De Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, afgekort als NACE, is de classificatie van de economische activiteiten in de Europese Unie (EU); de term NACE is afgeleid van het Franse Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Sinds 1970 werden verschillende NACE-versies ontwikkeld.

NACE is een vier-cijferige indeling die een kader biedt voor het verzamelen en presenteren van een groot aantal statistische gegevens volgens de economische activiteit, binnen het domein van de economische statistieken (bijvoorbeeld productie, werkgelegenheid en nationale rekeningen) en binnen andere statistische domeinen van het Europees statistisch systeem (ESS).

NACE Rev 2, een herziene indeling, werd eind 2006 aangenomen en in 2007 werd met de uitvoering ervan begonnen. Het eerste referentiejaar voor statistieken volgens NACE Rev 2 is 2008, waarna NACE Rev 2 consequent toegepast zal worden op alle relevante statistische domeinen.

Vorige versies van NACE waren:

  • NACE (1970)
  • NACE Rev 1, de eerste herziening van de oorspronkelijke NACE (1970);
  • NACE Rev 1.1, een kleine herziening van de NACE Rev.1;
  • NACE Rev 2.

Meer informatie

Verwante begrippen

Statistische gegevens