în euro.

Disparitățile existente între statele membre ale UE în privința nivelurilor salariilor minime au fost reduse de la un raport de 1:7,7 în cazul salariilor minime exprimate în euro (însemnând că cel mai mare salariu minim a fost de 7,7 ori mai mare decât cel mai mic salariu minim, exprimat în euro) până la un raport de 1:2,9 în cazul salariilor minime exprimate prin utilizarea SPC (însemnând că cel mai mare salariu minim a fost de 2,9 ori mai mare decât cel mai mic salariu minim, exprimat în SPC).

O comparație a ordinii de clasare a țărilor în funcție de salariul minim exprimat în euro și în SPC arată că, în urma ajustărilor pentru diferențele în materie de nivel al prețurilor, unele țări au avansat, iar altele au retrogradat în clasament: în scopul acestei analize, statele membre ale UE și țările candidate prezentate în figurile 1 și 2 au fost puse laolaltă într-un clasament comun. În ceea ce privește statele membre ale UE, Estonia a coborât cinci poziții în clasament atunci când rezultatele au fost exprimate în SPC, în timp de Republica Cehă și Irlanda au coborât patru locuri, Portugalia trei locuri, Grecia, Letonia, Slovacia și Spania două locuri, iar Croația, Malta și Țările de Jos un loc. În schimb, următoarele state membre au avansat în clasament după luarea în considerare a diferențelor în materie de nivel al prețurilor: România (a avansat cu șapte locuri), Ungaria și Germania (au avansat cu trei locuri), Belgia (a avansat cu două locuri), Bulgaria, Lituania și Polonia (au avansat cu un loc). Cele patru state membre rămase (Franța, Luxemburg, Slovenia și Regatul Unit) au ocupat aceeași poziție în clasament, indiferent dacă salariul minim a fost exprimat în euro sau în SPC. În ceea ce privește statele candidate, Muntenegru a coborât două locuri, în timp ce Turcia a avansat cu zece locuri și Serbia cu unul, iar Albania și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și-au păstrat poziția.

Nivelurile salariului minim în relație cu câștigurile salariale brute medii

Figura 3 oferă informații privind procentul salariului minim la nivel național din câștigurile brute medii.

Au fost luate în considerare salariile minime la nivel național înregistrate la 1 iulie 2014, exprimate în euro, împărțite la câștigurile salariale brute medii din ancheta asupra structurii câștigurilor salariale (SES 2014). În iulie 2014, procentul salariilor minime din câștigurile medii la nivelul statelor membre ale UE a variat de la 39 % la 64 %. În scopul aceste analize, plata pentru orele suplimentare și munca în schimburi a fost exclusă din calculul câștigurilor salariale lunare brute medii. În cazul Germaniei, Franței, Irlandei și Regatului Unit, în care salariile minime sunt stabilite pe bază orară, raportul a fost calculat ca o proporție a câștigurilor medii pe oră. Pentru celelalte 18 state membre ale UE care au salarii minime lunare la nivel național, raportul a fost calculat ca o proporție a câștigurilor medii lunare.

Ponderea lucrătorilor care sunt remunerați cu salariul minim

Ponderea lucrătorilor care sunt remunerați cu salariul minim poate varia considerabil de la o țară la alta. Prin corelarea microdatelor din cele mai recente două anchete asupra structurii câștigurilor salariale (SES), efectuate o dată la patru ani, cu nivelul salariilor minime în vigoare la momentul respectiv (octombrie 2010 și 2014), se poate obține o estimare a acestor ponderi (astfel cum reiese din figura 4). Din motive de comparabilitate, domeniul de aplicare a fost restrâns la lucrătorii cu normă întreagă care sunt în vârstă de cel puțin 21 de ani și care lucrează în întreprinderi cu cel puțin 10 angajați, după excluderea sectoarelor administrației publice, al apărării și al asigurărilor sociale obligatorii (NACE Rev. 2 Secțiunea O). În plus, câștigurile salariale lunare calculate începând cu ancheta SES exclud orice câștiguri salariale legate de orele suplimentare și de munca în schimburi.

În octombrie 2014, ponderea lucrătorilor a căror remunerație reprezintă mai puțin de 105 % din salariul minim la nivel național a fost de peste 7,0 % în zece state membre ale UE care au salariu minim și anume: Slovenia (19,1 %), România (15,7 %), Portugalia (13,0 %), Polonia (11,7 %), Bulgaria (8,8 %); Franța (8,4 %), Lituania (8,1 %), Letonia (7,9 %), Grecia (7,7 %) și Croația (7,1 %). Belgia (0,4 %) a înregistrat cea mai scăzută pondere a lucrătorilor a căror remunerație reprezintă mai puțin de 105 % din salariul minim la nivel național, în timp ce ponderea lucrătorilor din celelalte 10 state membre a căror remunerație era inferioară acestui procent a variat între 1,0 % (Spania) și 5,8 % (Luxemburg).

Evoluția ponderii lucrătorilor care sunt remunerați cu salariul minim

În perioada 2010-2014, ponderea lucrătorilor a căror remunerație reprezintă mai puțin de 105 % din salariul minim la nivel național a crescut cu peste 2,0 puncte procentuale în România (11,7 puncte), Bulgaria (5,4 puncte), Polonia (3,6 puncte) și Ungaria (2,3 puncte) și s-a redus cu peste 2,0 puncte în Lituania (-5,6 puncte), Irlanda (-5,1 puncte), Luxemburg (-4,1 puncte), Letonia (-4,0 puncte), Portugalia (-3.8 puncte), Croația (-2,6 puncte) și Slovacia (-2,2 puncte).

Sursele și disponibilitatea datelor

Salariile minime lunare la nivel național

Statisticile privind salariul minim publicate de Eurostat se referă la salariile minime lunare la nivel național. Datele sunt publicate în relație cu salariile minime aplicate la datele de 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an. Salariul minim de bază la nivel național este fixat la o remunerație orară, săptămânală sau lunară și este impus prin lege (de către guvern), adesea după consultarea partenerilor sociali sau în mod direct, printr-un acord intersectorial național. Salariul minim la nivel național se aplică, de obicei, pentru toți angajații sau cel puțin pentru o mare majoritate a angajaților dintr-o țară; informațiile sunt raportate în sume brute. Un set complet de informații specifice fiecărei țări cu privire la salariile minime la nivel național este disponibil într-o anexă, parte a fișierului cu metadate.

În cazul țărilor în care salariul minim la nivel național nu este stabilit ca sumă brută, valoarea netă este extrapolată pentru a include impozitele aplicabile. aceasta este situația în cazul Muntenegrului și Serbiei.

Pentru țările în care salariul minim la nivel național nu este fixat la o remunerație lunară (de exemplu, în cazul în care salariile minime sunt exprimate în remunerații orare sau săptămânale), nivelul salariului minim este convertit într-o remunerație lunară cu ajutorul unor factori de conversie care sunt furnizați de țările în cauză:

Germania: (remunerație orară x 39,1 ore x 52 de săptămâni) / 12 luni (valoarea de 39,1 ore se referă la numărul de bază mediu de ore pe săptămână plătite pentru salariații cu normă întreagă din secțiunile B-S din NACE Rev.2: această valoare este rezultatul anchetei trimestriale asupra câștigurilor salariale);

Irlanda: (remunerație orară x 39 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni;

Franța: date pentru ianuarie 1999 – iulie 2005: (remunerație orară x 39 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni; date începând din ianuarie 2005 (remunerație orară x 35 de ore x 52 de săptămâni)/12 luni;

Malta: (remunerație săptămânală x 52 de săptămâni) / 12 luni;

Regatul Unit: (remunerație orară x numărul de bază mediu de ore pe săptămână plătite pentru salariații cu normă întreagă din toate sectoarele x 52,18 săptămâni) / 12 luni;

Statele Unite: (remunerație orară x 40 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni.

În Serbia, salariul minim la nivel național este fixat sub formă de remunerație orară netă. Se aplică următoarea conversie: (remunerație orară netă x 40 de ore x 52,2 săptămâni) / 12 luni. Această valoare este apoi extrapolată pentru a include impozitele aplicabile.

În plus, în cazul în care salariul minim se plătește pentru mai mult de 12 luni pe an (în Grecia, Spania și Portugalia, unde este plătit pentru 14 luni pe an), datele au fost ajustate pentru a lua în considerare aceste plăți.

Datele privind salariile minime la nivel național sunt transmise către Eurostat în moneda națională. Pentru țările din afara zonei euro, salariile minime exprimate în moneda națională sunt convertite în euro prin aplicarea cursului de schimb lunar care a fost înregistrat la sfârșitul lunii anterioare (de exemplu, cursul de schimb de la sfârșitul lunii decembrie 2017 a fost utilizat pentru a calcula salariile minime în euro la data de 1 ianuarie 2018).

Pentru a elimina efectul diferențelor de preț între țări, se utilizează rate de conversie speciale numite parități ale puterii de cumpărare (PPC). Pentru cheltuielile pentru consum final al gospodăriilor din fiecare țară, sunt utilizate PPC cu scopul de a converti salariile minime lunare exprimate în euro sau în monedele naționale într-o unitate artificială comună numită standardul puterii de cumpărare (SPC). În cazul în care nu sunt disponibile PPC pentru ultima perioadă de referință, acestea sunt înlocuite cu PPC din anul precedent, iar seriile sunt actualizate de îndată ce sunt disponibile cele mai recente PPC.

Țările care nu fac obiectul statisticilor privind salariul minim

La 1 ianuarie 2018, nu existau salarii minime la nivel național în Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia; aceeași situație a fost întâlnită și în cazul unor țări EFTA precum Islanda, Norvegia și Elveția. În Cipru, salariile minime sunt stabilite de guvern pentru anumite ocupații. În Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia, precum și în Islanda, Norvegia și Elveția, salariile minime sunt stabilite prin intermediul unor acorduri colective pentru o serie de sectoare specifice.

Câștigurile salariale lunare brute medii

Datele privind câștigurile salariale lunare brute medii se bazează pe cele mai recente date din ancheta asupra structurii veniturilor salariale (SES) din 2014 (această anchetă se desfășoară o dată la patru ani). Datele privind câștigurile salariale lunare brute medii se referă la toți angajații (excluzând ucenicii) care lucrează în întreprinderi cu cel puțin 10 angajați și în toate sectoarele economice, exceptând agricultura, silvicultura și pescuitul (NACE Rev. 2 secțiunea A) și administrația publică și apărarea; asigurările sociale obligatorii (NACE Rev. 2 secțiunea O). Câștigurile salariale medii reprezintă nivelul câștigurilor salariate care împarte toți angajații în două grupuri egale: Jumătate câștigă mai puțin decât mediana și jumătate câștigă mai mult. Câștigurile salariale lunare brute se referă la salariile și remunerațiile câștigate de angajații cu normă întreagă și cu fracțiune de normă în luna de referință (în general octombrie 2014) înaintea deducerii impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale. Salariile și remunerațiile includ plata pentru orele suplimentare, primele pentru munca în schimburi, alocațiile, primele, comisioanele etc. Câștigurile salariale lunare brute ale angajaților cu fracțiune de normă au fost convertite în unități cu normă întreagă înaintea includerii în medie cu aceeași pondere cu angajații cu normă întreagă. Excluderea angajaților cu fracțiune de normă din calculul câștigurilor salariale lunare medii brute afectează raportul salariu minim/câștiguri salariale medii cu 7 puncte procentuale în Țările de Jos (49 % în loc de 56 %).

Ratele medii de schimb pentru 2014 au fost utilizate pentru conversia în euro a datelor referitoare la țările din afara zonei euro. Salariile minime la nivel național pentru activități specifice, exprimate ca proporție din câștigurile salariale lunare medii, pe țări, sunt disponibile într-o anexă care face parte din metadate.

Context

Unele dintre statele membre fondatoare ale UE au o tradiție îndelungată de asigurare a salariului minim la nivel național pentru angajații cei mai slab remunerați de pe piața muncii. În schimb, alte state membre, printre care Germania, Irlanda, Regatul Unit și multe dintre țările care au aderat la UE începând cu anul 2004 sau ulterior, au introdus doar recent legislația privind salariul minim, în timp ce șase dintre statele membre ale UE-28 nu aveau un salariu minim la nivel național la data de 1 ianuarie 2018.

În ultimii ani, s-a înregistrat o tendință generală de creștere relativ redusă a salariilor (moderare a salariilor) în majoritatea țărilor europene, iar multe grupuri reprezentante ale salariaților au afirmat că puterea de cumpărare și nivelul de trai, în general, au scăzut. Unii politicieni, reprezentanți ai salariaților, grupuri de presiune politică și comentatori promovează idea unui „salariu minim european“ sau a stabilirii de salarii minime la nivel național în toate statele membre UE.

Nivelurile salariilor minime la nivel național nu sunt modificate, neapărat, în fiecare an, iar ajustările salariale nu atrag cu sine, întotdeauna, o creștere a salariului minim; de exemplu, nivelul salariului minim în Grecia a scăzut în 2012 ca urmare a măsurilor de austeritate introduse de guvern. Acordul colectiv național a fost suspendat în Grecia în același an, iar salariul minim la nivel național este stabilit, în prezent, prin decizie guvernamentală.

A se vedea și

Informații suplimentare Eurostat

Publicații

Tabele principale

 • Earnings (în limba engleză), a se vedea:
Salarii minime (tps00155)

Bază de date

 • Earnings (în limba engleză), a se vedea:
Salarii minime (earn_minw)
Salarii minime lunare - date semestriale (earn_mw_cur)
Salariul minim lunar ca proporție din câștigurile salariale lunare medii (%) — NACE Rev. 2 (începând din 2008 până în prezent) (earn_mw_avgr2)
Salariul minim lunar ca proporție din câștigurile salariale lunare medii (%) — NACE Rev. 1.1 (1999-2009) (earn_mw_avgr1)

Secțiune specială

Metodologie / Metadate

 • Minimum wages (ESMS metadata file — earn_minw_esms) (în limba engleză)

Date-sursă pentru grafice (MS Excel)

Legături externe