Ordlista:Romfördragen

Hoppa till: navigering , sök

Romfördragen syftar på två olika fördrag som undertecknades i Rom 25 mars 1957 och som trädde i kraft 1 januari 1958:

  • Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen , också kallat EEG-fördraget, skapade den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG);
  • Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget), skapade den Europeiska atomenergigemenskapen (EAEC eller Euratom).

Båda fördragen undertecknades av sex medlemsländer och tillika grundare: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. EEG-fördraget är den legala grunden till Europeiska unionen (EU).

EEG-fördraget har blivit ändrat både till namn och innehåll vid flera tillfällen, varav de viktigaste är:

  • Maastrichtfördraget från 1993 som dels ändrade bestämmelser i de gamla grundfördragen, i synnerhet fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget), som bytte namn till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller EG-fördraget.
  • Lissabonfördraget som trädde i kraft 1 december 2009 och ersatte EG-fördraget med Fördraget om den Europeiska unionen (TFEU).

Ytterligare information

officiella tidning C 326, 26 oktober 2012 (PDF)

Relaterade begrepp