Ordlista:Förnybara energikällor - Statistics Explained

Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Ordlista:Förnybara energikällor

Hoppa till: navigering , sök

Förnybara energikällor är energikällor som ständigt förnyar sig naturligt, som sol, vind och tidvattenenergi.

Förnybara energikällor innefattar följande:

  • biomassa och avfall : organiskt , icke-fossilt material av biologiskt ursprung, som kan användas för produktion av värme eller el, består av trä och träavfall, biogas, kommunalt avfall och biobränslen; innehåller den förnybara delen av industriavfall;
  • vattenkraft : den el som genereras från den potentiella och kinetiska energin av vatten i vattenkraftverk (el i pumpkraftverk ingår inte );
  • geotermisk energi : den energi som finns lagrad som värme i jordskorpan, vanligen i form av hett vatten eller ånga;
  • vindkraft : den kinetiska energin i vinden omvandlas till elektricitet i vindturbiner;
  • solenergi : solstrålning utnyttjas för solvärme (varmvatten) och elproduktion.
  • Omgivande värme (värmepumpar): Värmepumpar som drivs av el eller annan extra energi för att extrahera lagrad energi från luften, marken eller vattnet och omvandlar detta till energi som kan användas på andra ställen (t.ex. värma upp utrymme via golvvärmesystem och/eller vatten i enskilda hushåll).

Värmepumpar kan användas av enskilda hushåll såväl som i större skala inom industrin och i kommersiella och offentliga tjänster. Energiflöden relaterade till värmepumpar som används för kylning är uteslutna, dvs endast värmepumpar som används för uppvärmning (varmvatten) ingår. För mer detaljer om metodik och relaterade beräkningsprinciper, se kommissionens beslut 2013/114 / EU (meddelat under dokument C (2013) 1082).


Mer information

Relaterade begrepp

Statistik