Sõnastik:Rooma lepingud

Rooma lepinguteks nimetatakse kahte 25. märtsil 1957 Roomas allkirjastatud ja 1. jaanuaril 1958 jõustunud lepingut:

  • Euroopa Majandusühenduse asutamisleping ehk EMÜ asutamisleping, millega pandi alus Euroopa Majandusühendusele (EMÜ);
  • Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping ehk Euratomi asutamisleping, millega pandi alus Euroopa Aatomienergiaühendusele (Euratom).

Mõlema lepingu allkirjastasid kuus asutajariiki: Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad ja Lääne-Saksamaa. EMÜ asutamisleping on Euroopa Liidu õiguslik alus.

EMÜ asutamislepingut on korduvalt muudetud ja ümber nimetatud. Olulisimad muudatused tehti järgmiste lepingutega:

  • 1993. aastal nimetati Euroopa liidu lepingu ehk Maastrichti lepinguga Euroopa Majandusühenduse asutamisleping (EMÜ asutamisleping) ümber Euroopa Ühenduse asutamislepinguks ehk EÜ asutamislepinguks;
  • 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga asendati EÜ asutamisleping Euroopa Liidu toimimise lepinguga (ELi toimimise leping).

Täiendav teave

Seotud mõisted