Słownik:Odnawialne źródła energii

(Redirected from Glossary:Solar energy/pl)

Odnawialne źródła energii, są to źródła energii, które uzupełniają się (lub odnawiają) w sposób naturalny, tak jak np. energia promieniowania słonecznego, wody, czy pływów morskich.

Odnawialne źródła energii obejmują następujące elementy:

  • biomasa i odpady: organiczne, niekopalne zasoby pochodzenia biologicznego, które mogą zostać użyte do wytwarzanie energii cieplnej lub elektrycznej; kategoria ta zawiera drewno i odpady drzewne, biogaz, stałe odpady komunalne oraz biopaliwa; obejmuje także odnawialną część odpadów przemysłowych;
  • energia wodna: energia elektryczna wytwarzana z potencjalnej i kinetycznej energii wody w elektrowniach wodnych (nie dotyczy energii elektrycznej generowanej w elektrowniach szcytowo-pompowych);
  • energia geotermalna: energia pozyskiwana w postaci ciepła z wnętrza skorupy ziemskiej, zwykle w formie gorącej wody lub pary;
  • energia wiatru: energia kinetyczna wiatru przekształcona w energię elektryczną w silniku wiatrowym;
  • energia słoneczna: promieniowanie słoneczne wykorzystywane do ogrzewania słonecznego (gorąca woda) i produkcji energii elektrycznej.
  • Ciepło otoczenia (pompy ciepła): pompy ciepła, które są napędzane energią elektryczną lub inną energią dodatkową w celu ekstrakcji (zmagazynowanej) energii z powietrza, ziemi lub wody i przekształca ją w energię wykorzystywaną gdzie indziej (np. do ogrzewania przestrzeni przez systemy ogrzewania podłogowego i / lub wody w budynkach mieszkalnych).

Pompy ciepła mogą być stosowane zarówno przez pojedyncze gospodarstwa domowe, jak i na większą skalę w przemyśle oraz w usługach komercyjnych i publicznych. Przepływy energii związane z pompami ciepła wykorzystywanymi do chłodzenia są wykluczone, uwzględnione są tylko pompy ciepła wykorzystywane do ogrzewania (ciepła woda). Więcej szczegółowych informacji na temat metodologii i związanych z nią obliczeń można znaleźć w decyzji Komisji 2013/114 / UE (notyfikowana jako dokument C (2013) 1082).


Dalsze informacje

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne