Huvudsida

Välkommen till Statistics Explained

Statistics Explained, din guide till europeisk statistik. Statistics Explained är Eurostats officiella webbplats som presenterar alla statistiska ämnesområden på ett lättförståeligt sätt. Tillsammans utgör artiklarna en encyklopedi av europeisk statistik, kompletterad med en statistisk ordlista som klargör alla använda termer och som innehåller många länkar till ytterligare information och till den allra senaste statistiken och metadatan, en portal för såväl tillfälliga som mer regelbundna användare.

<references>