Hlavná stránka

Vitajte vo Statistics Explained

Statistics Explained, váš sprievodca európskou štatistikou. Webová stránka Statistics Explained je oficiálnou stránkou Eurostatu, ktorá poskytuje zrozumiteľný prehľad všetkých štatistických oblastí. Jednotlivé články spolu vytvárajú encyklopédiu európskych štatistických údajov doplnenú slovníkom štatistiky, v ktorom sú objasnené všetky použité termíny, ako aj mnohými odkazmi na podrobnejšie informácie a najnovšie štatistické údaje a metadáta. Ide o portál pre príležitostných i pravidelných užívateľov.

<references>