Glossarium:Jeugdwerkloosheid

This is the stable Version.

Jeugdwerkloosheid omvat alle jongeren (namelijk personen met een leeftijd van 15 tot 24 jaar, inclusief) die werkloos zijn.

De jeugdwerkloosheidsgraad is het percentage van werklozen in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar, vergeleken met de totale actieve of beroepsbevolking (zowel werkend als werkloos) in die leeftijdsgroep. Bemerk echter dat een groot deel van deze leeftijdscategorie niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en dus niet tot de actieve bevolking behoort (vermits veel jongeren voltijds studeren en geen werk zoeken), wat verklaart waarom jeugdwerkloosheidscijfers doorgaans hoger liggen dan de globale werkloosheidscijfers of die van andere leeftijdsgroepen. Om die reden wordt vaak de jeugdwerkloosheidsratio gebruikt: het percentage van de werkloze jongeren ten opzichte van de totale bevolking van die leeftijdsgroep (dus niet enkel de actieven, maar ook de inactieven zoals studenten).

Meer informatie

Verwante begrippen

Statistische gegevens